FISZKI Włoski Czasowniki B

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia i dołącz do MILIONA zadowolonych klientów.
Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!

FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!

FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przez doświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjach językowych.

Dzięki niej:
* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału
* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki
* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasie

Aplikacja "Włoski Czasowniki B” przeznaczona jest dla osób średnio zaawansowanych.
Jest to druga część kompleksowego, 2-poziomowego kursu. Dzięki niej szybko i skutecznie opanujesz zagadnienia związane z włoskimi czasownikami, niezbędne na poziomie średnio zaawansowanym:

* odmianę czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
* tryb rozkazujący czasowników nieregularnych
* imiesłów czynny czasowników nieregularnych
* odmianę czasowników nieregularnych w czasach przeszłych (bliskim, niedokonanym, odległym)
* odmianę czasowników nieregularnych w czasie przyszłym prostym
* odmianę czasowników nieregularnych w trybach (warunkowym teraźniejszym, łączącym teraźniejszym, łączącym niedokonanym)
* kolokacje
* idiomy
* przysłowia

Zagadnienia te podzielono na dwa poziomy zaawansowania. Materiał oznaczony symbolem B1 może być przyswajany równolegle z materiałem zawartym w aplikacji mFISZKI - Słownictwo 3, a oznaczony symbolem B2 - równolegle z aplikacją mFISZKI - Słownictwo 4.

Poznaj FISZKI

NIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyć
Algorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodyka Sebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i z przyjemnością.

PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikację
Materiał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, aby szybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w języku obcym.

WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnie
Słówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci bez trudu opanować poprawną wymowę.


Zaufaj profesjonalistom...

FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnienia merytoryczne.
* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dla danego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotów we właściwy sposób.
* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem – zapamiętasz je z łatwością.
* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy w oficjalnej sytuacji.
* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukę wyrazów pochodnych (np. to act – działać, action – działanie).
* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie, dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.

Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl
Take advantage of 11 years of experience and join MILLION satisfied customers.
Learn Flashcards - a professional publishing application Four Heads!

Flashcards - and do not run out of words!

Flashcards is an application for learning foreign languages, developed by an experienced editorial team, specializing in language publications.

Thanks to:
 * Go to diligently prepared material
 * Apply a proven, effective method of learning
 * Achieve lasting results in a short time

The "Italian Verbs B" is for people to intermediate.
This is the second part of a comprehensive, two-level course. Thanks to it quickly and effectively mastered the issues of Italian verbs, the necessary intermediate level:

 * Variant of irregular verbs in the present tense
 * Imperative irregular verbs
 * Present participle of irregular verbs
 * Variant of irregular verbs in times past (close, imperfect, distant)
 * Variant of irregular verbs in the future tense simple
 * Variant of irregular verbs in modes (conditional present tense, present tense connecting, connecting imperfect)
 * Collocations
 * Idioms
 * Proverbs

 These issues are divided into two levels of play. Material marked B1 can be absorbed in parallel with the material contained in the application mFISZKI - Vocabulary 3, and marked B2 - in parallel with the application mFISZKI - Vocabulary 4.

Learn Flashcards

RELIABLE SYSTEM - learn to teach
MEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of German Sebastian Leitner, makes memorize efficiently and with pleasure.

USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communication
The material in applications fiche is chosen in such a way to quickly raise your ability to communicate in a foreign language.

CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properly
Words were recorded by native speakers, allowing you to easily learn the correct pronunciation.


Trust the professionals ...

Flashcards created with the utmost attention to issues of substance.
 * Clear examples allow you to explore the context for the expression characteristic - you are sure that you will be using words and phrases in the right way.
 * Exceptions and irregularities have been awarded the emphasis - remember them easily.
 * Colloquial expressions in italic - will not make blunders in the official situation.
 * Passwords are grouped into "families" - allow you to easily learn words derivatives (eg. This act - act, action - action).
 * The individual titles in a series of flashcards complement merits, so you can learn comprehensively.

Learn more at www.fiszki.pl
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
March 23, 2016
Size
Varies with device
Installs
10+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Wydawnictwo Cztery Glowy
Developer
ul. Topolowa 2/2 80-255 Gdańsk Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.