پادکست – فینمگ – مجله مالی اقتصادی - Finmag

رسانه ی فینمگ در دور جدیدی از تولیدات محتوایی مجموعه پادکستی را با عنوان فینپاد به شما مخاطبان همیشگی ارائه می کند. در این مجموعه سعی شده با پرهیز از بیان مباحث غامض غیر ضروری، تجربه ای جدید با حال و هوایی متنوع را با شما عزیزان شریک شویم. همراه باشید با اتفاقاتی که قرار است همراهِ هم در فینپاد رقم بزنیم!
Click here if you're not redirected