คำคมรวมฮิต
(239)

Reviews

What's New
- เพิ่มเลือกรูปภาพพื้นหลังจาก Gallery ได้
- เพิ่มถ่ายรูปภาพทำพื้นหลังได้ Camera
- ปรับปรุงใหเร็วขึ้น กว่าเดิม
---------Version 0.0.6 ---------
-เพิ่มความสะดวกสบายในการเล่น
-เลือกอะไรก่อนก็ได้

Similar