MK802 4.0.4 CWM Recovery

Κατάλληλο για όλους
5.101
Περιέχει διαφημίσεις
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

MK802 4.0.4 (Firmware rev2) ClockWorkMod Recovery installation

This program requires root permission, busybox and Android 4.0.4 to work.
If you don' t know what root or what ClockworkMod Recovery is then you should not use this app.
Warning: This software is for MK802 using Android 4.0.4 Firmware. Be sure that you have the right model to be flashed. Different models can cause critical damage in phone system storage.
Just in case you're not familiar with what CWM is, and what it can offer us now and in the future. Follow this link: http://www.addictivetips.com/mobile/what-is-clockworkmod-recovery-and-how-to-use-it-on-android-complete-guide
MK802II owners should step back and think twice before trying to install CWM. There are various reports of success (with CWM) and disasters.
Make sure you have the most recent versions of BusyBox and SuperUser installed.
Make sure that both apps are up to their current releases and not using legacy (superuser) or 1.18 (busybox).
This software is designed for AllWinner MK802 Mini PC Stick

CWM does work perfectly.. and have been able to do nandroid backup with ease and restore my Mk802 to its previous state after doing a quick flash via LiveSuit. Goodbye Titanium.
Remember... if you do flash via LiveSuite (which we will all do over next week or so) you will need to re-install CWM.

CMW use: You can use a USB wireless mouse and keyboard plugged directly into the Mk802 (usb hub will not be recognised).
Navigation: Move mouse up and down or arrow keys on keyboard to highlight selection and left click mouse to select or left arrow on keyboard, right arrow to go back a menu...
Main issue most will face when it comes to the Upgraded firmware and CWM, will be that the CWM menu will now display incorrectly. This was caused by a change in the kernels cedar. You will be faced with a screen split into four views, and every other selection made will blank the screen.. generally just keep an eye on the top right screen.

For additional information go to
http://rikomagic.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=142
All the credit goes to KEgg and Ricomagic forums for their excellent work.

Tags: CWM Recovery, MK802, AllWinner A10, Mini PC
MK802 4.0.4 (Firmware REV2) εγκατάσταση ανάκτησης ClockWorkMod

Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί δικαιώματα root, busybox και το Android 4.0.4 για να λειτουργήσει.
Αν t σας Δεν ξέρω τι ρίζα ή τι ClockworkMod Recovery είναι, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το app.
Προειδοποίηση: Αυτό το λογισμικό είναι για MK802 που χρησιμοποιούν το Android 4.0.4 Firmware. Να είστε βέβαιος ότι έχετε το σωστό μοντέλο για να έλαμψε. Διαφορετικά μοντέλα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κρίσιμη σύστημα αποθήκευσης του τηλεφώνου.
Ακριβώς σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό που CWM είναι, και τι μπορεί να μας προσφέρει τώρα και στο μέλλον. Ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο:
MK802II ιδιοκτήτες θα πρέπει να βήμα πίσω και να σκεφτούν δύο φορές πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το CWM. Υπάρχουν διάφορες εκθέσεις της επιτυχίας (με CWM) και καταστροφές.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του busybox και SuperUser εγκατασταθεί.
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο εφαρμογές είναι έως τις τρέχουσες εκδόσεις τους και όχι με τη χρήση κληρονομιά (superuser) ή 1,18 (busybox).
Αυτό το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για AllWinner MK802 Stick Mini PC

CWM δουλεύει τέλεια .. και ήταν σε θέση να κάνει nandroid backup με ευκολία και να αποκαταστήσει Mk802 μου στην προηγούμενη κατάστασή του μετά από να κάνει ένα γρήγορο flash μέσω LiveSuit. Αντίο τιτανίου.
Να θυμάστε ... αν το κάνετε μέσω LiveSuite φλας (το οποίο όλοι θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες ή έτσι), θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά το CWM.

CMW χρήση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο USB συνδεδεμένο απευθείας στο Mk802 (USB hub δεν θα αναγνωριστεί).
Πλοήγηση: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω και κάτω, ή τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο για να επισημάνετε την επιλογή και το αριστερό κλικ του ποντικιού για να επιλέξετε ή το αριστερό βέλος στο πληκτρολόγιο, δεξί βέλος για να πάει πίσω ένα μενού ...
Κύριο θέμα οι περισσότεροι θα αντιμετωπίσουν, όταν πρόκειται για το αναβαθμισμένο firmware και CWM, θα είναι ότι το μενού CWM τώρα θα εμφανιστεί σωστά. Αυτό προκλήθηκε από μια αλλαγή στην κέδρου πυρήνες. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια οθόνη χωρίζεται σε τέσσερις προβολές, καθώς και κάθε άλλη επιλογή θα γίνει σβήσιμο της οθόνης .. γενικά να κρατήσει μόνο ένα μάτι στο πάνω δεξιά στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο
http://rikomagic.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=142
Όλα τα εύσημα για KEGG και Ricomagic φόρουμ για την εξαιρετική δουλειά τους.

Ετικέτες: CWM Recovery, MK802, AllWinner Α10, Mini PC
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
3,9
5.101 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Application reprogrammed.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
4 Νοεμβρίου 2015
Μέγεθος
8,9M
Εγκαταστάσεις
1.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
1.02
Απαιτεί Android
2.2 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
Adam Ioannides
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.