Полный Языковед 2019

Všichni
Vhodné pro celou rodinu
24
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Ruština (Rusko)

Полный Языковед: орфография, грамматика, орфоэпия (ударения) и словарные слова со значением (Spelling of Russian language).
​ ​ Правильно произнести и написать слово порой непростая задача для носителя не только иностранного, но и родного русского языка. Однако умение правильно говорить и писать крайне важно для любого человека вне зависимости от профессии, потому что это показатель общей культуры человека.
​ ​ Насколько часто вы задаётесь вопросом, как произносится и пишется то или иное слово? Чтобы облегчить поиск ответов на этот вопрос, было создано это приложение. Русский язык изучается в школе с 1-ого по 9-ый класс, но при этом многие ли из нас всегда говорят и пишут правильно? Конечно, нет, но все мы учимся в течение жизни, поэтому данное приложение будет полезно любому носителю русского языка, желающему повысить свои знания в этой области.
​ ​ Также в современной реальности каждый школьник сталкивается с ​ ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.​ Казалось бы, это так просто - выбрать правильное написание из предложенных вариантов и каждый может сказать себе "Решу ЕГЭ на отлично, ведь задания в тестах ЕГЭ по русскому языку очень простые". Однако, как показывает практика, орфоэпические, грамматические и орфографические нормы не всеми выпускниками школы усвоены. Это приложение в помощь всем тем, кто готовиться к ОГЭ и ЕГЭ 2020: тесты с ответами и объяснением правила - отличная возможность для всех школьников готовиться к экзаменам по русскому языку с удовольствием.

Данная программа:

- предназначена для изучения норм орфоэпии, грамматики и правописания в русском языке;

- позволяет готовиться к ОГЭ и ​ ЕГЭ по русскому языку;

- содержит множество тестов по определенным грамматическим и орфографическим темам с объяснением правил написания слов;

- даёт возможность выучить не только орфографические правила, но и познакомиться с написанием и значением множества словарных слов;

- помогает выучить, где правильно ставить ударение в словах из Орфоэпического минимума ЕГЭ;

- предусматривает прохождение определённого количества тестов, каждый из которых состоит из 10 заданий и оценивается по пятибалльной шкале;

- даёт возможность после прохождения тестов узнать время, потраченное на решение заданий и средний итоговый результат;

- разработана при помощи следующих источников:
1. Большая советская энциклопедия.
2. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов.
3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный.
4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка.
5. Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире.
6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
7. Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку.
8. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка.

Периодически происходит обновление приложения, что даёт возможность пользователям постоянно совершенствовать свои знания.
Plný lingvista: pravopis, gramatika, orthoepy (akcenty) a slovní zásoba slov s významem (hláskování ruského jazyka).
Správně vyslovovat a psát slovo je někdy obtížný úkol pro rodilého mluvčího nejen cizího, ale i rodilého ruštiny. Schopnost správně mluvit a psát je však pro každou osobu, bez ohledu na povolání, nesmírně důležitá, protože je indikátorem obecné kultury člověka.
Jak často se ptáte, jak se slovo vyslovuje a hláskuje? Pro usnadnění hledání odpovědí na tuto otázku byla tato aplikace vytvořena. Ruština se vyučuje ve škole od 1. do 9. ročníku, ale zároveň, kolik z nás vždy mluví a píše správně? Samozřejmě, že ne, ale všichni se učíme po celý život, takže tato aplikace bude užitečná pro všechny rodilé mluvčí, kteří chtějí zlepšit své znalosti v této oblasti.
Také v moderní realitě je každý školák konfrontován s USE a sjednocenou státní zkouškou v ruském jazyce a zdá se, že je snadné vybrat si správný pravopis z možností a každý si může sám říci jazyk je velmi jednoduchý. Nicméně, jak praxe ukazuje, ortoepic, gramatické a pravopisné normy nejsou přijaté všemi absolventy školy. Tato aplikace je navržena tak, aby pomohla všem, kteří se připravují na OGE a EGE 2020: testy s odpověďmi a vysvětlení pravidla jsou velkou příležitostí pro všechny studenty připravit se na zkoušky v ruském jazyce s radostí.

Tento program:

- navržený k studiu norem pravopisu, gramatiky a pravopisu v ruštině;

- umožňuje připravit se na zkoušku a jednotnou státní zkoušku v ruském jazyce;

- obsahuje mnoho testů na určitých gramatických a pravopisných tématech s vysvětlením pravidel psaní slov;

- umožňuje naučit se nejen pravopisu, ale také seznámit se s pravopisem a významem slov slovní zásoby;

- pomáhá naučit se, kde je třeba klást důraz ve slově z min.

- umožňuje průchod určitého počtu testů, z nichž každý se skládá z 10 úkolů a je hodnocen na pětibodové stupnici;

- umožňuje po absolvování testů zjistit čas strávený při řešení úkolů a průměrný konečný výsledek;

- vyvinuté pomocí následujících zdrojů:
1. Velká sovětská encyklopedie.
2. Bulyko A.N. Velký slovník cizích slov.
3. Efremova T.F. Nový slovník ruského jazyka. Rozumná slovotvorba.
4. Kuznetsov S.A. Velký výkladový slovník ruského jazyka.
5. Ivanova T.F., Cherkasova T.A. Ruská řeč ve vzduchu.
6. Ozhegov, S.I., Shvedova, N.Y. Vysvětlující slovník ruského jazyka.
7. Rosenthal D.E. Sbírka cvičení v ruském jazyce.
8. Ushakov D.N. Vysvětlující slovník ruského jazyka.

Aplikace je pravidelně aktualizována, což umožňuje uživatelům neustále zlepšovat své znalosti.
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 24
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Добавлены новые разделы: грамматика, ударения
- Устранены все недочеты
- Учтены все пожелания пользователей
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
9. července 2019
Velikost
19M
Instalace
500+
Aktuální verze
2.0.0
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
TEOfrast
Vývojář
UL. PIONERSKAYA, G. KIROV, KIROVSKAYA OBL., 610030, RUSSIAN FEDERATION
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.