การบังคับใช้

การบังคับใช้

การหลีกเลี่ยงการละเมิดนโยบายไว้ก่อนดีกว่าการต้องมาจัดการการละเมิดในภายหลังอย่างแน่นอน แต่เมื่อเกิดการละเมิดขึ้นแล้ว เราจะต้องตรวจสอบว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจวิธีทำให้แอปของตนตรงตามข้อกำหนดนโยบาย โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณพบการละเมิดหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการจัดการการละเมิด

กระบวนการบังคับใช้

หากแอปของคุณละเมิดนโยบายใดๆ ของเรา แอปนั้นจะถูกนำออกจาก Google Play และคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนที่ระบุเหตุผลในการนำออกอย่างเฉพาะเจาะจง การละเมิดนโยบายเหล่านี้หรือการละเมิดข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (DDA) อย่างร้ายแรงหรือซ้ำแล้วซ้ำเล่า (เช่น มัลแวร์ การประพฤติมิชอบ และแอปที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้หรืออุปกรณ์) จะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีรายบุคคลหรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าประกาศการนำออกหรือประกาศของผู้ดูแลระบบอาจไม่ระบุถึงการละเมิดนโยบายที่ปรากฏในแอปของคุณหรือแคตตาล็อกซึ่งครอบคลุมครบทุกกรณี นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านนโยบายที่ตรวจพบ และสอบทานตามกำหนดพิเศษเพื่อดูแลให้ส่วนที่เหลือของแอปเป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายโดยสมบูรณ์ หากไม่แก้ไขการละเมิดอาจส่งผลให้มีการบังคับใช้นโยบายเพิ่มเติม รวมถึงการนำแอปออกเป็นการถาวรหรือการปิดบัญชีของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ!