Το μέλλον είναι τώρα - Μανώλης Ανδριωτάκης

Ανάλυση, στοχασμός και ειδήσεις για τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση, και τους αλγόριθμους.
Click here if you're not redirected