Tormentum - Dark Sorrow - a Mystery Point & Click

За тийнейджъри
1 038
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Австралия)

TORMENTUM is a dark fantasy Point and Click adventure game with plenty of puzzles and mini games. Get ready for an adventure unlike any other!

A nameless hero finds himself in a mystery place between fantasy and nightmare. He doesn't remember his name nor where he comes from. Wandering through strange lands, he struggles to discover the truth about the world around him, as well as about himself. Can you escape from this dark world with plenty of devilish puzzles?

The dreamlike, nightmarish atmosphere of the game was inspired by the works of painters H.R. Giger and Zdzisław Beksiński. The game's final look and feel was also strongly influenced by the universes of dark fantasy games such as Demon's Souls or Dark Seed. This unique mixture gave life to a bleak and depressing world.

If you like gory mobile adventures that sit somewhere between a hidden object game, a room escape, and a puzzler, then you're going to enjoy it. – Pocket Gamer

Key features:
▪ No in-app purchases! No advertisements!
▪ THE GAME WORLD: 3 realms, differing in architecture and creatures inhabiting them. You'll meet characters with unique personalities who will help you - or try to prevent you from - reaching your goal.
▪ ART: 75 hand-painted rooms in a unique dark fantasy setting.
▪ PUZZLES: During your journey you will come against 24 varied logical puzzles and minigames.
▪ STORY: A dark fantasy adventure between dream and reality.
▪ MUSIC: Exceptional soundtrack with over 40 tracks.

Moreover:
▪ Moral choices which will affect the game's ending.
▪ Uncover the secrets of Tormentum - Dark Sorrow. Follow the clues and solve challenging puzzles and mini-games.
▪ 4-6 hours gameplay.
▪ Solve the puzzles and riddles, discover the new rooms, use your skills and do whatever it takes to escape from this dark world.
▪ Dozens of puzzles, clues, and items. Gather tools and items to aid in your escape from dark castle.
• Retro Game, revisit to the classic point and click game
▪ Languages: English, German, French, Spanish, Polish, Russian. Italian, Portuguese, Portuguese-Brazil, Hungarian, Czech, Turkish
▪ This game works in OFFLINE mode without internet

All in all, this is one of the best Point & Click adventure games I've ever played. For fans of the genre or horror games in general, this game won't disappoint. – Game Walkers (9/10)

Every single piece of art is absolutely stunning and the gameplay complements it well. It has a perfect length for what it is and the world stays with you well after you’re finished. Tormentum is one of the most strikingly visual point and click adventure games and the small team at OhNoo Studio should be proud of what they’ve made. – Pixel Related (9/10)

If you want a good point-and-click game with great artwork, an engaging story, this won’t take you long to get your head around, I would definitely say to give Tormentum – Dark Sorrow a go – Voletic (7/10)

This is simply a gorgeous point & click game, with visuals that create a dark, shadowy world that oppresses you with negative emotion. This is kind of a blend of point & click adventure and those hidden object search games, so the screen is always loaded with intense detail. – Bluray Authority

Ultimately, Tormentum comes close to forming a great point-and-click adventure in 2015, but the lack of variety in the puzzle design really drags down the whole experience. – GamingTrend (75/100)

The two sides have finally met in the middle! About ten years back, as adventure gaming continued to trundle along before its recent renaissance, hidden object games became a hugely popular form of “casual game”. – Rock Paper Shotgun

Tormentum – Dark Sorrow is a gloomy and fascinating take on the point-and-click adventure game. – Game Rant

Visit OhNoo Games, a developer, producer, and publisher of point and click, puzzle, adventure, casual, games!

▶ Like us: facebook.com/OhNooStudio
▶ Twitter: @OhNooStudio
▶ Email us: contact@ohnoo.com
▶ Learn more about OhNoo games at www.OhNoo.com
TORMENTUM е тъмна Point фантазия и кликнете приключение игра с много пъзели и мини игри. Пригответе се за едно приключение за разлика от всеки друг!

А безименен герой се озовава в една мистерия място между фантазия и кошмар. Той не си спомня името му, нито откъде е. Скитникът чрез странни земи, той се опитва да открие истината за света около него, както и за себе си. Можете ли да избягат от този тъмен свят обилно с дяволски пъзели?

В сън, кошмарен атмосферата на играта е вдъхновена от творчеството на художници Н. R. Гигер и Zdzisław Beksiński. окончателен вид и усещане за играта му беше също силно повлиян от вселените на тъмни игри фантазия като Souls демон или тъмни семена. Тази уникална смес даде живот на мрачно и потискащо свят.

Ако искате кървави мобилни приключения, които седят някъде между един скрит обект игра, а бягство стая, и по-мъчен, тогава започваш да го ползват. - Pocket Gamer

Основни функции:
▪ Не покупки в приложението! Не реклами!
▪ THE GAME WORLD: 3 сфери, различаващи се по архитектура и същества ги обитаващи. Ще се срещнат герои с уникални личности, които ще ви помогнат - или се опитват да ви предпази от - достигането на целта.
▪ ART: 75 ръчно рисувани стаи в уникална обстановка мрачна фантазия.
▪ пъзели: По време на пътуването си ще дойде срещу 24 различни логически пъзели и мини игри.
▪ история: A тъмно фентъзи приключение между сън и реалност.
▪ MUSIC: Изключителен саундтрак с над 40 песни.

Освен това:
▪ морални избори, които ще се отразят край на играта.
▪ Разкрийте тайните на Tormentum - Тъмно Sorrow. Следвайте улики и решаване на предизвикателни пъзели и мини-игри.
▪ 4-6 часа геймплей.
▪ решаване на пъзели и загадки, да открият нови стаи, използвайте уменията си и да направи каквото е необходимо, за да избягат от този тъмен свят.
▪ Десетки пъзели, улики и предмети. Съберете инструменти и елементи, за да помогне в бягството от тъмен замък.
• Retro Game, отново с класически точка и кликнете на игра,
▪ езици: английски, немски, френски, испански, полски, руски. Италиански, португалски, португалски и Бразилия, унгарски, чешки, турски
▪ Тази игра работи в офлайн режим, без интернет

Всичко на всичко, това е един от най-добрите Point & кликнете приключение игри, които някога съм играл. За феновете на жанра или хорър игрите като цяло, тази игра няма да ви разочарова. - Игра Проходилки (9/10)

Всяко едно произведение на изкуството е абсолютно зашеметяваща и геймплея тя допълва добре. Тя е с перфектна дължина за това, което е и по света остава с вас и след като приключите. Tormentum е един от най-поразително визуално точка и кликнете приключение игри и малкия екип на OhNoo Studio трябва да се гордее с това, което са направени. - Pixel хардуер (9/10)

Ако искате по-добра точка-и-клик игра с голяма картина, завладяваща история, това няма да ви отнеме много време да получите главата си около, аз определено бих казал, за да даде Tormentum - Тъмно Sorrow отида - Voletic (7/10 )

Това е просто една красива точка и кликнете на игра, с визуални ефекти, които създават по-тъмно, сенчестия свят, който би ви притеснил с отрицателна емоция. Това е един вид смесица от точка и кликнете приключение и тези скрити игри търсене обект, така че екранът е винаги заредена с интензивен детайл. - Bluray Authority

В крайна сметка, Tormentum се доближава до формиране на голяма точка-и-клик приключение през 2015 г., но липсата на разнообразие в дизайна на пъзел наистина влачи надолу цялото преживяване. - GamingTrend (75/100)

Двете страни са най-накрая се срещнаха по средата! Около десет години назад, като приключение игри продължава да колелца заедно преди последното си възраждане, скрит обект игри се превърнаха в изключително популярна форма на "случайни игра". - Rock Paper Shotgun

Tormentum - Тъмно Sorrow е мрачна и завладяващ поглед върху играта на точка-и-клик приключение. - Игра Гаспари

Посещение OhNoo игри, разработчик, производител и издател на точка и кликнете, пъзел, приключения, случайни, игри!

▶ Като нас: facebook.com/OhNooStudio
▶ Twitter: @OhNooStudio
▶ ни пишете: contact@ohnoo.com
▶ Научете повече за OhNoo игри в www.OhNoo.com
Прочетете повече
Свиване
4,8
Общо 1 038
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

- bugs fixed
- animation improvements
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Семейна библиотека
Отговаря на условията. Научете повече
Актуализирано
18 май 2016 г.
Размер
59M
Инсталирания
5 000+
Текуща версия
1.1.0
Изисква Android
4.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За тийнейджъри
Въображаемо насилие, Умерено показване на кръв
Предлага се от
OhNoo Studio
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.