တိုက္႐ိုက္ေလလိႈင္း - ဗီြအိုေအ - ဗီြအိုေအ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္၊ က႑အသီးသီး၊ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းစံုကုိ ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္အတူ ေသာတရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ တိုက္႐ိုက္ေလလိႈင္း အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ အဂၤါႏွင့္ စေနည ၉ နာရီအစီအစဥ္မွာ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။
Click here if you're not redirected