BibleoTherapy - Momentum Podcasts

אנחנו מבקשי האמת, מנסים למצוא משמעות ותכלית בדרכים רבות של החיים. התורה שלנו והדמויות המורכבות שלה יכולות להאיר ולהסביר את המחשבות והרצונות הפנימיים ביותר שלנו. בבהירות מרתקת, מסבירה יעל שפיר גבירי, פסיכותרפיסטית ומרצה להתמחות במקרא
Click here if you're not redirected