ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสโตร์และโปรโมชัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสโตร์และโปรโมชัน

การโปรโมตและการมองเห็นแอปของคุณมีผลต่อคุณภาพของสโตร์เป็นอย่างมาก หลีกเลี่ยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสโตร์ที่เป็นสแปม การโปรโมตคุณภาพต่ำ และความพยายามเพิ่มการมองเห็นแอปใน Google Play ที่ไม่เป็นจริง

การโปรโมตแอป

เราไม่อนุญาตแอปที่มีส่วนร่วม หรือได้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติในการโปรโมตที่หลอกลวงหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือต่อระบบนิเวศของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงแอปที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมต่อไปนี้

  • การใช้โฆษณาหลอกลวงในเว็บไซต์ แอป หรือพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ รวมถึงการแจ้งเตือนที่คล้ายกับการแจ้งเตือนของระบบ
  • กลยุทธ์ในการโปรโมตหรือการติดตั้งที่เปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ไปยัง Google Play หรือการดาวน์โหลดแอปโดยไม่มีการแจ้งผู้ใช้
  • การโปรโมตที่ไม่พึงประสงค์ผ่านทางบริการ SMS

คุณมีหน้าที่ดูแลให้เครือข่ายโฆษณาหรือพาร์ทเนอร์ที่เชื่อมโยงกับแอปของคุณปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ และไม่ใช้แนวทางปฏิบัติที่ต้องห้ามในการโปรโมต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ!