Ziemia Pana ze Słowem Życia - Feliks Krzysztof Rachwalik ofm - Franciszkański Delegat Ziemi Św.

Refleksje o Ziemi Świętej i Słowie, które tam zostało wypowiedziane: Słowie Życia
Click here if you're not redirected