LIC oral history - Literárne informačné centurm

Projekt LIC_oral history vznikal v rokoch 2015 – 2018 pre potreby Literárneho informačného centra. Realizoval ho spisovateľ Daniel Hevier so svojim synom Dabnielom. Oral history je kolekcia viac ako päťdesiatich rozhovorov so slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín.
Click here if you're not redirected