การสร้างรายได้และโฆษณา

การสร้างรายได้และโฆษณา

Google Play ส่งเสริมกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้ เช่น การเผยแพร่แอปที่ต้องซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป การสมัครรับข้อมูล และรูปแบบตามโฆษณา เรากำหนดให้คุณปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เพื่อดูแลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การชำระเงิน

แอปที่ใช้การซื้อในร้านค้าหรือในแอปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

การซื้อในร้านค้า: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกเก็บเงินค่าแอปและการดาวน์โหลดจาก Google Play ต้องใช้ระบบการชำระเงินของ Google Play

การซื้อในแอป:

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ภายในเกมที่ดาวน์โหลดใน Google Play หรือให้บริการการเข้าถึงเนื้อหาในเกมต้องใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปของ Google Play เป็นวิธีการชำระเงิน
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ภายในแอปอีกหมวดหมู่หนึ่งซึ่งดาวน์โหลดใน Google Play ต้องใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปของ Google Play เป็นวิธีการชำระเงินยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  • การชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เท่านั้น
  • การชำระเงินสำหรับเนื้อหาดิจิทัลที่ใช้งานนอกแอปได้ (เช่น เพลงที่เล่นในโปรแกรมเล่นเพลงอื่นๆ ได้)
 • สกุลเงินเสมือนในแอปต้องใช้ภายในแอปที่มีการซื้อสกุลเงินดังกล่าวมาตั้งแต่แรกเท่านั้น
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแอปที่ขาย หรือบริการในแอป สินค้า เนื้อหา หรือฟังก์ชันการทำงานใดๆ ที่เสนอให้ผู้ใช้ซื้อ หากคำอธิบายผลิตภัณฑ์ใน Google Play อ้างถึงคุณลักษณะในแอปที่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะหรือเพิ่มเติม คำอธิบายนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการชำระเงินเพื่อใช้คุณลักษณะดังกล่าว
 • แอปที่มีกลไกในการรับสินค้าเสมือนแบบสุ่มจากการซื้อ (เช่น "กล่องสุ่มรางวัล" (loot box)) ต้องเปิดเผยโอกาสของการได้รับสินค้าดังกล่าวอย่างชัดเจนก่อนการซื้อ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปของ Google Play


 • ผลิตภัณฑ์เกมเสมือนจริง รวมถึง เหรียญ อัญมณี การเพิ่มชีวิตหรือรอบเล่น ไอเท็มหรืออุปกรณ์พิเศษ ตัวละครหรืออวาตาร์ ระดับหรือเวลาเล่นเพิ่มเติม
 • ฟังก์ชันการทำงานหรือเนื้อหาแอป เช่น แอปเวอร์ชันปลอดโฆษณา หรือคุณลักษณะใหม่ที่ไม่มีในเวอร์ชันฟรี
 • บริการสมัครรับข้อมูล เช่น การสตรีมเพลง วิดีโอ หนังสือ หรือบริการสื่ออื่นๆ สิ่งพิมพ์แบบดิจิทัล รวมถึงเมื่อมีการรวมชุดกับฉบับตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และบริการเครือข่ายสังคม
 • ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ รวมถึงบริการพื้นที่เก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และซอฟต์แวร์การจัดการการเงิน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันไม่สามารถใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปของ Google Play


 • สินค้าขายปลีก เช่น ของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าบริการ รวมถึงบริการแท็กซี่และการขนส่ง บริการทำความสะอาด การส่งอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าตั๋วเข้าชมงาน
 • ค่าสมัครสมาชิกที่ชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือต้องชำระซ้ำเมื่อถึงกำหนด รวมถึงการสมัครสมาชิกสถานออกกำลังกาย โปรแกรมความภักดี หรือสโมสรที่ให้บริการอุปกรณ์เสริม เสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อื่นๆ
 • การชำระเงินแบบครั้งเดียว รวมถึงการชำระเงินแบบเพียร์ทูเพียร์ การประมูลออนไลน์ และการบริจาค
 • การชำระเงินที่เรียกเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงค่าบัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภค และบริการเคเบิลหรือโทรคมนาคม

โปรดทราบว่าเรามี Google Pay API ให้บริการสำหรับแอปที่ขายผลิตภัณฑ์และบริการที่จับต้องได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้านักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Pay

บทความนี้มีประโยชน์ไหม

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ!