การสร้างรายได้และโฆษณา

การสร้างรายได้และโฆษณา

Google Play ส่งเสริมกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้ เช่น การเผยแพร่แอปที่ต้องซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป การสมัครรับข้อมูล และรูปแบบตามโฆษณา เรากำหนดให้คุณปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เพื่อดูแลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การสมัครรับข้อมูลและการยกเลิก

หากผู้ใช้ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่ซื้อจากแอปใน Google Play นโยบายของเราระบุว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน แต่จะยังคงได้รับเนื้อหาที่สมัครรับข้อมูลสำหรับระยะเวลาที่เหลือของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงวันที่ยกเลิก การยกเลิกของผู้ใช้มีผลหลังจากเลยช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบันไปแล้ว

คุณ (ในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหาหรือการเข้าถึง) สามารถใช้นโยบายการคืนเงินที่ยืดหยุ่นกว่านี้กับผู้ใช้ได้โดยตรง คุณมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนเงินให้ผู้ใช้ทราบ และตรวจสอบว่านโยบายเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ!