နံနက္ပိုင္း ၆း၀၀-၇း၀၀ (လိႈင္းတိုမီတာ ၂၄၊ လိႈင္းတိုမီတာ ၄၀၊ လိႈင္းတိုမီတာ ၅၁၊ လိႈင္းလတ္မီတာ ၁၉၀) - ဗီြအိုေအ - ဗီြအိုေအ

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၃၃၀ - ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (၁) နာရီ
Click here if you're not redirected