ညေနပိုင္း ၆း၃၀-၇း၀၀ (လိႈင္းတိုမီတာ ၁၇၊ လိႈင္းတိုမီတာ ၁၉၊ လိႈင္းတိုမီတာ ၂၅) - ဗီြအိုေအ - ဗီြအိုေအ

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၀၀ - ၾကာျမင့္ခ်ိန္ မိနစ္ (၃၀)
Click here if you're not redirected