RTÉ Player

Thanh thiếu niên
7.839
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Watch the best of programmes broadcast on RTÉ Television with the RTÉ Player App.

You can watch selected programmes live from RTÉ One, RTÉ2 and RTÉ News Now plus catch up on a wide selection of programmes broadcast on RTÉ Television for up to 30 days after transmission.

You can browse programmes by name, category, date or latest. You can save programmes as a favourite and pick up on a programme where you last viewed.

While most RTÉ Player content can be accessed through the app, some programmes may not be available due to rights restrictions. We are continually looking to clear rights and add new programmes.

RTÉ Player for Android uses streaming technology, which means that you must be connected to the Internet in order to watch programmes.

Our testing has shown that RTÉ Player performs best on devices capable of running Android 4.0 and above.
To deliver the best user experience, RTÉ Player for Android is available only for devices that meet this minimum specification.

RTÉ Player for Android is available worldwide from the Google Play Store.

We hope you enjoy using RTÉ Player.
Xem tốt nhất của các chương trình phát sóng trên truyền hình RTE với RTE chơi App.
 
Bạn có thể xem các chương trình được lựa chọn trực tiếp từ RTE One, RTÉ2 và RTE Tin tức Bây giờ cộng bắt kịp trên nhiều lựa chọn các chương trình phát sóng trên truyền hình RTE cho đến 30 ngày sau khi truyền.
 
Bạn có thể duyệt các chương trình theo tên, thể loại, cập nhật hoặc mới nhất. Bạn có thể lưu các chương trình như một yêu thích và chọn lên trên một chương trình mà bạn đã xem qua.
 
Trong khi hầu hết nội dung RTE Player có thể được truy cập thông qua ứng dụng, một số chương trình có thể không có sẵn do hạn chế quyền. Chúng tôi đang liên tục tìm cách để xóa quyền và thêm chương trình mới.
 
RTE Player cho Android sử dụng công nghệ trực tuyến, có nghĩa là bạn phải được kết nối với Internet để xem các chương trình.
 
thử nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra rằng RTE chơi thực hiện tốt nhất trên các thiết bị có khả năng chạy Android 4.0 trở lên.
Để cung cấp những trải nghiệm người dùng tốt nhất, RTE Player cho Android chỉ có sẵn cho các thiết bị đáp ứng đặc điểm kỹ thuật tối thiểu này.
 
RTE Player cho Android hiện có sẵn trên toàn thế giới từ Cửa hàng Google Play.
 
Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng RTE Player.
Đọc thêm
3,2
Tổng 7.839
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Minor bug fixes
Thanks for the feedback, keep in touch @rteplayer on Twitter or facebook.com/rteplayer
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
17 tháng 9, 2018
Kích thước
25M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
1.0.117
Cần có Android
4.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Cung cấp bởi
RTÉ
Nhà phát triển
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.