Google Plays användarvillkor

15 mars 2023 (Visa arkiverad version)

1. Inledning

Tillämpliga villkor. Tack för att du använder Google Play. Google Play är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”, ”vi” eller ”oss”) med adress Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Din användning av Google Play och de appar och spel (inklusive Android Instant Apps), systemtjänster, filmer, böcker och tidskrifter samt annat digitalt innehåll och andra digitala tjänster (härefter kallat ”Innehåll”) som är tillgängligt via Google Play omfattas av dessa användarvillkor för Google Play (“Plays användarvillkor”) och Googles användarvillkor (”Googles användarvillkor”) (härefter tillsammans kallade ”Villkoren”). Google Play är en tjänst enligt beskrivningen i Googles användarvillkor. Om Plays användarvillkor och Googles användarvillkor står i konflikt med varandra har Plays användarvillkor företräde.

2. Användning av Google Play

Åtkomst till och användning av Innehåll. Du får använda Google Play till att söka efter, hitta, visa, streama eller ladda ned Innehåll för telefon, dator, tv, klocka eller andra enheter som stöds (”Enhet”). För att använda Google Play måste du ha en Enhet som uppfyller vissa system- och kompatibilitetskrav. Innehåll som är tillgängligt på eller via Google Play kan ha ytterligare systemkrav. Tillgången till Innehåll och funktioner varierar i olika länder och allt Innehåll eller alla funktioner kanske inte är tillgängliga i ditt land. En del Innehåll kanske kan delas med familjemedlemmar. Innehåll på Google Play erbjuds av Google Commerce Limited som ligger på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Upphovet till sådant Innehåll kan vara en annan källa (till exempel en apputvecklare, filmstudio eller ett bokförlag) (”Leverantören” av Innehållet).

Åldersbegränsningar. För att använda Google Play måste du ha ett giltigt Google-konto (”Google-konto”) med följande åldersgräns. Om du anses vara minderårig i ditt land måste du ha en förälders eller vårdnadshavares tillstånd för att använda Google Play och godkänna Villkoren. Du måste även följa andra åldersgränser som kan gälla för användning av specifikt Innehåll eller specifika funktioner på Google Play. Familjeadministratörer och familjemedlemmar måste även uppfylla de här ytterligare kraven.

Avgifter från tredje part. Du ansvarar för eventuella avgifter för åtkomst och data från tredje part (till exempel din internetleverantör eller mobiloperatör) i samband med din användning och visning av Innehåll och Google Play.

Uppdateringar. Google Play, relaterade stödbibliotek eller Innehåll kan behöva uppdateras, till exempel med felkorrigeringar, förbättrade funktioner, plugin-program som saknas och nya versioner (härefter tillsammans kallade ”Uppdateringar”). Sådana Uppdateringar kan vara nödvändiga för att du ska kunna använda Google Play eller komma åt, ladda ned eller använda Innehåll. När du godkänner dessa Villkor och använder Google Play samtycker du till att automatiskt få sådana Uppdateringar. Det kan hända att du kan hantera Uppdateringar för visst Innehåll via Inställningar i Google Play. Om det fastställs att Uppdateringen korrigerar en allvarlig brist i säkerheten eller ett allvarligt driftproblem som rör Innehållet eller om den motverkar otillåten användning kan Uppdateringen genomföras oavsett vilka uppdateringsinställningar du har i Google Play eller på din Enhet. Om en annan appbutik försöker uppdatera Innehåll som ursprungligen laddades ned från Google Play kan det hända att du får en varning eller att uppdateringen helt förhindras.

Information om dig. I Googles integritetspolicy beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder Google Play. Google kan behöva uppge dina personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress, för Leverantörer för att bearbeta transaktioner eller förse dig med Innehåll. Leverantörer samtycker till att använda denna information i enlighet med sin integritetspolicy.

Om du är medlem i en familjegrupp på Google Play kan de andra medlemmarna i familjegruppen se vissa uppgifter om dig. Om du är familjeansvarig för en familjegrupp på Google Play kommer familjemedlemmar som du bjuder in till familjegruppen att se ditt namn och foto och din e-postadress. Om du går med i en familjegrupp som familjemedlem kan andra familjemedlemmar se ditt namn och foto och din e-postadress. Den familjeansvariga kan också se din ålder och ett utdrag av alla de köp du gör med familjens betalningsmetod, inklusive en beskrivning av det köpta Innehållet. Om Innehållet kan delas med familjen och du delar det med familjegruppen kan alla familjemedlemmar komma åt Innehållet och se att du har köpt det.

Obehörig åtkomst till konton. Du måste skydda dina kontouppgifter och får inte dela dem med någon annan. Du får inte samla in eller använda personuppgifter från någon annan användare av Google Play eller någon annan användare av andra Tjänster från Google via Google Play, inklusive kontonamn.

Inaktiverade konton. Om Google inaktiverar åtkomsten till ditt konto i enlighet med Villkoren (om du till exempel bryter mot Villkoren i väsentlig grad eller upprepade gånger) kan du nekas åtkomst till Google Play, dina kontouppgifter, andra filer eller annat Innehåll som sparas i ditt konto. Mer information finns i hjälpcentret. Om du är familjeadministratör för en familj på Google Play och Google inaktiverar åtkomsten till kontot kan familjemedlemmarna förlora åtkomsten till familjefunktioner där en familjegrupp krävs, till exempel familjens betalningsmetod, familjeprenumerationer eller Innehåll som delats av familjemedlemmar. Om du är familjemedlem i en familj på Google Play och Google inaktiverar ditt konto förlorar de andra familjemedlemmarna åtkomsten till Innehåll som du har delat med dem.

Skydd mot skadlig programvara. För att skydda dig mot skadlig programvara från tredje part, webbadresser och andra säkerhetsproblem kan Google få information om din enhets nätverksanslutningar, potentiellt skadliga webbadresser, operativsystemet och appar som installerats på din enhet via Google Play eller andra källor. Google kan varna dig om en app eller webbadress inte verkar säker eller ta bort eller blockera installationen på Enheten om vi vet att den är skadlig för enheter, data eller användare. Du kan välja att inaktivera vissa av dessa skydd i inställningarna på Enheten. Det kan dock hända att Google fortsätter att få information om appar som har installerats via Google Play eller att appar som har installerats på din Enhet från andra källor fortsättningsvis analyseras av säkerhetsskäl utan att informationen skickas till Google.

Android Instant Apps. När du klickar på en länk på din Enhet kan en sökning efter en tillämplig snabbapp köras i Google Play. Om detta sker öppnar du länken i snabbappen. Eventuell kod som krävs för att köra delar av den snabbapp som du öppnar laddas ned till din Enhet och lagras där tillfälligt. Appuppgifter för snabbappar finns i Google Play Butik. Data och inställningar för Android Instant Apps synkroniseras med de enheter du har loggat in på med ditt Google-konto. Du kan välja att inaktivera Android Instant Apps i inställningarna på din Enhet.

Ändringar i dessa Villkor. Du meddelas med minst 30 dagars varsel om användarvillkoren för Play ändras. De nya användarvillkoren för Play träder i kraft efter denna varselperiod. Om du fortsätter att använda Google Play efter en sådan varselperiod innebär det att du godkänner de nya användarvillkoren för Play. De nya användarvillkoren för Play gäller all din användning av allt Innehåll (inklusive Innehåll som du tidigare har installerat eller köpt) och alla därefter följande installationer eller köp. Om du inte samtycker till ändringarna får du möjlighet att ladda ned Innehåll som du tidigare har köpt eller installerat och avsluta din användning av Google Play. Du kan fortsätta att visa kopian av Innehållet på dina Enheter i enlighet med den senaste versionen av användarvillkoren för Play som du godkände.

3. Köp och betalningar

Innehåll på Google Play erbjuds av Google Commerce Limited. När du laddar ned, tittar på, använder eller köper Innehåll på eller via Google Play ingår du ett separat avtal baserat på dessa Villkor (i tillämpliga fall) med Google Commerce Limited.

Alternativt faktureringssystem för vissa köp i appen. Vissa Leverantörer säljer produkter och/eller tjänster i sina appar vilket gör att du kan använda ett faktureringssystem som inte är Google Plays system. Det är leverantörens ansvar att ge dig all nödvändig information. Om du köper produkter och/eller tjänster genom ett faktureringssystem som inte är Google Plays system ingår du ett separat avtal baserat på den tredje partens villkor. Det är även tredje part som tillhandahåller produkten och/eller tjänsten. Du ingår inte avtal med Google Commerce Limited och Google Commerce Limited anses inte vara säljaren av produkten och/eller varan. Användarvillkoren för Play (inklusive bestämmelser om pris, återbetalning och rätten till utövande av ångerrätten) är inte tillämpliga och Google har ingen del i tillhandahållandet eller leveranserna av sådana produkter och/eller tjänster.

Förbeställningar. När du förbeställer Innehåll slutförs ditt avtal för köpet och användningen av varan när Innehållet blir tillgängligt för dig och du debiteras för köpet. Du kan när som helst avbryta en förbeställning innan Innehållet blir tillgängligt för dig. Om Innehållet dras tillbaka från försäljning via Google Play innan det har blivit tillgängligt måste vi annullera din förbeställning. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningen om priset ändras innan beställningen har slutförts.

Familjens betalningsmetod. Om du är familjeansvarig för en familjegrupp på Google Play måste du konfigurera en giltig betalningsmetod som dina familjemedlemmar använder när de köper Innehåll på Google Play och genom appar. Du är ansvarig för alla köp av Innehåll som dina familjemedlemmar gör med hjälp av familjens betalningsmetod. Om familjegruppen tas bort eller en familjemedlem lämnar familjegruppen debiteras du för väntande köp som gjorts av familjemedlemmarna med hjälp av familjens betalningsmetod.

Google Payments. Om du ska kunna köpa Innehåll via Google Play måste du ha ett Google Payments-konto och godkänna Användarvillkoren. Integritetsmeddelandet för Google Payments gäller när du köper Prenumerationer med ett Google Payments-konto. Du ansvarar för alla belopp som ska betalas i samband med köp som görs via Google Play med ditt Google Payments-konto.

Andra betalningsmetoder. Google kan tillhandahålla olika betalningsmetoder utöver Google Payments så att du kan köpa Innehåll via Google Play. Du måste följa gällande användarvillkor eller andra juridiska avtal som reglerar din användning av en viss betalningsmetod, oavsett om det gäller Google eller en tredje part. Google kan efter eget gottfinnande lägga till eller ta bort betalningsmetoder. Du ansvarar själv för förfallna belopp i samband med köp som du gör på Google Play.

Kvalificering för debitering via operatören. När du skapar ett konto i Google Play för en Enhet skickar vi Enhetens identifieringsnummer, det vill säga prenumerations-id och SIM-kortets serienummer, till din nätverksleverantör för att avgöra om du kan debiteras på nätverksleverantörens konto när du köper Innehåll via din Enhet. Om du vill tillåta detta måste du godkänna nätverksleverantörens användarvillkor. Nätverksleverantören kan skicka din faktureringsadress till oss. Vi lagrar och använder denna information i enlighet med Googles integritetspolicyer och Integritetsmeddelandet för Google Payments.

Priser. Priser och tillgänglighet för allt Innehåll som visas via Google Play kan när som helst ändras innan du köper Innehållet.

Skatter. ”Skatter” avser alla skatter och avgifter, inklusive tullavgifter och påförda skatter (dock inte inkomstskatt) som är kopplade till försäljningen av Innehåll, inklusive eventuella bötes- eller räntebelopp. Du ansvarar för eventuell Skatt och måste betala för Innehåll utan skatteavdrag. Om Google eller Google Commerce Limited har skyldighet att uppbära eller betala Skatter debiteras du för Skatterna. Du måste följa alla tillämpliga skattelagar, inklusive beträffande rapportering och betalning av eventuell Skatt som uppstår i samband med användningen av Google Play eller köpet av Innehåll på eller via Google Play. Du ansvarar för att redovisa och betala sådana tillämpliga Skatter.

All försäljning är slutgiltig. Läs Google Plays återbetalningspolicy om du vill veta mer om din rätt att utöva ångerrätten, avbryta eller returnera köp och få en återbetalning. All försäljning är slutgiltig, med undantag för det som uttryckligen anges i Googles användarvillkor, Återbetalningspolicyn för Google Play eller Leverantörens återbetalningspolicy, och inga returer, ersättningsprodukter eller återbetalningar tillåts. Om en ersättningsprodukt, retur eller återbetalning beviljas för en transaktion kan transaktionen återkallas och du kan inte längre komma åt Innehållet som du erhöll via transaktionen.

Alternativ tvistlösning för konsumenter. Google Commerce Limited åtar sig inte och har ingen skyldighet att lösa tvister inför ett Alternativt tvistlösningsorgan.

Ångerrätt för digitalt innehåll. Om du gör köp i egenskap av konsument har du automatiskt en lagstadgad ångerrätt vid avtal om köp av eller prenumerationer på digitalt innehåll på Google Play. När du köper eller prenumererar på digitalt innehåll på Google Play godkänner du dock att det digitala innehållet ska bli tillgängligt omedelbart och du bekräftar att du är medveten om att du därmed avsäger dig den automatiska lagstadgade ångerrätten.

Ångerrätt för tjänster. Om du gör köp i egenskap av konsument har du en lagstadgad ångerrätt vid avtal om köp av tjänster inom 14 dagar utan att behöva uppge något skäl därtill. Ångerfristen upphör 14 dagar från inköpsdatum. Om du vill utöva den lagstadgade ångerrätten måste du informera Google Commerce Limited om ditt beslut att annullera avtalet i ett klart och tydligt meddelande. Du kan använda denna mall för ångerblankett. Du kan även kontakta Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 0201203096 eller begära en återbetalning här.

Du kommer, utan dröjsmål, att få en bekräftelse på att vi har mottagit ditt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt, via ett varaktigt medium (till exempel via e-post). För att hålla ångerfristen anses det tillräckligt om du skickar meddelandet om att du vill utnyttja ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Om du annullerar avtalet får du en återbetalning för alla betalningar du har gjort enligt avtalet så snart som möjligt och senast 14 dagar från och med dagen då Google Commerce Limited tog emot ditt klara och tydliga meddelande om att du annullerar avtalet. Vi gör sådana kostnadsersättningar med samma betalningssätt som du använde vid det ursprungliga köpet om du inte uttryckligen har godkänt något annat. Oavsett betalningssätt uppkommer inga eventuella avgifter för dig med anledning av sådan kostnadsersättning.

Om du begär att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen kan du bli skyldig att betala ett belopp som står i proportion till tjänsterna som utförts innan du delgav oss att du ville utöva ångerrätten, i stället för hela värdet av avtalet.Återbetalningar. Google erbjuder ytterligare rätt till återbetalning för flera typer av Innehåll på Google Play som beskrivs i Google Plays Återbetalningspolicyer.

Prenumerationer. När du prenumererar på Innehåll via Google Play får du tillgång till Innehållet löpande om du inte säger upp prenumerationen. Prenumerationer debiteras automatiskt i början av varje faktureringsperiod (oavsett om den är veckovis, månadsvis, årsvis eller annan period) och du faktureras inte tidigare än 24 timmar innan varje faktureringsperiod inleds.

(a)      Provperioder. När du prenumererar på Innehåll till ett visst pris kan du få åtkomst till prenumerationsförmåner utan kostnad under en viss provperiod. När provperioden är slut blir du debiterad tills du säger upp prenumerationen. Om du inte vill bli debiterad måste du säga upp prenumerationen innan provperioden har gått ut. När du avslutar provperioden förlorar du omedelbart åtkomsten till den aktuella appen och allt prenumerationsinnehåll såvida inget annat anges. Tillgången till provperioder kan vara begränsad till ett visst antal prenumerationer per användare under en viss tidsperiod eller omfattas av andra begränsningar.

(b)      Uppsägning. Du kan säga upp en prenumeration när som helst före slutet på den innevarande faktureringsperioden enligt anvisningarna i hjälpcentret. Prenumerationen sägs då upp nästkommande period. Om du till exempel köper en månadsprenumeration kan du säga upp prenumerationen när som helst under vilken månad som helst i prenumerationen. Prenumerationen sägs då upp i slutet av den aktuella faktureringsperioden. Du får ingen återbetalning för innevarande faktureringsperiod, förutom i enlighet med vad som anges i Återbetalningspolicyn för Google Play (t.ex. när Innehåll är defekt).

(c)       Rabatter för trycksaksprenumeranter. Vissa tidningsleverantörer kan låta dig köpa en prenumeration på tidningsinnehåll på Google Play till ett reducerat pris om du redan prenumererar på den tryckta tidningen. Om du säger upp prenumerationen på den tryckta utgåvan av tidningen eller om den går ut och du inte förnyar den avbryts din rabatterade prenumeration på Innehållet på Google Play automatiskt.

(d)       Prisökningar. När du köper en prenumeration debiteras du till en början det pris som är tillämpligt vid tiden då du ingår prenumerationsavtalet. Om priset på prenumerationen höjs senare får du ett meddelande från Google. Höjningen börjar gälla från nästa förfallodatum under förutsättning att du fick meddelandet minst 30 dagar innan beloppet debiterades. Om du får meddelandet senare än 30 dagar innan beloppet debiteras gäller prisökningen inte förrän betalningen efter nästa betalning förfaller. Om du inte vill betala det höjda priset på en prenumeration kan du säga upp prenumerationen enligt beskrivningen i avsnittet Uppsägning i dessa Villkor. Du debiteras inte fler avgifter för prenumerationen förutsatt att du meddelar oss före slutet på den innevarande faktureringsperioden. Om Leverantören höjer priset på en prenumeration och samtycke krävs kan Google säga upp din prenumeration om du inte godkänner det nya priset. Om prenumerationen avslutas och du senare vill ta upp prenumerationen igen debiteras du det då aktuella priset på prenumerationen.

4. Rättigheter och begränsningar

Licens för att använda Innehåll. När du har slutfört en transaktion eller betalat gällande avgifter för Innehållet har du en icke-exklusiv rättighet, endast i enlighet med vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor, att lagra, få åtkomst till, visa och använda kopior av det tillämpliga Innehållet på dina Enheter eller på annat sätt som tillåts som en del av Tjänsten för ditt eget, icke-kommersiella bruk. Alla rättigheter, befogenheter och anspråk i Google Play och Innehållet som inte uttryckligen beviljats dig enligt Villkoren reserveras. Din användning av appar och spel kan styras av ytterligare användarvillkor i licensavtalet för slutanvändare mellan dig och Leverantören.

Överträdelse av licensvillkoren. Om du bryter mot någon av bestämmelserna för Innehållsbegränsning i Villkoren i väsentlig grad, eller upprepade gånger bryter mot något annat Villkor, eller om vi utreder dig för oegentligheter kan Google avsluta din åtkomst till Google Play, Innehållet och/eller Google-kontot och säga upp dina rättigheter enligt denna licens utan att göra några återbetalningar till dig. Vi meddelar dig om anledningen till vår åtgärd, såvida vi inte rimligen anser att det skulle orsaka Google eller en annan person juridiskt ansvar, att det skulle äventyra en utredning, att det skulle äventyra driften av andra av Googles produkter, tjänster eller system, att det skulle orsaka våra användare skada, eller att det skulle bryta mot lagen eller ett beslut från en brottsbekämpande myndighet. Du hittar mer information under Inaktiverade konton i avsnitt 2.

Begränsningar: Du får inte

Bestämmelser från tredje part. Om inget annat anges i dessa Villkor är de tredje parter som licensierar sitt Innehåll till Google avsedda utomstående förmånstagare i enlighet med dessa Villkor endast med avseende på de specifika bestämmelser i dessa Villkor som direkt rör deras Innehåll (”Bestämmelser från tredje part”) och endast för att göra det möjligt för sådana tredje parter att utöva sina rättigheter till sådant Innehåll. För att undvika tvivel tilldelar inget i dessa Villkor en utomstående förmånstagare rätten till någon part, med avseende på någon bestämmelse som faller utanför Bestämmelserna från tredje part, vilket inbegriper men inte är begränsat till bestämmelser eller avtal som införlivats genom hänvisning eller som kan hänvisas till utan införlivande i dessa Villkor.

Policyer för Play. När du lägger upp recensioner på Google Play gäller följande policyer. Om du vill rapportera otillåten användning eller andra överträdelser för innehåll klickar du här.

Felaktigt innehåll. När du har fått åtkomst till Innehållet via ditt konto bör du kontrollera att Innehållet fungerar som det ska så snart som möjligt. Meddela oss eller Leverantören så fort du kan om du upptäcker några fel eller defekter. Om du vill veta mer läser du återbetalningspolicyn för Google Play.

Borttaget eller otillgängligt innehåll. Enligt Villkoren ska du få åtkomst till Innehåll som du köper eller installerar via Google Play under den period som du har valt (vid köp av en hyrperiod) och i övriga fall så länge som Google har rätt att tillhandahålla sådant Innehåll åt dig. I vissa fall (till exempel om Google förlorar aktuella rättigheter, en tjänst eller ett Innehåll upphör att erbjudas, allvarliga säkerhetsproblem uppstår eller vid brott mot tillämpliga villkor eller lagen) kan Google ta bort visst Innehåll som du har köpt från din Enhet eller sluta ge dig åtkomst till det. Du kan meddelas om sådana borttagningar och avbrott i förväg, om detta är möjligt. Om du inte kan ladda ned en kopia av Innehållet innan det tas bort eller avbryts kan Google antingen erbjuda dig (a) ett alternativt Innehåll, om detta är möjligt, eller (b) en fullständig eller partiell återbetalning av Innehållets pris. Om du får en återbetalning från Google är detta den enda gottgörelse du får.

Flera konton. Om du har flera Google-konton med olika användarnamn kan du i vissa fall överföra Innehåll från ett konto till ett annat, förutsatt att du äger kontona och Google har aktiverat en funktion för den aktuella tjänsten som tillåter sådana överföringar.

Åtkomstbegränsningar på Enheter. Google kan från tid till annan begränsa antalet Enheter eller program som du kan använda för att komma åt Innehåll. Besök Användningsreglerna för Google Play Filmer/Google TV om du vill veta mer om begränsningarna för Google Play Filmer/Google TV.

Farliga aktiviteter. Inga av Tjänsterna och inget av Innehållet är avsett att användas för drift av kärnkraftsanläggningar, livsuppehållande system, nödkommunikation, flygnavigering eller flygkommunikation, flygledning eller några andra sådana aktiviteter där fel i Tjänsterna eller Innehållet kan leda till dödsfall, personskada eller svåra kroppsskador eller miljöskada.

Google Play Filmer/Google TV. Du hittar ytterligare information och begränsningar för din åtkomst till och användning av Google Play Filmer/Google TV Användningsreglerna för Google Play Filmer/Google TV.