משמעת מתוך משמעות

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Hebrew (Israel)

אפליקציה "שלושת השלבים" - משמעת מתוך משמעות - היא תוכנית התנהגותית שפותחה באולפנת דולב, ומעוררת עניין בקרב אנשי חינוך רבים ומגוונים.
השיטה מאפשרת לצוות החינוכי, לתלמיד ואף להורה למסד ולארגן את תהליך החינוך של התלמיד, השיטה בנויה על שיקוף אישי ומתמיד.
הצוות מסמן באפליקציה את תפקודי התלמיד במשך היום והמערכת מחשבת את הנקודות ולפי זה משבצת את התלמיד בסטטוס המתאים באותה תקופה לתלמיד.
בתוכנית שנבנתה יש שלושה שלבים:
השלב הנמוך "מוגנות"- (מסומן בצבע אדום), התלמיד יזכה לצמצום ההטבות הבסיסיות כוון שה'שוטר הפנימי' שלו לא מתפקד ועל כן הוא זקוק לשוטר חיצוני שמכיל את צרכיו ומגביל את אחריותו.
שלב השני "השייכות" (מסומן בצבע צהוב), בשלב זה הצוות מסיר את הפיקוח הצמוד ומאפשר לתלמידה יותר בחירה אך עדיין התלמידה נמצאת תחת עין בוחנת.
לדוגמא בשלב השייכות אפשר להחזיק את הטלפון בזמנים מוגדרים, ניתן לצאת ממתחם בית הספר לטיולים, סיורים והרצאות, דמי כיס בסיסיים, עבודה באפשרויות מצומצמות.
לעומת זאת השלב הגבוה המשמעות- (מסומן בצבע ירוק) בו השוטר הפנימי של התלמיד מתפקד היטב, ולכן השוטר החיצוני, הצוות, מצטמצם, בשלב זה התלמיד עצמאי וזוכה להטבות רבות ולאחריות רבה.
ועל כן בשלב זה יתאפשר לתלמיד לצאת לעבודה, לקבל דמי כיס מוגדלים, להחזיק את הטלפון הנייד, לייצג את הכיתה במועצת טקסים וכו', ואחת לחודש לזכות בצו'פר משתנה המיועד רק לשלב המשמעות.

השיטה מעבירה בתהליך מדורג את האחריות מהצוות אל התלמיד. השיטה משלבת שימוש באפליקציה המסנכרנת את נתוני הצוות ותורמת תרומה מכרעת בבניית תהליך עקבי, שיקוף מתמיד, שיפור התקשורת ובראיה הוליסטית מיטבית.
בתכנית השלבים התלמיד רשאי לבחור, אך הוא נושא בתוצאות בחירתו.

יסודות השיטה:
1. העברת האחריות בתהליך מדורג לתלמיד- הצוות בשיתוף התלמידים ההורים והקהילה בונים עד 10 כללים ברורים ומדידים שהכרחיים להתנהלות תקנית של בית הספר כגון הופעה תקנית, כניסה לשיעור בזמן, שיעורי בית, ציוד, כבוד לצוות ולחבר, דרך ארץ וכו'.

2. רציונל -שיטת שלושת השלבים מבוססת על השילוב בין הגישה הביהביוריסטית - התנהגותית (בזרם המכונה 'עיצוב התנהגות') לבין השיטה הקוגניטיבית - ההכרתית.
על פי השיטה הביבהביורסיטית התייחסות לאדם היא על פי מצבו והתנהגותו כאן ועכשיו, קשר ברור בין התנהגות לתוצאות, בשיטה קיים שילוב של טיפול קוגניטיבי – שיקוף, שיחות, משוב עצמי, שיחת פידבק ועוד

3. שקיפות ובהירות- הבנת התוכנית והסברה מפורטת בקרב כלל המעגלים המקיפים את התלמיד (הילד, הצוות החינוכי והטיפולי וההורים).
הבהירות מונעת ויכוחים ומגדירה יעדים ברורים ותוצאות לכל מעשה חיובי או שלילי. הבהירות באה לידי ביטוי גם בכך שהמערכת שקופה וכל תלמיד, איש צוות או ההורים יכולים להיות חשופים למידע הרלוונטי שתורם לילד.
חלק מרכזי בתהליך הוא ההגדרה הבהירה של הנושאים החשובים לקידום המוסד החינוכי. הבהירות הופכת לשפה של בית הספר (לדוגמא נוכחות, לשון נקיה, אלימות, עישון, שימוש בסלולרי, כבוד לצוות, שליטה עצמית) .

מעבר לניקוד השוטף הוספנו ניקוד נוסף לתוכנית השבועית:
נקודת אור- מוגבלת לעד 3 נקודות בשבוע ומוענקת על התנהגות חיובית יוצאת דופן. (הצלחה בתהליך חינוכי, עזרה לחבר וכדו')
פידבק- נערך פעם בשבוע בנוכחות מחנך. על כל תלמיד למלא משוב אישי קצר. תלמיד שממלא את המשוב על השבוע הקודם זוכה בנקודת חיובית אחת.
ובסיום המשוב יש הערה בה התלמיד יכול להעמיד לעצמו מטרה לשיפור לשבוע הבא, אם עמד בנקודה זו במהלך השבוע זוכה לנקודה נוספת.
מיצוי ונתינה- בשלב המשמעות, הירוק- מתווסף ניקוד עבור תלמיד שיבצע פרויקט אישי עבור הכלל. (התנדבות בגנים, קשישים, העברת שיעורים וכו')
אירוע חריג- במקרים חריגים של שבירת המסגרת כגון אלימות קשה או פגיעה ברכוש הצוות ידווח באפליקציה מה שיוסיף 6 נקודות שבועיות שליליות לתלמיד, בתכנית יקבע מהו אירוע חריג.

שיטת שלושת השלבים, תוך התאמות נדרשות, יכולה להתאים לכל מוסד חינוכי.
בית ספר המעוניין להיכנס לתהליך של סדר וארגון של הטיפול באירועי נוכחות, משמעת וכדומה יארגן את הנושאים שנמצאים אצלו בעדיפות ואת ה 'תגובות' על פי התנאים המתאפשרים בבית הספר.
התכנית מסייעת למנהל לקבוע יעדים לקבל נתונים וחיתוכים על בית ספר, שכבה, כיתה, תלמיד. לקבוע סדרי עדיפויות ולקדם את האקלים הבית ספרי.

לפרטים ולהדרכה ניתן לפנות למרכז ההפצה הניסויי של רשת בתי דולב לנוער: טופס צור קשר: https://goo.gl/forms/l0RERTWcmvw79nax2
טלפון: 0528308378 אילן
דוא"ל: hashlavim@gmail.com
App "three steps" - the discipline of meaning - is a behavioral program developed for religious girls in plane, and arouses interest among many educators and varied.
The method allows the educational staff, students and parents to establish and organize the student's educational process, the system is built on personal reflection and constant.
Team marks student application functions during the day, the system calculates the points and according to this slot the corresponding student status at the time the student.
Built program has three stages:
Low phase "protected" - (highlighted in red), the student will receive basic benefits Aim to reduce interior car police, his functions and therefore need an external policeman containing the needs and limits of responsibility.
The second stage of "belonging" (highlighted in yellow), at this stage the team removes the close supervision and allow the student more choice but the student still is under scrutiny.
For example, currently belonging can hold the phone at specified times, you can leave the school grounds trips, tours and lectures, basic allowance, limited job options.
However the highest stage Hmsmaot- (marked in green) in the student's inner policeman is functioning well, so the policeman outside, staff is reduced, independent student at this stage and receives many benefits and great responsibility.
Therefore at this stage the student will be allowed to work, receive pocket money increased, hold a mobile phone, to represent the class council rituals etc., and monthly variable gain Btzo'fr intended only to integrate significance.

The method transfers the responsibility gradual process to the student team. The method incorporates the use of an app that synchronizes the data team and plays a decisive role in building a consistent process, constant reflection, improving communication and optimal holistic perspective.
Steps program the student may elect, but is the subject of the election results.

Fundamentals method:
1. The transfer of responsibility gradual process Ltlmid- staff and parents of students in collaboration with the community to build up to 10 to clear rules and standard gauges are essential to the conduct of the school including a performance standard, entry class time, homework, equipment, staff and friend of respect, manners etc.

2. Rationale -sitt three stages based on the combination of the behaviorist approach - behavioral (stream called 'behavior modification') and the cognitive system - conscious.
According to the method Hbibhbiorsitit reference person is according to the condition and behavior here and now, a clear link between the behavior of the results, there is a method of combining cognitive therapy - a reflection, conversations, self-feedback, feedback, etc. Call

3. Transparency and Clarity Understanding the detailed program and information among all circles around the pupil (the child, educational and therapeutic staff and parents).
Clarity prevents arguments and sets clear objectives and results of any act positively or negatively. Brightness was also expressed that the system is transparent and all student, staff member or parent can be exposed to relevant information that contributes to a child.
A key part of the process is the clear definition of the important issues to promote the educational institution. Brightness becomes the language of the school (eg presence, euphemisms, violence, smoking, cell phone use, respect for the team, self-control).

Beyond the current score more points we added a weekly program:
A light-limited up to 3 points per week and is granted on an exceptional positive behavior. (Success in the educational process, help a friend, etc.)
Fidbk- held once a week in the presence of an educator. For each student fill out a short personal feedback. The student feedback on the previous week receives one positive point.
And at the end of the feedback has a note in which the student can make himself the goal to improve next week, if he was at this point during the week wins another point.
Ntinh- phase extraction and meaning-green added to the score for the student to carry out a personal project for the common good. (Volunteer gardens, the elderly, transmission rates, etc.)
In exceptional cases, an unusual event of breaking the frame such as violence or damage to property staff will report the application which will add 6 points negative weekly student, the program will determine what is an exceptional event.

Method three phases, with the necessary modifications, could fit any educational institution.
A school wishing to enter the process of order and organization of the event handler attendance, discipline, etc. will arrange the issues that are a priority for him and the 'comments' on the terms made possible in school.
The program helps the manager set goals to get data and cuts the school, lying, class, student. Prioritize and promote the school climate.

For information and guidance, please contact the experimental distribution center plane of the network of youth: Contact Form: Https://goo.gl/forms/l0RERTWcmvw79nax2
Phone: 0528308378 Pedigree
Email: Hashlavim@gmail.com
Read more
Collapse
4.8
13 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

שיפורים ותיקוני באגים
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 9, 2016
Size
16M
Installs
100+
Current Version
0.19
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ami Hanya
Developer
Mayan Ganim 514 Kfar tapuach 4482900
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.