ညပိုင္း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ (လိႈင္းတိုမီတာ ၂၅၊ လိႈင္းတိုမီတာ ၃၂၊ လိႈင္းတိုမီတာ ၅၁၊ လိႈင္းလတ္မီတာ ၁၉၀) - ဗီြအိုေအ - ဗီြအိုေအ

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄၃၀ - ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (၁) နာရီ
Click here if you're not redirected