Alex aprende a ordenar

За всички възрасти
9
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на испански (Испания)

Alex aprende a ordenar

El juego que ayuda a los padres y madres a educar a sus hijos para clasificar elementos en familias de alimentos, sitios, profesiones o ropa y poner en orden cosas de la casa. Adecuado para niños en edad preescolar y kindergarten.

Ayuda a tu hijo a desarrollar la lógica y a clasificar objetos en las categorías que les corresponden. Haz que tu niño aprenda un montón de palabras nuevas (en varios idiomas) y adquiera habilidades y conocimientos básicos, mientras disfruta de horas de juego y diversión gracias a las nuevas tecnologías.

Se han diseñado 5 escenarios diferentes para que tu hijo se divierta clasificando cada uno de los objetos en varias familias mientras aprende. En la aplicación "Alex aprende a ordenar" podrás escoger entre clasificar los objetos de forma estática o bien en movimiento con distintas velocidades, según la edad y el nivel de habilidad del niño. Además, puedes escoger entre castellano, inglés, francés, alemán y catalán para aumentar su aprendizaje.

Contenidos de "Alex aprende a ordenar":

¿Dónde van las cosas en casa?
Si queremos que nuestro hijo empiece a adoptar ciertos hábitos, como ordenar las cosas en su sitio o saber adónde ir a buscar las zapatillas, primero hay que enseñarle a qué habitación de la casa corresponden los objetos. Una vez que haya adquirido estos conocimientos, podremos exigirle pequeñas responsabilidades, como ordenar. Así, mientras se divierte, aprenderá a hacerse mayor, algo que siempre llena de orgullo a los niños.

Elegir la ropa
Es importante desarrollar la lógica que aplicar en cada momento a la hora de decidir, dependiendo de las condiciones de contexto. Y una de las mejores herramientas para que un niño aprenda que no siempre sirven las mismas cosas para todo, es valorar el calor, el frío o las diferentes situaciones climatológicas para ponerse la ropa. No se trata tanto de memorizar, sino de aplicar la lógica.

Alimentos saludables
Es necesario que los niños sepan diferenciar la clasificación de los alimentos para sentar las bases de lo que será una buena conducta de alimentación cuando sean mayores.

Lugares
Hay un sitio adecuado y adaptado para cada acción. Es importante aprender que lo que es adecuado en un lugar puede no serlo tanto en otro, especialmente para la socialización. «La bicicleta se utiliza en el parque, pero no dentro de casa, ni en la escuela».

Profesiones
Mientras se divierte, el niño establecerá contacto con ciertas profesiones, a través del reconocimiento de objetos básicos asociados, por ejemplo, a un médico, un bombero o un cocinero.

Adecuado para niños en etapa preescolar e infantil. "Alex aprende a ordenar" está especialmente indicado para niños con patologías de trastorno de atención con o sin hiperactividad (TDA o TDAH). Está diseñado para trabajar la atención y la capacidad de concentración. Se establecen recompensas positivas para reforzar las acciones correctas y la autoestima de los niños. También se recomienda para niños con trastornos de autismo (ASD) o Asperger. Mejorará la autonomía de los niños, les ayudará a asumir tareas y responsabilidades y potenciará, además, las habilidades de motricidad fina.

Adicionalmente, en la aplicación encontrarás útiles consejos de nuestros pedagogos para los padres.

Didactic Apps:

Didactic Apps está especializado en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles con finalidades educativas. Nuestras aplicaciones han sido diseñadas por un equipo de psicólogos, pedagogos y padres para ayudarte a conseguir metas básicas para la autonomía y desarrollo de los niños.

Estimula el aprendizaje de tu hijo con Didactic Apps mientras él se lo pasa en grande!

• Nos tomamos muy en serio la educación de los niños por lo que esta aplicación ha sido avalada por pedagogos de la Universidad de Barcelona.

• Descubre más sobre Didactic Apps en www.didacticapps.com o síguenos en Facebook http://www.facebook.com/didacticapps.es o Twitter https://twitter.com/didacticapps_es
Алекс научава да сортирате

Играта, която помага на родителите да образоват децата си, за да се класифицира елементи в хранителните семейства, места, професии и спретнати дрехи и предмети от бита. Подходящ за деца в предучилищна възраст и детска градина.

Помогнете на детето си развиват логика и класифициране на обекти в категории, които отговарят за тях. Нека детето ви научат много нови думи (на няколко езика) и да придобият основни умения и познания, докато се наслаждавате часа игра и забавление благодарение на новите технологии.

Ние сме проектирали 5 различни сценарии за вашето дете да се забавлява сортиране всеки от обектите в няколко семейства, докато се научим. В заявлението, "Алекс научава да сортирате" могат да избират между класифицирането обекти или статични или движещи се форма с различна скорост, в зависимост от възрастта и уменията ниво на детето. Също така, можете да избирате между кастилски, английски, френски, немски и каталонски да се подобри тяхното обучение.

Съдържание "Алекс научава да сортирате":

Къде са нещата у дома?
Ако искате вашето дете да започне да приема някои навици, като например въвеждането неща в място, и да знаят къде да отидат, за да намерите обувките, трябва първо да научи какво стая на къщата са обекти. След като сте получили това познание, ние може да имате нужда от малки отговорности като поръчка. Така че, докато можете да се забавлявате, да се научи да бъде повече, нещо, което винаги горди деца.

Изборът на дрехи
Важно е да се развиват логиката да изпълни по всяко време да се вземе решение, в зависимост от условията на контекст. И един от най-добрите инструменти за детето да се научи, че не винаги служат на едни и същи неща за всички, е да се направи оценка на топлина, студ или метеорологични ситуации, за да получите различни дрехи. Не е толкова много да уча наизуст, а да се прилага логиката.

Здравословни храни
Децата трябва да знаят, за да се направи разграничение между класификацията на храна, за да се положат основите за това, което ще бъде по-добро поведение хранене, когато те са по-стари.

Населени места
Налице е правилното място и да се адаптира за всяко действие. Важно е да се научите какво е подходящо в едно място, което не може да бъде така в друга, по-специално за социализация. "Велосипедът се използва в парка, но не и вътре в къщата, или в училище."

Професии
Докато се забавлявате, детето ще се свържем с определени професии, чрез признаването на основните обекти, свързани, например, лекар, пожарникар или готвач.

Подходяща за предучилищна възраст и етап бебе. "Алекс научава да сортирате" е особено подходящ за деца с нарушения на вниманието разстройство с или без хиперактивност (ADD или ADHD). Той е проектиран да работи на вниманието и концентрацията. Положителни награди са създадени с цел да се засили правилните действия и самочувствието на децата. Също така се препоръчва за деца с разстройства от аутистичния спектър (ASD) или Аспергер. Това ще засили автономията на децата, да им помогне да поемат задачи и отговорности, а също и подобряване на фини двигателни умения.

Освен това, в приложението, което ще намерите полезни съвети от нашите учители и родители.

Дидактически Apps:

Дидактически Apps е специализирана в проектирането и разработването на мобилни приложения за образователни цели. Нашите приложения са разработени от екип от психолози, педагози и родители, за да ви помогне да постигне основните цели за автономия и развитието на децата.

Стимулиране на обучение на вашето дете с Apps Didactic като той има много време!

• Ние се отнасяме много сериозно към образованието на децата, така че тази молба е била одобрена от преподаватели в Университета на Барселона.

• Научете повече за Дидактически Apps www.didacticapps.com или ни следите във Facebook или Twitter http://www.facebook.com/didacticapps.es https://twitter.com/didacticapps_es
Прочетете повече
4,0
Общо 9
55
42
3
21
11
Зарежда се...

Допълнителна информация

Актуализирано
3 юли 2015 г.
Размер
30M
Инсталирания
500+
Текуща версия
1.2
Изисква Android
2.2 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Didactic Apps
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.