Katechezy o Mszy świętej - Liturgia.pl

Katechezy były głoszone podczas czwartkowych Mszy św. w bazylice Najświętszej Trójcy w Krakowie, od listopada 2010 aż po chwilę obecną przez ojców dominikanów Tomasza Grabowskiego i Grzegorza Przechowskiego. Ilustracja: © Mazur/catholicchurch.org.uk, nagrania: © Liturgia.pl, 2011.
Click here if you're not redirected