Anotimpurile

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Romanian

În micul sat din vârful dealului câțiva țărani abia așteaptă vizita copilului tău. Fiecare are câte o poveste de spus și cu siguranță vă vor conduce copiii cu drag și veselie prin cele patru anotimpuri. Fie că vor îngheța în ger sau vor fi toropiți de căldură cei mici se vor delecta cu cinci minunate jocuri și o minunată poveste cu tâlc despre naivitate și lăcomie, frumuseţe şi mister.

Cu capul în Nori
Uneori ajutorul vine de unde te aștepti mai puțin.Un eveniment ce se întâmplă poate o dată la 1000 de ani îi pune pe ţăranii satului de pe deal, într-o situație neprevăzută. Copiii interacţionează cu o lume magică, plină de şarm şi umor învăţând că întotdeauna cele mai frumoase lucruri sunt chiar sub nasul nostru și că nimeni nu este mai puţin important doar pentru că este diferit. Respectul pentru deciziile, alegerile sau credinţele celorlalţi nu trebuie niciodată să fie condiţionat de înţelegerea lor - poate ei văd ceea ce noi nu reușim să vedem.

Calea Ciobănașului
Micuții vor învăța care sunt schimbările prin care trec plantele în natură în funcţie de succesiunea anotimpurilor, multiplele caracteristici ale plantelor, florilor şi pomilor fructiferi. Și nu ne oprim aici: copii îşi exersează spiritul de observaţie descoperind lucrurile nepotrivite cu locul şi sezonul.

Cuptorul Plăcintăresei
40 de legume şi fructe abia așteaptă să fie descoperite! Alături de o bunicuță rotundă și voioasă micii bucătari vor ști totul despre beneficiile acestora în alimentaţie, vor invata numele principalelor ingrediente din bucătărie: ulei, oțet, făină de grâu, griș, sare, piper și multe altele. Cu timpul vor ști că există o legătură strânsă între elementele unei compoziţii şi rezultat.

Atelierul Fierarului
Să nu credeți că vom ciocăni fără rost! Cu ciocanul în mână, piciorul pe foale și fierul înroșit pe nicovală cei mici vor corela obiectele cu anotimpurile, în funcție de utilitatea lor. Poți fi cât de mic că tot vei ști cum să urmarești pașii unui proces de fabricație sau din ce şi cum sunt făcute obiectele de care au nevoie sătenii.

Curtea Spalatoresei
Nu e nevoie să spunem nimănui că spălătoreasa e modistă... tot satul o știe. Și noroc că ciobanașul nostru e îndrăgostit că altfel nu stătea nimeni să fie îmbrăcat și dezbrăcat de dimineață până seara pe ploaie, ger sau caniculă. Bucuria copiilor care îl vor imbrăca creativ cu diverse combinaţii vestimentare mai potrivite (sau nu), în funcție de anotimp. Și astfel, în timp ce copilașul vostru va învăţa conceptele de cald/rece, gros/subţire și călduros/răcoros, păstorul nostru se va căli.

Prăvălia Negustorului
Ai ceva de vânzare? Ai nevoie de ceva? Dacă crezi că e simplu în satul nostru te înșeli: trebuie să știi totul despre nevoile oamenilor în funcţie de anotimp, să grupezi obiecte in functie de utilitatea lor sezonieră și multe altele. Nu poți să pui tot ce găsești în vitrină și să crezi că vei avea vânzări. Negustorul le va împărtăși copiilor toate secretele meseriei cu mult drag și mormăieli vesele!

Platforma Kidsopia este perfectă pentru micuţii de 2 şi 3 ani, pentru copii de grădiniţă (de la 4 la 5 ani) şi pentru cei care abia acum încep şcoala (6 şi 7 ani), prezentându-le multe din ideile de bază şi noţiunile pe care un copil trebuie să le înţeleagă şi să le stăpânească corect.
Kidsopia este o platformă educaţională bazată pe studiul UNICEF: “Repere Fundamentale pentru Învăţarea Timpurie a Copilului de la Naştere până la 7 ani” (RFIDT).
Cu ajutorul platformei Kidsopia copilul va trece printr-un proces constând în 3 etape:

1. Acumularea şi înţelegerea noilor concepte.
2. Fundamentarea acestor noţiuni prin procesul de exersare.
3. Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte, asocia şi aplica aceste noi informaţii.

Scopul aplicaţiilor din Kidsopia este ca cei mici să înveţe într-o manieră relaxată, jucăuşă şi inteligentă conceptele expuse mai sus.

Mai multe detalii pe: www.kidsopia.ro

Limba: Româna (România, Moldova)
In the small hilltop village a few peasants eager visit your child. Everyone has a story to tell and certainly will lead children to love and joy through the four seasons. It will freeze in the cold or heat will be wilted little ones will enjoy five great games and a wonderful story about naivety and greed significance, beauty and mystery.

Starry-eyed
Sometimes help comes from where you expect it puţin.Un event that happens maybe once in 1,000 years puts the peasants of the village on the hillside in an unforeseen situation. Children interact with a magical world full of charm and humor always teaching that the most beautiful things are right under our noses and no less important just because it is different. Respect for decisions, choices or beliefs of others should never be conditional on their understanding - can they see what we fail to see.

Way Ciobănaşului
The children will learn which plants are going through changes in nature depending on the seasons, many features of plants, flowers and fruit trees. And do not stop there: children practice their sense of observation finding things wrong with the place and season.

Oven Plăcintăresei
40 fruit and vegetables just waiting to be discovered! Together with a cheerful little round granny cooks will know everything about their benefits in the diet, will learn the name of the main ingredients in the kitchen: oil, vinegar, wheat flour, semolina, salt, pepper and more. In time they will know that there is a close link between the elements of a composition result.

Blacksmith Workshop
Do not think we knocked senseless! With hammer in hand, foot on a hot iron on anvil bellows and children will relate objects with the seasons, according to their usefulness. You can be as small that you still know how to follow the steps of a process or of which objects are made and how they need villagers.

Court laundresses
No need to tell anyone that washerwoman's milliner ... the whole village knows it. And lucky that our shepherd's love because otherwise nobody stood to be dressed and undressed from morning till night in the rain, frost or heat. Joy children will clothe him with various combinations creative clothing more suitable (or not) depending on the season. And so, while your baby will learn the concepts of hot / cold, thick / thin and warm / cool, our pastor will harden.

The shop Negustorului
Have something to sell? Do you need anything? If you think it's easy in our village're wrong: you have to know everything about the needs of people depending on the season, to group objects according to their usefulness seasonal and more. You can not put everything you can find in the window and you think you have sales. Merchant children will share trade secrets with much love and happy grunts!

Kidsopia platform is perfect for little ones 2 and 3 years of preschool children (from 4 to 5 years) and those who are just starting school (6 and 7 years), presenting them with many of the basic ideas and notions a child must understand and master them properly.
Kidsopia is an educational platform based on UNICEF study "Fundamental Highlights for Early Childhood Learning from Birth to 7 Years" (ELDS).
With the platform Kidsopia child will go through a process consisting of three stages:

1. Accumulation and understanding new concepts.
2. Background of these concepts through the practice.
3. Develop the ability to recognize, associate and apply this new information.

The purpose of Kidsopia applications is that children learn in a relaxed manner, playful, intelligent concepts above.

More details on: www.kidsopia.ro

Language: Romanian (Romania, Moldova)
Read more
Collapse
4.3
811 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

O noua interfata mai prietenoasa

Pentru probleme de funcționalitate scrieți-ne la contact@kidsopia.ro
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 15, 2016
Size
65M
Installs
50,000+
Current Version
2.1.14
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$3.85 per item
Permissions
Offered By
Kidsopia
Developer
215 Mihai Bravu 021323 Bucharest Romania
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.