Fiszki do nauki języków za darmo - Fiszkoteka®

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Ucz się języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski + 20 innych) szybciej i przyjemniej - sprawdź fiszki od Fiszkoteki® na Androida:

WIELE ZMYSŁÓW - uczysz się wykorzystując wzrok (obrazki), słuch (mp3) i dotyk (pisanie). Dzięki temu wszystko zapamiętujesz.

BEZPŁATNE - mini kursy z wielu języków. Twórz własne fiszki. W wersji Premium otrzymasz do 3 profesjonalnych, rozbudowanych kursów oraz nieograniczone tworzenie fiszek

SYSTEM POWTÓREK - przypomnimy Ci kiedy najlepiej powtórzyć konkretne słówka i zwroty. Dzięki temu zapamiętujesz na zawsze

WIDZISZ EFEKTY - od razu zauważysz postępy w wymowie, zrozumieniu i zapamiętywaniu. Diametralnie rozbudowujesz słownictwo

DLA KAŻDEGO - niezależnie czy chcesz uczyć się do pracy, szkoły, wyjazdu za granicę czy po prostu dla siebie. W Fiszkotece każdy znajdzie kursy dla siebie

PROSTOTA - tworzysz fiszki własnym głosem, zdjęciem lub wpisaniem tekstu

NAJLEPSZA APLIKACJA - ponad 30 000 000 stworzonych fiszek i 800 000 zadowolonych użytkowników

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ - dzięki aplikacji uczysz się gdzie chcesz, nawet jeśli masz mało czasu

★ aplikacja jest zsynchronizowana z serwisem fiszkoteka.pl. Twój stan nauki, stworzone fiszki, itd. są takie same na wszystkich urządzeniach i na www. Jeżeli masz kupiony pełny dostęp, to masz pełen dostęp i w aplikacji

★ korzystasz z fiszek stworzonych przez 500.000 osobową społeczność - ponad 30.000.000 fiszek (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, norweski, szwedzki, niderlandzki, portugalski... +20 innych języków)

★ możesz też skorzystać z gotowych, profesjonalnych kursów językowych przygotowanych przez redakcję Fiszkoteki wraz z lektorami Uniwersytetu Warszawskiego - darmowa demo do przetestowania

★ Stwórz własne fiszki, a my dodamy do nich automatycznie nagrania MP3 (działa dla angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, niderlandzkiego, tureckiego, norweskiego, szwedzkiego i paru innych języków) i udostępnimy na Twoim urządzeniu

★ o regularność nauki dba Inteligentny System Powtórek (oparty na badaniach nad pamięcią dr Leitnera, ulepszony algorytm supermemo)

★ Posiadamy certyfikat innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych European Language Label nadawany przez Komisję Europejską

★ Zdobyliśmy tytuł "Strony Roku tygodnika WPROST"

★ Najszybszy sposób na naukę lub odświeżenie słownictwa z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, norweskiego, rosyjskiego, niderlandzkiego, szwedzkiego, portugalskiego, łaciny czy kilkunastu innych języków

★ Jeśli znajdziesz jakiś błąd, nie wystawiaj nam złej oceny, tylko napisz maila (mobile@fiszkoteka.pl) - dostaniesz od nas niespodziankę

★ Z wersją Premium otrzymasz od nas 3 profesjonalne kursy językowe gratis

★ Z nami nauka języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz wielu innych jest przyjemna, szybka i skuteczna

★ Możesz tworzyć swój własny słownik językowy. Przykładowo stwórz słownik angielskiego, słownik niemieckiego itp.

★ Dzięki systemowi powtórek szybko nauczysz się angielskiego i innych języków

★ Nauka języka dla dzieci jest możliwa dzięki połączeniu trzech bodźców jednocześnie

★ Dzięki naszej aplikacji do nauki języków szybko nauczysz się zarówno angielskiego od podstaw, zaawansowanego angielskiego jak i business English

★ Fiszkoteka to darmowa nauka języków

★ Nasza aplikacja świetnie sprawdza się jako słownik angielsko polski, słownik niemiecko polski itd

★ Aplikacji możesz także używać do tworzenia fiszek (i nauki) z historii, dat, postaci itp

★ Szybka nauka angielskiego wykorzystująca słuch, wzrok i dotyk

★ Skuteczna nauka słówek angielskiego i innych języków, a także pełnych zwrotów

★ Nie musisz jeździć na drogie kursy stacjonarne. Dzięki Fiszkotece nauka języka angielskiego w domu jest skuteczna
Learn foreign languages ​​(English, German, Spanish, French + 20 others) faster and more enjoyable - check the fiches from Fiszkoteka® on Android:
 
MANY SENSITIVES - you learn using eyesight (pictures), hearing (mp3) and touch (writing). Thanks to that you remember everything.
 
FREE OF CHARGE - mini-courses from many languages. Create your own flashcards. In the Premium version you will receive up to 3 professional, extensive courses and unlimited creation of flashcards
 
REPEAT SYSTEM - we will remind you when it's best to repeat specific words and phrases. Thanks to this you remember forever
 
SEE EFFECTS - you will immediately notice progress in pronunciation, comprehension and remembering. You're dramatically expanding your vocabulary
 
FOR EVERYBODY - regardless of whether you want to study for work, school, going abroad or just for yourself. In Fiszkoteka, everyone will find courses for themselves
 
SIMPLICITY - you create your own flashcards with your own voice, photo or text entry
 
BEST APPLICATION - over 30,000,000 created flashcards and 800,000 satisfied users
 
WHEREVER YOU ARE - thanks to the application, you can learn where you want, even if you have little time
 
★ the application is synchronized with the fiszkoteka.pl website. Your state of education, created flashcards, etc. are the same on all devices and on the web. If you have purchased full access, you have full access and in the application
 
★ you use flashcards created by a 500,000 person community - over 30,000,000 flashcards (English, German, Spanish, French, Italian, Russian, Norwegian, Swedish, Dutch, Portuguese ... +20 other languages)
 
★ you can also take advantage of ready-made, professional language courses prepared by the editors of Fiszkoteka with the lecturers of the University of Warsaw - a free demo to test
 
★ Create your own flashcards, and we'll add to them automatically MP3 recordings (works for English, German, Spanish, French, Italian, Russian, Portuguese, Dutch, Turkish, Norwegian, Swedish and a few other languages) and will be available on your device
 
★ the regularity of learning is ensured by the Intelligent Repetition System (based on research on the memory of Dr. Leitner, improved supermemo algorithm)
 
★ We have an innovation certificate in the field of foreign language teaching European Language Label, awarded by the European Commission
 
★ We have won the title of "Website of the Year for the WPROST weekly"
 
★ The fastest way to learn or refresh vocabulary from English, German, French, Spanish, Italian, Norwegian, Russian, Dutch, Swedish, Portuguese, Latin or a dozen other languages
 
★ If you find any mistake, do not give us a bad rating, just write an e-mail (mobile@fiszkoteka.pl) - you will get a surprise from us

★ With the Premium version you will receive from us 3 professional language courses for free
 
★ With us, learning English, German, Spanish, Italian, Russian, French and many others is pleasant, fast and effective
 
★ You can create your own language dictionary. For example, create an English dictionary, a German dictionary, etc.
 
★ Thanks to the repetition system you will quickly learn English and other languages
 
★ Learning a language for children is possible thanks to the combination of three stimuli at the same time
 
★ With our language learning app you will quickly learn English from scratch, advanced English and business English
 
★ Fiszkoteka is a free language learning
 
★ Our application works well as English-Polish dictionary, German-Polish dictionary, etc.
 
★ You can also use the application to create flashcards (and learning) from history, dates, characters, etc.
 
★ Fast English learning using hearing, sight and touch
 
★ Effective learning English words and other languages, as well as full phrases
 
★ You do not have to go to expensive stationary courses. Thanks to Fiszkoteka, learning English at home is effective
Read more
Collapse
4.5
8,449 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- gruntowne przebudowanie aplikacji, żeby uczyło Ci się jeszcze przyjemniej i jeszcze skuteczniej :)
- możliwość powtarzania fiszek po odblokowaniu telefonu (nauka w przypomnieniach)
- dodawanie fiszek z czytanych w przeglądarce tekstów (zamiast używać słownika, użyj Fiszkoteki i "dodaj to sobie do głowy")
- nowe profesjonalne kursy
- wyszukiwanie fiszek, które działa jak słownik z możliwością dodawania do własnych lekcji
- sugerowanie nowych pasujących fiszek do danej lekcji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 16, 2018
Size
6.7M
Installs
500,000+
Current Version
4.0.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
In-app Products
$1.99 - $89.99 per item
Permissions
Offered By
Fiszkoteka.pl - nauka języka z fiszek
Developer
Sonbou Marcin Młodzki ul. Mielczarskiego 8 / 58, 02-798 Warszawa, Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.