وي او اې ډیوه پاډ کاسټ (سیاست) - Voice of America - VOA

د وي او اې ډیوه پاډکاسټ تاسو ته په ځانګړو، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو کیسې او رپوټونه درکوي د پاډکاسټ په هر ټوک کې مونږ هڅه کوو چې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په سیاسي پرمختګونو ژور معلومات درکړو.
Click here if you're not redirected