Život je létání, létání je život - Jan Rudzinskyj

Podcast nejen o létání. Miluji létání. A rád porovnám letecké a životní principy, myslím si, že jsou v obou oblastech na stejné a může to přinést porozumění jak do života, tak do byznysu nebo do mých projektů. Mé bio najdete na janrudzinskyj.cz Jan
Click here if you're not redirected