การสร้างรายได้และโฆษณา

การสร้างรายได้และโฆษณา

Google Play ส่งเสริมกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้ เช่น การเผยแพร่แอปที่ต้องซื้อ ไอเทมที่ซื้อในแอป การสมัครใช้บริการ และรูปแบบที่อิงโฆษณา เรากำหนดให้คุณปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เพื่อดูแลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การรับรองเครือข่ายโฆษณา

หากคุณแสดงโฆษณาในแอป และกลุ่มเป้าหมายของแอปมีเฉพาะเด็กเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายเพื่อครอบครัว คุณต้องใช้หนึ่งในเครือข่ายโฆษณาที่ได้รับการรับรองของ Google Play หากกลุ่มเป้าหมายของแอปมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คุณต้องใช้มาตรการคัดกรองอายุ และตรวจสอบว่าโฆษณาที่แสดงให้แก่เด็กมาจากเครือข่ายโฆษณาที่ได้รับการรับรองของ Google Play เท่านั้น แอปในโปรแกรมออกแบบเพื่อครอบครัวจะต้องใช้เครือข่ายโฆษณาที่ผ่านการรับรองของ Google Play เท่านั้น

คุณต้องใช้เครือข่ายโฆษณาที่ได้รับการรับรองของ Google Play เฉพาะในกรณีที่ใช้ SDK โฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็กเท่านั้น อนุญาตให้ใช้เครือข่ายโฆษณาต่อไปนี้โดยไม่ต้องมีการรับรองด้วยตนเองของเครือข่ายโฆษณากับ Google Play แต่คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาโฆษณาและแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้และนโยบายเพื่อครอบครัวของ Play

  • การโฆษณาที่ดำเนินการเองในบริษัทที่คุณใช้ SDK ในการจัดการการโปรโมตหลายช่องทางสำหรับแอปของคุณ หรือสื่อและสินค้าอื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ
  • การเข้าร่วมดีลโดยตรงกับผู้ลงโฆษณาที่คุณใช้ SDK สำหรับการจัดการพื้นที่โฆษณา

ข้อกำหนดในการรับรองเครือข่ายโฆษณาไ

  • จำกัดความเนื้อหาโฆษณาและลักษณะการทำงานที่ไม่เหมาะสมและห้ามการใช้เนื้อหาและลักษณะการทำงานดังกล่าวในข้อกำหนดหรือนโยบายของเครือข่ายโฆษณา คำจำกัดความดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play
  • สร้างวิธีการจัดประเภทครีเอทีฟโฆษณาของคุณตามกลุ่มอายุที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยจะต้องมีประเภท "ทุกวัย" และ "ผู้ใหญ่" วิธีการจัดประเภทต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ Google ใช้กับเครือข่ายเมื่อได้กรอกฟอร์มแสดงความสนใจที่ด้านล่าง
  • อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาขอการดูแลการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับเด็กแบบต่อคำขอหรือต่อแอป การดูแลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ Google Play ยังกำหนดให้ปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ การโฆษณาตามความสนใจ และรีมาร์เก็ตติ้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก
  • ตรวจสอบว่าเมื่อมีการใช้การเสนอราคาแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็ก ได้มีการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาและเผยแพร่ตัวชี้วัดความเป็นส่วนตัวให้แก่โปรแกรมเสนอราคา
  • ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ Google เพื่อยืนยันว่าเครือข่ายโฆษณาปฏิบัติตามข้อกำหนดของการรับรองทั้งหมด และตอบสนองต่อคำขอข้อมูลที่ตามมาภายหลังอย่างทันท่วงที

หมายเหตุ: เครือข่ายโฆษณาต้องรองรับการแสดงโฆษณาที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้กับผู้เผยแพร่โฆษณาของเครือข่าย

ข้อกำหนดของสื่อกลางสำหรับแพลตฟอร์มการแสดงโฆษณาเมื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็กมีดังต่อไปนี้

  • ใช้เฉพาะเครือข่ายโฆษณาที่ผ่านการรับรองของ Play หรือใช้การป้องกันที่จำเป็นเพื่อดูแลให้โฆษณาทั้งหมดที่แสดงจากเครือข่ายสื่อกลางปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ
  • ส่งสัญญาณที่จำเป็นเพื่อแสดงถึงการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาและการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กที่เกี่ยวข้อง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ดูรายการเครือข่ายโฆษณาที่ได้รับการรับรองได้ที่นี่

นอกจากนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังแชร์ฟอร์มแสดงความสนใจนี้กับเครือข่ายโฆษณาที่ต้องการการรับรองได้ด้วย

บทความนี้มีประโยชน์ไหม

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ!