ClickMeeting Webinars & Meetings App

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Being on the move doesn’t have to mean missing out a valuable webinar content and joining important online business meetings. With the ClickMeeting online event app, you can quickly attend or host:

• Online meetings;
• Virtual classrooms;
• Live, automated, or on-demand webinars.

With fresh, intuitive UX design and stunning audio-video quality, the ClickMeeting video conferencing app is a top choice for sharing knowledge and collaboration on the go.

From now on, the app can work in the background, so your event is not going to turn off if:

• You use other apps in the meantime, for instance, to send a message to a friend;
• You don’t take any actions on your screen for a longer time.


Attendees:

What can you expect from using the app?

• No screen-swiping to view a presentation, a presenter, and a chat. You can see it all on one screen.
• An incredibly easy way to join online events.
• The audio-video streaming quality will knock your socks off! :)


Organizers:

With the ClickMeeting app, you can:

• Broadcast paid webinars where attendees pay for joining your online expert events;
• Use a customized Call-To-Action button to redirect your events’ attendees to a landing page of your choice;
• Stream your events live on Facebook or YouTube;
• Interact with your audience in real-time through the Q&A mode;
• Make the most of your files stored in your cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive).


ClickMeeting – inspire, teach, sell, and collaborate

ClickMeeting is a browser-based web conferencing platform loved by thousands of business customers all over the globe. Flexibility and scalability make their webinar platform a top choice for solopreneurs, startups, small and medium companies, and large enterprises that discovered video conferencing as a perfect way to achieve their goals.

Who makes the most of ClickMeeting digital get-togethers?

• Marketers;
• Sales teams;
• Remote teams;
• Online teachers and trainers;
• C-level executives;
• Business and professional associations;
• HR specialists.


What types of online events can you host on the ClickMeeting web conferencing platform?

1. Live webinars. A classic and most popular version of webinars. You schedule your online event to happen at a specific time and, then, you meet your audience live. Live webinars are an ideal match for onboarding and training purposes as well as with sales events and product demos.
2. On-demand webinars. With this option, you pre-record your webinar to release it to your contacts, leads, or students so they can watch it anytime and anywhere they want. If your goal is generating leads and running online courses, on-demand webinars will be a way to go!
3. Automated webinars. Unlike on-demand events, you schedule automated webinars to take place on a specific day and hour. However, just like above, you need to have a recorded material first and then enrich them with tools like Call-To-Action, a video clip, or a survey.
4. Online meetings. Planned in advance or organized spontaneously. Online meetings are smaller web gatherings where up to 25 participants can see, hear, and talk to each other in one virtual conference room. It’s a way to go if you’re on the lookout for a real-time collaboration tool and organize virtual meetups with your team, customers, or business partners.
5. Huge virtual events. Powered up with webcasting technology, huge virtual events give you a chance to stream your content for up to 10k viewers!
Být v pohybu nemusí nutně znamenat, že vám unikne hodnotný obsah webináře a připojíte se k důležitým online obchodním jednáním. S aplikací ClickMeeting online můžete rychle navštívit nebo hostit:

• Online schůzky;
• Virtuální učebny;
• Živé, automatizované nebo webináře na vyžádání.

S čerstvým, intuitivním designem UX a ohromující kvalitou zvuku a videa je videokonference ClickMeeting nejlepší volbou pro sdílení znalostí a spolupráci na cestách.

Od této chvíle může aplikace fungovat na pozadí, takže se vaše událost nevypne, pokud:

• Mezitím používáte jiné aplikace, například k odesílání zpráv příteli;
• Na obrazovce nebudete delší dobu provádět žádné akce.


Účastníci:

Co můžete očekávat od používání aplikace?

• Žádné přejetí obrazovky pro zobrazení prezentace, přednášejícího a chatu. Vše vidíte na jedné obrazovce.
• Neuvěřitelně snadný způsob, jak se připojit k online událostem.
• Kvalita streamování audio-video vám srazí ponožky! :)


Organizátoři:

S aplikací ClickMeeting můžete:

• Vysílání placených webinářů, kde účastníci platí za připojení k vašim online událostem odborníků;
• Použijte přizpůsobené tlačítko výzvy k akci k přesměrování účastníků vašich událostí na vstupní stránku podle vašeho výběru;
• Streamujte své události živě na Facebooku nebo YouTube;
• Interakce s publikem v reálném čase prostřednictvím režimu Otázky a odpovědi;
• Využijte své soubory uložené v cloudu na maximum (Dropbox, OneDrive, Disk Google).


ClickMeeting - inspirujte, učte, prodávejte a spolupracujte

ClickMeeting je platforma webových konferencí založená na prohlížeči, kterou milují tisíce firemních zákazníků po celém světě. Díky flexibilitě a škálovatelnosti je jejich webinářská platforma nejlepší volbou pro sóloprenery, startupy, malé a střední společnosti a velké podniky, které videokonference shledaly jako dokonalý způsob, jak dosáhnout svých cílů.

Kdo maximálně využívá digitálních setkání ClickMeeting?

• Obchodníci;
• prodejní týmy;
• Vzdálené týmy;
• Online učitelé a školitelé;
• vedoucí pracovníci na úrovni C;
• obchodní a profesní sdružení;
• HR specialisté.


Jaké typy online událostí můžete hostovat na webové konferenční platformě ClickMeeting?

1. Živé webináře. Klasická a nejoblíbenější verze webinářů. Naplánujete online událost tak, aby se konala v konkrétní čas, a poté se setkáte se svým publikem naživo. Živé webináře jsou ideální volbou pro účely registrace a školení, stejně jako s prodejními událostmi a ukázkami produktů.
2. Webináře na vyžádání. Díky této možnosti si webový seminář předem nahrajete a uvolníte ho svým kontaktům, zájemcům nebo studentům, aby jej mohli sledovat kdykoli a kdekoli chtějí. Pokud je vaším cílem generování potenciálních zákazníků a provozování online kurzů, budou webináře na vyžádání způsob, jak jít!
3. Automatizované webináře. Na rozdíl od událostí na vyžádání plánujete, aby se automatická webináře konala v konkrétní den a hodinu. Stejně jako výše však musíte mít nejprve nahraný materiál a poté jej obohatit o nástroje, jako je výzva k akci, videoklip nebo průzkum.
4. Online schůzky. Naplánováno předem nebo uspořádáno spontánně. Online schůzky jsou menší webová setkání, kde se může až 25 účastníků navzájem vidět, slyšet a mluvit v jedné virtuální konferenční místnosti. Je to způsob, jak jít, pokud hledáte nástroj pro spolupráci v reálném čase a organizujete virtuální setkání se svým týmem, zákazníky nebo obchodními partnery.
5. Obrovské virtuální události. Díky technologii webového vysílání vám obrovské virtuální události dávají šanci streamovat váš obsah až pro 10 tisíc diváků!
Další informace
Sbalit
3,8
Celkem 7 962
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

The latest version contains bug fixes and stability improvements.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
7. prosince 2020
Velikost
47M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
4.4.5
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Od vývojáře
ClickMeeting Sp. z o.o.
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.