Fiszkoteka®: fiszki nauczą Cię słówek i języka

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Ucz się języków obcych szybciej i przyjemniej - sprawdź fiszki od Fiszkoteki® na Androida:

WIELE ZMYSŁÓW - uczysz się wykorzystując wzrok (obrazki), słuch (mp3) i tekst (pisanie). Dzięki temu wszystko zapamiętujesz

BEZPŁATNE - mini kursy z wielu języków. Twórz własne fiszki. W wersji Premium otrzymasz do 3 profesjonalnych, rozbudowanych kursów oraz nieograniczone tworzenie fiszek

SYSTEM POWTÓREK - przypomnimy Ci kiedy najlepiej powtórzyć konkretne słówka i zwroty. Dzięki temu zapamiętujesz na zawsze

WIDZISZ EFEKTY - od razu zauważysz postępy w wymowie, zrozumieniu i zapamiętywaniu. Diametralnie rozbudowujesz słownictwo

DLA KAŻDEGO - niezależnie czy chcesz uczyć się do pracy, szkoły, wyjazdu za granicę czy po prostu dla siebie. W Fiszkotece każdy znajdzie kursy dla siebie

PROSTOTA - tworzysz fiszki własnym głosem, zdjęciem lub wpisaniem tekstu

NAJLEPSZA APLIKACJA - ponad 21 000 000 fiszek i 800 000 zadowolonych użytkowników

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ - dzięki aplikacji uczysz się gdzie chcesz, nawet jeśli masz mało czasu

★ aplikacja jest zsynchronizowana z serwisem fiszkoteka.pl. Twój stan nauki, stworzone fiszki, itd. są takie same na wszystkich urządzeniach i na www. Jeżeli masz kupiony pełny dostęp, to masz pełen dostęp i w aplikacji

★ korzystasz z fiszek stworzonych przez 400.000 osobową społeczność - ponad 20.000.000 fiszek (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, norweski, szwedzki, niderlandzki, portugalski... +20 innych języków)

★ możesz też skorzystać z gotowych, profesjonalnych kursów językowych przygotowanych przez redakcję Fiszkoteki wraz z lektorami Uniwersytetu Warszawskiego - darmowa demo do przetestowania

★ Stwórz własne fiszki, a my dodamy do nich automatycznie nagrania MP3 (działa dla angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, niderlandzkiego, tureckiego, norweskiego, szwedzkiego i paru innych języków) i udostępnimy na Twoim urządzeniu

★ o regularność nauki dba Inteligentny System Powtórek (oparty na badaniach nad pamięcią dr Leitnera, ulepszony algorytm supermemo)

★ Posiadamy certyfikat innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych European Language Label nadawany przez Komisję Europejską

★ Zdobyliśmy tytuł "Strony Roku tygodnika WPROST"

★ Najszybszy sposób na naukę lub odświeżenie słownictwa z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, norweskiego, rosyjskiego, niderlandzkiego, szwedzkiego, portugalskiego, łaciny czy kilkunastu innych języków

★ dostęp Premium od 9 zł miesięcznie – ucz się jeszcze wydajniej

★ Jeśli znajdziesz jakiś błąd, nie wystawiaj nam złej oceny, tylko napisz maila (mobile@fiszkoteka.pl) - dostaniesz od nas niespodziankę

★ Z wersją Premium otrzymasz od nas 3 profesjonalne kursy językowe gratis

★ Z nami nauka języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz wielu innych jest przyjemna, szybka i skuteczna

★ Możesz tworzyć swój własny słownik językowy. Przykładowo stwórz słownik angielskiego, słownik niemieckiego itp

★ Dzięki systemowi powtórek szybko nauczysz się angielskiego i wielu innych języków

★ Nauka języka dla dzieci jest możliwa dzięki połączeniu trzech bodźców jednocześnie

★ Dzięki naszej aplikacji do nauki języków szybko nauczysz się zarówno angielskiego od podstaw, zaawansowanego angielskiego jak i business English

★ Fiszkoteka to darmowa nauka języków

★ Nasza aplikacja świetnie sprawdza się jako słownik angielsko polski, słownik niemiecko polski itd

★ Aplikacji możesz także używać do nauki historii, dat, postaci itp

★ Szybka nauka angielskiego wykorzystując słuch, wzrok i wymowę

★ Skuteczna nauka słówek angielskiego i innych języków, a także pełnych zwrotów

★ Nie musisz jeździć na drogie kursy stacjonarne. Dzięki Fiszkotece nauka języka angielskiego w domu jest skuteczna
Learn foreign languages ​​faster and better - check fiche from Fiszkoteki ® Android:
 
MANY SENSES - you learn by using sight (pictures), sound (mp3) and text (writing). Thanks to memorize everything
 
FREE - mini-courses in multiple languages. Create your own flashcards. The Premium version will get to 3 professional courses and expanded to create unlimited flashcards
 
Revision system - we'll remind you when it is best to repeat specific words and phrases. Thanks to memorize forever
 
SEE RESULTS - immediately notice the progress in pronunciation, understanding and remembering. Radically are building vocabulary
 
FOR EACH - whether you want to learn to work, school, travel abroad or just for yourself. In Fiszkotece everyone will find courses for themselves
 
Simplicity - create flashcards own voice, picture or text you type
 
BEST APPLICATION - more than 21 000 000 800 000 flashcards and satisfied users
 
WHEREVER YOU - thanks to the application where you want to learn, even if you have little time
 
★ application is synchronized with the service fiszkoteka.pl. Your state of science, created index cards, etc. are the same on all devices and on the web. If you have purchased full access, you have full access and applications
 
★ use of flashcards created by the 400,000-person community - more than 20 million index cards (English, German, Spanish, French, Italian, Russian, Norwegian, Swedish, Dutch, Portuguese ... 20 other languages)
 
★ You can also use ready-made, professional language courses prepared by the editors of Fiszkoteki along with teachers of the University of Warsaw - a free demo to test
 
★ Create your own flashcards, and we'll add them to the MP3 recording automatically (works for English, German, Spanish, French, Italian, Russian, Portuguese, Dutch, Turkish, Norwegian, Swedish and several other languages) and are provided on your device
 
★ learn about the regularity of care Intelligent repetitions (based on memory research, Dr Leitner, an improved algorithm SuperMemo)
 
★ We are certified innovation in the field of teaching foreign languages ​​European Language Label awarded by the European Commission
 
★ Zdobyliśmy title of "Party of the Year WPROST"
 
★ The fastest way to learn or refresh vocabulary from English, German, French, Spanish, Italian, Norwegian, Russian, Dutch, Swedish, Portuguese, Latin and several other languages
 
★ Premium access from 9 zł per month - learn more efficiently
 
★ If you find a mistake, do not leave us a bad review, just send email (mobile@fiszkoteka.pl) - you will get a surprise from us

★ With the Premium version 3 will receive a free professional language courses
 
★ With us learning English, German, Spanish, Italian, Russian, French and many others is fun, fast and effective
 
★ You can create your own language dictionary. For example, create a dictionary of English, German Dictionary, etc.
 
★ With the repetition quickly you learn English and many other languages
 
★ children's language learning is made possible by the combination of three stimuli at the same time
 
★ Thanks to our application to learn languages ​​quickly learn both the basics of English, advanced English and business Angielski
 
★ Fiszkoteka is a free language learning
 
★ Our application works well as Dictionary English Polish dictionary, German Polish, etc.
 
★ Application can also be used to study the history, dates, characters, etc.
 
★ Fast learning English using hearing, sight and pronunciation
 
★ Effective flashcards in English and other languages, as well as full refunds
 
★ You do not have to ride a stationary expensive courses. With Fiszkotece learning English at home it is effective
Read more
4.5
6,896 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
September 21, 2018
Size
6.2M
Installs
100,000+
Current Version
3.4.2
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
In-app Products
$1.99 - $94.99 per item
Permissions
Offered By
Fiszkoteka.pl - nauka języka z fiszek
Developer
Sonbou Marcin Młodzki ul. Mielczarskiego 8 / 58, 02-798 Warszawa, Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.