Okej, stručko - Baltazar Consulting

Poslovni podcast za lastnike, direktorje in vodje velikih obrti oz. malih podjetij na teme managementa, vodenja, marketinga, prodaje in razvoja kadrov. Uporabne anekdote, koncepti, teoretski modeli in primeri iz prakse.
Click here if you're not redirected