Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Will you become the next champion in our challenging fast paced word search game Word Master? How many unique English words will you find? Challenge people from all around the world and go for highscores!

Word Master is an original highscores word search game with 3 game modes (Challenge, Quick, Relax), addicting gameplay and over 500 000 English words included!

Word Master requires fast thinking and typing, but if you prefer to play with no pressure, then you can play an untimed relax mode.

Collect extra bonuses on your way to TOP20 highscores by completing bonus words!

The game has no ads, no In-App purchases and can be played offline.

FEATURES:

✓ Addicting word search game for all ages
✓ 3 game modes - Challenge, Quick and Relax
✓ Review words at the end of each game
✓ Dynamic scoring + bonuses
✓ Over 500 000 English words included
✓ Learn new English vocabulary and improve your spelling & knowledge of English words
✓ Improve your typing and writing skills
✓ Global leaderboards included - compare your score with other people from all around the world
✓ More games you play = better overall score you get
✓ Share your score with your friends
✓ Can be played on older devices + doesn't require internet connection

HOW TO PLAY:

✓ Tap on the letters in the bottom part of the screen in order to create English words. Each word must have at least 3 letters and must be unique.
✓ The game automatically recognizes if the word exists or not, if yes then the SUBMIT button will appear, press it to submit your word. Remember, longer words you create, better score you get!
✓ You can end the game and submit your overall score anytime you want by pressing the GREEN TICK button in the top right corner.
✓ To erase the single letter just tap on it. To erase all the letters press the ERASE button.
✓ To shuffle/mix the letters press the SHUFFLE button.
✓ You can enable/disable auto-clearing of your word after it's submitted, just tap on a CLEARING check-box. This will allow you to create new words faster for example in case that you want to remove just some letters from your word or add some extra letters!

Example of clearing option:

(Clearing enabled - by default)
* You create a word HORSE, after the word is submitted the whole word is erased and you must type it again + add a letter S in order to create a new word HORSES

(Clearing disabled)
* You create a word HORSE, after the word is submitted you can just add S and you have a new word HORSES without retyping the whole word!

GAME MODES:

✓ Challenge - 75 seconds time limit, each word created from 4 or more letters will add extra seconds!
✓ Quick - 120 seconds time limit. Think & type fast as many words as you can!
✓ Relax - no time limit, play as long as you want!

SCORING:

+points for each word
+50 For each 5th word
+75 For all used letters
+75 Every 5-letter word
+100 Every 6-letter word
+150 if you use every letter as the first letter
+200 7-letters words
+300 8-letters words

CUSTOMIZATION (settings):

✓ Set your preferred layout (for shuffle/erase buttons)
✓ Set size of the letters (big/small)
✓ Turn on/off score submissions
✓ Show hide bonus marks on the letters

Have fun with Word Master PRO and if you like the game and want to support it please leave a review and rate the game.

Thank you for your support.

If you find any bug, please let us know at littlebigplay@gmail.com, we will be very happy to fix it!

SUPPORT:

✓ Email: littlebigplay@gmail.com
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay
Stanete se příštím šampionem v naší náročné hře Word Word s rychlým tempem vyhledávání slov? Kolik jedinečných anglických slov najdete? Vyzvěte lidi z celého světa a jděte na hlavní body!

Word Master je originální highscores word search hra se 3 herními režimy (Challenge, Quick, Relax), návykovou hratelností a více než 500 000 anglických slov v ceně!

Word Master vyžaduje rychlé myšlení a psaní, ale pokud dáváte přednost hře bez tlaku, můžete hrát nevypočitatelný relaxační režim.

Sbírejte další bonusy na vaší cestě k TOP20 highscores vyplněním bonusových slov!

Hra neobsahuje žádné reklamy, žádné nákupy v aplikaci a lze ji hrát offline.

VLASTNOSTI:

✓ Návyková hra pro vyhledávání slov pro všechny věkové kategorie
✓ 3 herní módy - Challenge, Quick a Relax
✓ Prohlédněte si slova na konci každé hry
✓ Dynamické bodování + bonusy
✓ Včetně více než 500 000 anglických slov
✓ Naučte se novou anglickou slovní zásobu a vylepšete pravopis a znalosti anglických slov
✓ Vylepšete své psaní a psaní
✓ Včetně globálních žebříčků - porovnejte své skóre s ostatními lidmi z celého světa
✓ Další hry, které hrajete = lepší celkové skóre
✓ Sdílejte své skóre se svými přáteli
✓ Lze hrát na starších zařízeních + nevyžaduje připojení k internetu

JAK HRÁT:

✓ Klepnutím na písmena ve spodní části obrazovky vytvoříte anglická slova. Každé slovo musí mít alespoň 3 písmena a musí být jedinečné.
✓ Hra automaticky rozpozná, zda slovo existuje, nebo ne, pokud ano, objeví se tlačítko ODLOŽIT, stisknutím tohoto tlačítka odešlete své slovo. Pamatujte, čím delší slova vytvoříte, tím lepší skóre získáte!
✓ Můžete hru ukončit a odeslat celkové skóre kdykoli chcete stisknutím tlačítka ZELENÉ TICK v pravém horním rohu.
✓ Chcete-li smazat jediné písmeno, klepněte na něj. Pro vymazání všech písmen stiskněte tlačítko ERASE.
✓ Pro zamíchání / smíchání písmen stiskněte tlačítko SHUFFLE.
✓ Po odeslání můžete povolit nebo zakázat automatické mazání slova, stačí klepnout na zaškrtávací políčko VYMAZAT. To vám umožní rychleji vytvářet nová slova, například v případě, že chcete ze svého slova odstranit pouze některá písmena nebo přidat další písmena!

Příklad možnosti zúčtování:

(Vymazání povoleno - ve výchozím nastavení)
* Vytvoříte slovo HORSE, po odeslání slova se celé slovo smaže a musíte jej znovu napsat + přidat písmeno S, abyste vytvořili nové slovo HORSES

(Vymazání zakázáno)
* Vytvoříte slovo HORSE, po odeslání slova můžete jednoduše přidat S a máte nové slovo HORSES bez opakování celého slova!

REŽIMY HRŮ:

✓ Výzva - časový limit 75 sekund, každé slovo vytvořené ze 4 a více písmen přidá další sekundy!
✓ Rychlý - 120 sekundový časový limit. Rychle přemýšlejte a pište co nejvíce slov!
✓ Relax - žádný časový limit, hrajte tak dlouho, jak chcete!

SCORING:

+ body za každé slovo
+50 Za každé 5. slovo
+75 Pro všechna použitá písmena
+75 Každé pětimístné slovo
+100 Každé šestimístné slovo
+150 , pokud používáte jako první písmeno každé písmeno
+200 sedmimístná slova
+300 8-písmenná slova

CUSTOMIZATION (settings):

✓ Nastavte preferované rozvržení (pro tlačítka zamíchání / smazání)
✓ Nastavit velikost písmen (velká / malá)
✓ Zapnutí / vypnutí podání skóre
✓ Zobrazit skryté bonusové značky na písmenech

Bavte se s programem Word Master PRO a pokud se vám hra líbí a chcete ji podpořit, zanechte prosím recenzi a ohodnoťte hru.

Děkuji za vaší podporu.

Pokud najdete nějakou chybu, dejte nám prosím vědět na littlebigplay@gmail.com, rádi ji opravíme!

PODPORA:

✓ E-mail: littlebigplay@gmail.com
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 48
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

* Added a new improved word bank with more than 500 000 English words
* Some minor UI changes and improvements

Do you like our game Word Master? Please rate it, it helps us a lot in adding new features. Thank you!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
29. srpna 2019
Velikost
12M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
14
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.