ТехБалон - Диян и Петър

Коментираме новините от света на технологиите и значението им за бъдещето на компаниите, продуктите и услугите, които ползваме ежедневно. Можеш да ни подкрепиш, ставайки Патрон (https://www.patreon.com/join/techballoon) на подкастта или просто споделиш за него в социалните си кръгове. Въпроси и коментари са добре дошли в Twitter, на който и да е имейл адрес завършващ с @techballoon.net или страницата за контакти.
Click here if you're not redirected