Monsterlandet 1

Everyone
Ages 5 & Under
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Träna motsatser i Monsterlandet 1

I Monsterlandet 1 får ni träna på några av de vanligaste motsatsorden. Monsterlandet 1 är framtagen av logopeder i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, och riktar sig till alla barn i början av sin språkutveckling. Appen rekommenderas specifikt till barn som behöver extra träning av begreppsuppfattning eller ordförråd.

Det lugna tempot och de många möjligheterna till repetition gör att även de allra yngsta kan använda Monsterlandet 1, gärna tillsammans med en vuxen. När du spelar med ditt barn - öka gärna möjligheterna till inlärning genom att prata om de ord och begrepp som tränas, och att sedan använda orden i vardagen. Ni kan till exempel tillsammans leta efter stora och små föremål i rummet där ni spelar, eller pröva att springa snabbt/gå långsamt.

Appen består av tre spel, som utspelar sig på en cirkus, på en tågstation och i en motsatsverkstad.

Så här spelar man

På cirkusen övas fyra grundläggande motsatsbegrepp. I manegen finns två monster som representerar ett motsatspar. Er uppgift är att ge de saker som dyker upp till rätt monster. Det stora monstret ska till exempel ha den stora blomman.

På tågstationen får ni matcha motsatspar med varandra genom att koppla ihop vagnar med ett lok. I denna övning finns fler motsatspar att att träna på. Varje tågset ska ha två vagnar som motsvarar ett motsatspar, till exempel en torr och en blöt kanin. Dra i spaken när ni är klara så åker tåget iväg.

I motsatsverkstaden får ni själva experimentera med några av motsatsbegreppen genom att omvandla olika föremål. Gör till exempel bilen ren eller smutsig genom att duscha den eller skvätta lera på den. Eller testa skillnaden mellan snabb och långsam genom att ge fart åt en skateboard. Dra i spaken när ni är klara, så kommer en ny bild fram att leka med.

Hjälp och alternativa inställningar

Tryck på nyckelpigorna i spelen för att höra den muntliga instruktionen på nytt.

Via kugghjulet, högst upp på skärmen, kan ni välja svårighetsnivå. I spelen finns två olika svårighetsnivåer, lätt och svår. I den lätta nivån ges mer hjälp för ovana fingrar, och uppdragen är lättare att lösa.

Via kugghjulet kan ni också välja vilka motsatspar ni vill träna på i cirkusen och i verkstan. På tågstationen är det alltid alla motsatspar.

De här motsatsorden får ni träna i spelen:

Cirkusen
stor/liten
glad/ledsen
lång/kort
ren/smutsig

Tågstationen
stor/liten
glad/ledsen
lång/kort
ren/smutsig
torr/blöt
fram/bak
full/tom
hård/mjuk
varm/kall
öppen/stängd
rak/krokig
hel/trasig

Verkstaden
stor/liten
glad/ledsen
lång/kort
ren/smutsig
snabb/långsam

Monsterlandet 2

För lite äldre barn finns Språka Meras app Monsterlandet 2.

I samarbete med SPSM

Monsterlandet 1 är framtagen av Språka Meras logopeder i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Vill du veta mer, titta på instruktionsfilmen på Youtube, sök på Språka Mera: https://youtu.be/mhhhGvOGPFM
Train opposites in Monster Land 1

In Monster Land 1, you practice on some of the most common contrast words. Monster Land 1 is produced by speech therapists in cooperation with Special Needs School Authority, and caters to all children at the beginning of their language development. The app is recommended specifically for children who need extra practice of conceptual understanding or vocabulary.

The calm tempo and the many opportunities for repetition allows even the youngest children can use Monster Land 1, preferably with an adult. When you play with your child - please increase the opportunities for learning by talking about the words and concepts that are trained, and then to use the words in daily life. You can, for example together look for large and small objects in the room where you play, or try to run fast / slow.

The app consists of three games, which takes place in a circus, at a train station and a contrast workshop.

How to Play

At the Circus practiced four basic opposed concepts. In the ring are two monsters that represent the opposites. Your task is to give the things that pop up at the right monster. The big monster will for example have the large flower.

At the train station you get matching pairs of opposites to each other by connecting the wagons with a locomotive. In this exercise are more opposites that to practice. Each train will have two trolleys which corresponds to a pair of opposites, such as a dry and a wet rabbit. Pull the lever when you're done so the train go away.

Unlike the workshop you will get themselves experimenting with some of the concepts opposed by converting various objects. For example, make your car clean or dirty by showering it or splash mud on it. Or test the difference between fast and slow by giving impetus to a skateboard. Pull the lever when you're done, so will a new image up to play with.

Help and alternative settings

Press the Ladybugs in the game to hear the oral instruction again.

Via gear, top of the screen, you can choose the difficulty level. The games are two different difficulty levels, easy and hard. In the light level is given more help for inexperienced fingers, and the missions are easier to solve.

Via the gear you can also choose which opposites you want to practice in the circus and in the workshop. At the train station, it is always all opposites.

These words contrast you get to practice in the games:

The circus
big small
happy Sad
tall short
clean dirty

Train
big small
happy Sad
tall short
clean dirty
dry / wet
front / rear
full / empty
hard soft
Hot / Cold
Open / Closed
straight / crooked
whole / broken

The workshop
big small
happy Sad
tall short
clean dirty
fast / slow

Monster Land 2

For older children there Advocate Mera's app Monster Land 2nd

In cooperation with the SPSM

Monster Land 1 is developed by Advocate Mera speech therapists in cooperation with Special Needs School Authority.

To learn more, watch the instructional video on Youtube, search the Advocate More: https://youtu.be/mhhhGvOGPFM
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
December 16, 2015
Size
22M
Installs
100+
Current Version
1.0.3
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Språka Mera
Developer
Språka Mera c/o Jenny Christoffersson Karossvägen 4 SE-125 33 Älvsjö Sverige
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.