Điều khoản dịch vụ của Google Play

Ngày 15 tháng 3 năm 2023 (Xem phiên bản được lưu trữ)

1. Giới thiệu

Các điều khoản hiện hành. Cảm ơn bạn đã sử dụng Google Play. Google Play là một dịch vụ được cung cấp bởi Google LLC ("Google" hay "chúng tôi"), có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, Hoa Kỳ. Việc bạn sử dụng Google Play và các ứng dụng (bao gồm cả Ứng dụng Android tức thì), dịch vụ hệ thống, trò chơi, phim, sách, tạp chí hoặc nội dung kỹ thuật số hay dịch vụ khác (gọi là "Nội dung") có sẵn qua Google Play phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ của Google Play này (“Play ToS”) và Điều khoản dịch vụ của Google ("Google ToS") ( gọi chung là "Điều khoản"). Google Play là một "dịch vụ" như được mô tả trong Google ToS. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa Play ToS và Google ToS thì Play ToS sẽ được ưu tiên.

2. Việc sử dụng Google Play của bạn

Quyền truy cập và sử dụng nội dung. Bạn có thể sử dụng Google Play để duyệt, xác định vị trí, xem, truyền trực tuyến hoặc tải xuống Nội dung cho thiết bị di động, máy tính, TV, đồng hồ hoặc thiết bị được hỗ trợ khác của bạn ("Thiết bị"). Để sử dụng Google Play, bạn sẽ cần một Thiết bị đáp ứng yêu cầu hệ thống và tính tương thích đối với Nội dung liên quan, quyền truy cập Internet vẫn còn hiệu lực và phần mềm tương thích. Tính sẵn có của Nội dung và các tính năng thay đổi theo từng quốc gia và có thể không phải mọi Nội dung hay tính năng đều có sẵn tại quốc gia của bạn. Một số Nội dung có thể có sẵn để chia sẻ với thành viên gia đình. Nội dung có thể được Google hoặc các bên thứ ba không liên kết với Google cung cấp. Google không chịu trách nhiệm và không bảo đảm cho bất kỳ Nội dung nào được cung cấp qua Google Play bắt nguồn từ một nguồn khác không phải Google.

Giới hạn độ tuổi. Để sử dụng Google Play, bạn phải có một Tài khoản Google hợp lệ ("Tài khoản Google"), tuân theo giới hạn độ tuổi sau. Nếu được xem là trẻ vị thành niên tại quốc gia của mình, bạn phải có sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng Google Play và chấp nhận Điều khoản. Bạn phải tuân thủ mọi giới hạn bổ sung về độ tuổi có thể áp dụng cho việc sử dụng Nội dung hoặc tính năng cụ thể trên Google Play. Người quản lý gia đình và thành viên gia đình cũng phải đáp ứng điều kiện bổ sung này.

Phí của bên thứ ba. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ phí truy cập hay phí dữ liệu nào phát sinh từ bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet hay nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn) liên quan đến việc sử dụng Nội dung và Google Play của bạn.

Bản cập nhật. Google Play, các thư viện hỗ trợ liên quan hoặc Nội dung có thể cần được cập nhật, ví dụ: đối với các bản vá lỗi, tính năng nâng cao, plugin bị thiếu và phiên bản mới (gọi chung là "Bản cập nhật"). Các Bản cập nhật như vậy có thể cần thiết để bạn sử dụng Google Play hay truy cập, tải xuống hoặc sử dụng Nội dung. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này và sử dụng Google Play, bạn đồng ý nhận tự động các Bản cập nhật như vậy. Bạn có thể quản lý Bản cập nhật cho một số Nội dung nhất định thông qua mục Cài đặt trên Google Play. Tuy nhiên, nếu Google xác định rằng Bản cập nhật sẽ khắc phục một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng hoặc vấn đề nghiêm trọng về khả năng sử dụng liên quan đến Nội dung, hoặc sẽ ngăn chặn hành vi sai trái, chúng tôi có thể thực hiện hoàn tất Cập nhật, bất kể cài đặt Cập nhật của bạn trong Google Play hay Thiết bị của bạn là như thế nào. Nếu một cửa hàng ứng dụng khác cố gắng cập nhật Nội dung ban đầu được tải xuống từ Google Play, thì bạn có thể nhận được cảnh báo hoặc chúng tôi có thể chặn toàn bộ bản cập nhật đó.

Thông tin về Bạn.Chính sách bảo mật của Google giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi sử dụng Google Play. Google có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, cho Nhà cung cấp để xử lý giao dịch của bạn hoặc cung cấp Nội dung cho bạn. Các Nhà cung cấp đồng ý sử dụng thông tin này theo chính sách bảo mật của họ.

Nếu bạn là một phần của nhóm gia đình trên Google Play, các thành viên gia đình của bạn trong nhóm gia đình sẽ có thể thấy một số thông tin về bạn. Nếu bạn là người quản lý gia đình của một nhóm gia đình trên Google Play, các thành viên gia đình bạn mời tham gia nhóm gia đình sẽ thấy tên, hình ảnh và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn tham gia nhóm gia đình với tư cách là một thành viên trong gia đình, các thành viên khác trong gia đình sẽ có thể thấy tên, ảnh và địa chỉ email của bạn. Người quản lý gia đình của bạn cũng có thể thấy tuổi của bạn và sẽ thấy hồ sơ về tất cả các giao dịch mua bạn thực hiện bằng phương thức thanh toán cho gia đình đã chỉ định, bao gồm cả mô tả về Nội dung đã mua. Nếu Nội dung được dành sẵn để chia sẻ với gia đình và bạn chia sẻ nó với nhóm gia đình của mình thì tất cả thành viên gia đình đều sẽ có thể truy cập vào Nội dung và thấy rằng bạn đã mua nó.

Truy cập trái phép vào tài khoản. Bạn phải giữ an toàn cho các chi tiết tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai khác. Bạn không được thu thập hay góp nhặt bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bất kỳ người dùng nào của Google Play hoặc Dịch vụ khác của Google thông qua Google Play kể cả tên tài khoản.

Tài khoản bị vô hiệu hóa. Nếu Google vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn theo Điều khoản (ví dụ: nếu bạn vi phạm Điều khoản), bạn có thể bị ngăn cấm truy cập vào Google Play, chi tiết tài khoản hoặc bất kỳ tệp hay Nội dung nào khác được lưu trữ bằng tài khoản của bạn. Hãy xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin. Nếu bạn là người quản lý gia đình của một gia đình trên Google Play và Google vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn, thì các thành viên gia đình của bạn có thể mất quyền truy cập vào các tính năng dành cho gia đình yêu cầu một nhóm gia đình, chẳng hạn như phương thức thanh toán cho gia đình, đăng ký của gia đình hoặc Nội dung được thành viên gia đình chia sẻ. Nếu bạn là thành viên của một gia đình trên Google Play và Google vô hiệu hóa tài khoản của bạn thì các thành viên gia đình của bạn sẽ mất quyền truy cập vào Nội dung bạn đã chia sẻ với họ.

Bảo vệ khỏi phần mềm độc hại. Để bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại từ bên thứ ba, URL độc hại và các sự cố bảo mật khác, Google có thể nhận thông tin về kết nối mạng trên Thiết bị của bạn, các URL có thể độc hại, hệ điều hành và các ứng dụng được cài đặt trên Thiết bị của bạn thông qua Google Play hay từ các nguồn khác. Google có thể cảnh báo bạn nếu Google cho rằng một ứng dụng hay URL không an toàn hoặc Google có thể gỡ bỏ hay chặn việc cài đặt ứng dụng đó trên Thiết bị của bạn nếu Google biết ứng dụng đó gây hại cho thiết bị, dữ liệu hoặc người dùng. Bạn có thể chọn vô hiệu hóa một số tính năng bảo vệ này trong cài đặt trên Thiết bị của mình. Tuy nhiên, Google có thể tiếp tục nhận thông tin về các ứng dụng được cài đặt qua Google Play và các ứng dụng được cài đặt trên Thiết bị của bạn từ các nguồn khác có thể tiếp tục được phân tích về các vấn đề bảo mật mà không cần gửi thông tin đến Google.

Ứng dụng Android tức thì. Khi bạn nhấp vào liên kết trên Thiết bị của mình, Google Play có thể kiểm tra xem có ứng dụng tức thì thích hợp không và, nếu có, mở liên kết trong ứng dụng tức thì. Bất kỳ mã nào cần thiết để chạy các phần của ứng dụng tức thì bạn truy cập sẽ được tải xuống Thiết bị của bạn và được lưu giữ trên đó tạm thời. Có thể tìm thấy chi tiết ứng dụng cho ứng dụng tức thì trong cửa hàng Google Play. Dữ liệu và cài đặt Ứng dụng Android tức thì được đồng bộ hóa với các thiết bị đã đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể chọn tắt Ứng dụng Android tức thì trong phần cài đặt trên Thiết bị của bạn.

Thay đổi đối với Điều khoản. Nếu Play ToS thay đổi, bạn sẽ được thông báo trước ít nhất 30 ngày và Play ToS mới sẽ có hiệu lực sau khoảng thời gian thông báo đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Google Play sau thời gian thông báo đó sẽ biểu thị là bạn chấp nhận Play ToS mới. Play ToS mới sẽ áp dụng đối với việc sử dụng toàn bộ Nội dung (bao gồm cả Nội dung bạn đã cài đặt hay mua trước đây) và tất cả các lần cài đặt hay mua sau đó của bạn. Nếu không đồng ý với các thay đổi đó, bạn sẽ có cơ hội tải xuống Nội dung mà bạn đã mua hay cài đặt trước đó và chấm dứt việc sử dụng Google Play. Bạn có thể tiếp tục xem bản sao Nội dung đó trên Thiết bị của mình theo phiên bản cuối cùng của Play ToS bạn đã chấp nhận.

3. Mua và thanh toán

Nội dung miễn phí. Google có thể cho phép bạn tải xuống, xem hoặc sử dụng Nội dung miễn phí trên Google Play. Có thể có các giới hạn bổ sung áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng một số Nội dung miễn phí nhất định.

Mua Nội dung. Khi bạn mua Nội dung trên hay thông qua Google Play, bạn sẽ giao kết một hợp đồng bán hàng riêng biệt dựa trên các Điều khoản này (nếu được áp dụng) với người bán là:

(a) Google Ireland Limited; hoặc

(b) nhà cung cấp Nội dung ("Nhà cung cấp"), bao gồm cả trường hợp Google Ireland Limited đóng vai trò là đại lý cho Nhà cung cấp.

Hợp đồng bán hàng riêng biệt là bổ sung cho các Điều khoản này.

Đối với các giao dịch bán hàng trong đó Google đóng vai trò là đại lý cho Nhà cung cấp, điều khoản trong Google ToS nêu rằng Google ToS "không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng của bên thứ ba nào", không áp dụng cho việc sử dụng Google Play của bạn.

Hợp đồng của bạn về việc mua và sử dụng Nội dung được hoàn tất khi bạn nhận được email từ Google xác nhận rằng bạn đã mua Nội dung đó và việc thực hiện hợp đồng này sẽ bắt đầu ngay khi giao dịch mua hoàn tất.

Đặt hàng trước. Khi bạn đặt mua trước Nội dung, hợp đồng cho giao dịch mua và việc sử dụng nội dung đó của bạn được hoàn tất khi Nội dung được cung cấp cho bạn và bạn sẽ bị tính phí cho giao dịch mua vào thời điểm đó. Bạn có thể hủy đơn đặt hàng trước của bạn vào bất cứ lúc nào cho tới khi Nội dung được cung cấp cho bạn. Chúng tôi sẽ cần phải hủy đơn đặt hàng trước của bạn nếu Nội dung bị hủy bán qua Google Play trước khi được cung cấp và chúng tôi bảo lưu quyền hủy đơn đặt hàng của bạn trong trường hợp giá thay đổi trước khi đơn đặt hàng của bạn được thực hiện.

Phương thức thanh toán cho gia đình. Nếu bạn là người quản lý gia đình của một nhóm gia đình trên Google Play, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập phương thức thanh toán cho gia đình hợp lệ để các thành viên gia đình của bạn sử dụng cho việc mua Nội dung trên Google Play và trong ứng dụng. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch mua Nội dung của các thành viên gia đình mình bằng cách sử dụng phương thức thanh toán cho gia đình. Nếu nhóm gia đình bị xóa hoặc một thành viên gia đình rời khỏi nhóm gia đình, bạn có thể bị tính phí cho các giao dịch mua đang chờ xử lý do các thành viên gia đình thực hiện bằng cách sử dụng phương thức thanh toán cho gia đình.

Google Payments. Để mua Nội dung qua Google Play, bạn phải có Tài khoản Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google Payments. Thông báo bảo mật của Google Payments được áp dụng bất kỳ khi nào bạn mua Nội dung bằng cách sử dụng tài khoản Google Payments. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền phải trả liên quan đến giao dịch mua được thực hiện qua Google Play trên tài khoản Google Payments của mình.

Các phương thức xử lý thanh toán khác. Google có thể cung cấp cho bạn nhiều phương thức xử lý thanh toán khác nhau ngoài Google Payments để giúp mua Nội dung qua Google Play dễ dàng hơn. Bạn phải tuân theo mọi điều khoản và điều kiện liên quan hoặc thỏa thuận pháp lý khác, với Google hay với bên thứ ba, quy định việc bạn sử dụng phương thức xử lý thanh toán được cung cấp. Google có thể đơn phương thêm hoặc loại bỏ phương thức xử lý thanh toán. Bạn đơn phương chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền phải trả liên quan đến giao dịch mua bạn thực hiện trên Google Play.

Tính đủ điều kiện để thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động. Để xác định tính đủ điều kiện của bạn để cho các giao dịch mua Nội dung mà bạn thực hiện qua Thiết bị của bạn được tính hóa đơn cho tài khoản của nhà cung cấp mạng di động của bạn, khi bạn tạo tài khoản Google Play trên Thiết bị, chúng tôi sẽ gửi thông tin nhận dạng của Thiết bị của bạn, như ID người đăng ký và số sê-ri trên thẻ SIM tới nhà cung cấp mạng của bạn. Để cho phép điều này, bạn sẽ cần chấp nhận điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp mạng. Nhà cung cấp mạng có thể gửi cho chúng tôi thông tin địa chỉ thanh toán của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin này tuân theo Chính sách bảo mật của Google và Thông báo bảo mật của Google Payments.

Giá. Giá và tính sẵn có của tất cả Nội dung hiển thị qua Google Play có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trước khi bạn mua.

Thuế."Thuế" nghĩa là mọi khoản thuế, phí hải quan, các khoản thu hoặc các loại thuế (không phải là thuế thu nhập) liên quan đến việc bán Nội dung, bao gồm cả mọi khoản phạt hoặc lãi liên quan. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi loại Thuế và phải trả tiền cho Nội dung mà không có bất kỳ khoản giảm nào đối với Thuế. Nếu bên bán Nội dung hoặc Google bị buộc phải thu hoặc trả Thuế, khoản Thuế đó sẽ được tính cho bạn. Bạn phải tuân thủ bất kỳ và mọi luật thuế hiện hành, bao gồm cả việc báo cáo và thanh toán bất kỳ khoản Thuế nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Google Play hoặc mua Nội dung trên hoặc qua Google Play. Việc báo cáo và thanh toán các khoản Thuế hiện hành đó là trách nhiệm của bạn.

Mọi giao dịch bán hàng đều là cuối cùng. Hãy xem Chính sách hoàn lại tiền của Google Play để biết thêm thông tin về quyền của bạn được rút lại, hủy hoặc trả lại Nội dung đã mua để được hoàn lại tiền. Ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Google ToS, Chính sách hoàn lại tiền của Google Play hoặc chính sách hoàn lại tiền của Nhà cung cấp, mọi giao dịch bán hàng đều là cuối cùng và không được trả lại, thay thế hay hoàn lại tiền. Nếu việc thay thế, trả lại hoặc hoàn lại tiền được cho phép đối với bất kỳ giao dịch nào thì giao dịch đó có thể bị bãi bỏ và bạn có thể không còn khả năng truy cập Nội dung mình đã nhận được qua giao dịch đó.

Đăng ký. Đăng ký được tự động tính phí mỗi chu kỳ thanh toán (cho dù là hằng tuần, hằng tháng, hằng năm hay một chu kỳ khác) và bạn có thể bị tính phí không sớm hơn 24 giờ trước khi bắt đầu mỗi chu kỳ thanh toán.

(a) Thời gian dùng thử. Khi trả phí để đăng ký Nội dung, bạn có thể được hưởng các lợi ích của đăng ký miễn phí trong một khoảng thời gian dùng thử cụ thể và sau thời gian này bạn sẽ bị tính phí cho đến khi bạn hủy đăng ký. Để tránh bị tính phí, bạn phải hủy trước khi kết thúc thời gian dùng thử. Sau khi hủy việc dùng thử của mình, bạn sẽ ngay lập tức bị mất quyền truy cập vào Nội dung và bất kỳ quyền lợi đăng ký nào trừ khi có quy định khác. Quyền được hưởng thời gian dùng thử có thể bị giới hạn ở một số lượng bản dùng thử nhất định đối với mỗi người dùng trong một khoảng thời gian cụ thể hay tùy thuộc vào các hạn chế khác.

(b) Hủy. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán hiện hành như được mô tả trong Trung tâm trợ giúp và việc hủy sẽ áp dụng cho chu kỳ tiếp theo. Ví dụ: Nếu mua gói đăng ký hằng tháng, bạn có thể hủy gói đăng ký đó bất kỳ lúc nào trong bất kỳ tháng đăng ký nào và gói đăng ký sẽ bị hủy vào cuối kỳ thanh toán hiện hành tại thời điểm đó. Bạn sẽ không được hoàn lại tiền cho chu kỳ thanh toán hiện tại, trừ khi có quy định khác trong Chính sách hoàn lại tiền của Google Play (ví dụ: khi Nội dung bị lỗi).

(c) Giảm giá cho Người đăng ký báo. Một số Nhà cung cấp tạp chí định kỳ có thể cho phép bạn mua đăng ký Nội dung tạp chí định kỳ trên Google Play với mức giá giảm nếu bạn đã là người đăng ký báo. Nếu bạn hủy đăng ký báo của tạp chí định kỳ đó hoặc đăng ký báo của bạn hết hạn và bạn chưa gia hạn, mức giá đăng ký được giảm của bạn cho Nội dung đó trên Google Play sẽ tự động bị hủy.

(d) Tăng giá. Khi mua đăng ký, ban đầu bạn sẽ bị tính phí ở mức áp dụng tại thời điểm bạn đồng ý đăng ký. Nếu sau đó giá đăng ký tăng, Google sẽ thông báo cho bạn. Mức tăng sẽ áp dụng cho khoản thanh toán kế tiếp đến hạn sau khi thông báo, miễn là bạn đã được thông báo ít nhất 30 ngày trước khi tính phí. Nếu bạn nhận được thông báo trước ít hơn 30 ngày thì mức tăng giá sẽ không áp dụng cho tới khoản thanh toán sau khoản thanh toán kế tiếp đến hạn. Nếu bạn không muốn trả mức giá tăng cho đăng ký, bạn có thể hủy đăng ký theo cách được mô tả trong phần Hủy của Điều khoản này và sẽ không bị tính thêm tiền cho đăng ký, miễn là bạn đã thông báo với chúng tôi trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán hiện tại. Trong trường hợp Nhà cung cấp tăng giá đăng ký và cần phải có sự đồng ý, Google có thể hủy đăng ký của bạn trừ khi bạn đồng ý với mức giá mới. Nếu đăng ký của bạn bị hủy và sau đó bạn quyết định đăng ký lại, thì bạn sẽ bị tính phí ở mức phí đăng ký áp dụng tại thời điểm đó.

4. Quyền và hạn chế

Giấy phép sử dụng Nội dung. Sau khi hoàn thành giao dịch mua hoặc trả phí áp dụng cho Nội dung, bạn sẽ có quyền không độc quyền, chỉ như được cho phép rõ ràng trong Điều khoản này và các chính sách liên quan, để lưu trữ, truy cập, xem, sử dụng và hiển thị các bản sao của Nội dung liên quan trên Thiết bị của mình hoặc theo cách khác được Google cho phép chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Google Play và Nội dung không được cấp rõ ràng cho bạn trong Điều khoản đều được Google bảo lưu. Việc bạn sử dụng ứng dụng và trò chơi có thể chịu sự chi phối của các điều khoản và điều kiện bổ sung của thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối giữa bạn và Nhà cung cấp.

Vi phạm Điều khoản giấy phép. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều nào trong Điều khoản, quyền của bạn theo giấy phép này sẽ ngay lập tức bị chấm dứt và Google có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Google Play, Nội dung hoặc Tài khoản Google của bạn mà không hoàn lại tiền cho bạn.

Hạn chế: Bạn không được:

Điều khoản dành cho bên thứ ba. Bất kể nội dung nào trái với Điều khoản này, bên thứ ba cấp phép Nội dung của họ cho Google chính là người thụ hưởng bên thứ ba được dự kiến theo Điều khoản này và chỉ đối với những điều khoản cụ trong Điều khoản này mà liên quan trực tiếp đến Nội dung của họ (“Điều khoản dành cho bên thứ ba”), và chỉ với mục đích cho phép các bên thứ ba đó thực thi quyền của mình đối với Nội dung nêu trên. Để tránh nghi ngờ, không nội dung nào trong Điều khoản này trao quyền thụ hưởng của bên thứ ba cho bất kỳ bên nào, đối với bất kỳ điều khoản nào không nằm trong Điều khoản dành cho bên thứ ba, mà bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ điều khoản hoặc thỏa thuận nào được kết hợp dưới hình thức tham khảo, hay có thể được tham khảo mà không kết hợp, trong Điều khoản này.

Chính sách của Play. Việc đăng đánh giá trên Google Play phải tuân theo các chính sách sau. Nếu bạn muốn báo cáo hành vi lạm dụng hoặc vi phạm nội dung khác, hãy nhấp vào đây.

Nội dung bị lỗi. Khi Nội dung được cung cấp cho bạn thông qua tài khoản của bạn, bạn cần kiểm tra Nội dung ngay khi có thể để đảm bảo Nội dung hoạt động như đã định, đồng thời thông báo cho chúng tôi hoặc Nhà cung cấp ngay khi có thể một cách hợp lý nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ lỗi hoặc sai hỏng nào. Hãy xem Chính sách hoàn lại tiền của Google Play để biết thêm thông tin.

Nội dung bị xóa hoặc không có sẵn. Trong trường hợp mua nội dung trong khoảng thời gian thuê và trong các trường hợp khác miễn là Google có quyền cung cấp cho bạn Nội dung đó, còn tùy thuộc theo Điều khoản, Nội dung bạn mua hoặc cài đặt sẽ được cung cấp cho bạn qua Google Play trong khoảng thời gian do bạn lựa chọn. Trong những trường hợp nhất định (ví dụ: nếu Google mất quyền liên quan, dịch vụ hoặc Nội dung bị dừng, có vấn đề bảo mật nghiêm trọng hoặc có hành vi vi phạm điều khoản áp dụng hoặc pháp luật), Google có thể xóa khỏi Thiết bị của bạn hoặc dừng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Nội dung nhất định mà bạn đã mua. Đối với Nội dung được bán bởi Google Ireland Limited, bạn có thể được thông báo về bất kỳ việc xóa hay dừng nào như vậy khi có thể. Nếu bạn không thể tải xuống bản sao của Nội dung trước khi xóa hoặc dừng như vậy thì Google có thể cung cấp cho bạn (a) một bản thay thế Nội dung nếu có thể hoặc (b) khoản tiền hoàn lại toàn bộ hoặc một phần giá của Nội dung. Nếu Google hoàn lại tiền cho bạn, khoản tiền hoàn lại sẽ là khoản bồi thường duy nhất của bạn.

Nhiều tài khoản. Nếu bạn có nhiều Tài khoản Google với các tên người dùng khác nhau, trong một số trường hợp, bạn có thể chuyển Nội dung từ tài khoản này tới một tài khoản khác, miễn sao bạn là chủ sở hữu của từng tài khoản đó và Google đã kích hoạt tính năng của dịch vụ liên quan cho phép việc chuyển nội dung đó.

Giới hạn truy cập trên Thiết bị. Google đôi khi có thể đặt giới hạn về số lượng Thiết bị hoặc ứng dụng phần mềm bạn có thể sử dụng để truy cập Nội dung. Vui lòng truy cập vào trang Quy tắc sử dụng Google Play Phim & TV/Google TV để biết thêm thông tin về các giới hạn này đối với Google Play Phim & TV/Google TV.

Các hoạt động nguy hiểm. Mục đích của Dịch vụ hoặc Nội dung không phải là để sử dụng trong hoạt động của các nhà máy hạt nhân, hệ thống hỗ trợ duy trì sự sống, liên lạc khẩn cấp, hệ thống liên lạc hay điều hướng máy bay, hệ thống điều khiển không lưu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác mà trong các trường hợp đó, việc sai hỏng của Dịch vụ hay Nội dung có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hay thiệt hại nghiêm trọng về vật lý hoặc môi trường.

Google Play Phim & TV/Google TV. Để biết thêm chi tiết và các hạn chế về quyền truy cập và sử dụng Google Play Phim & TV/Google TV, hãy xem Quy tắc sử dụng Google Play Phim & TV/Google TV.