Leje Drejtimi DPSHTRR

10.000+
Download
Classificazione dei contenuti
Per tutti
Immagine screenshot
Immagine screenshot
Immagine screenshot

Informazioni su questa app

DPSHTRR sjell aplikacionin zyrtar të simulimit të testit teorik të lejes së drejtimit. Qëllimi kryesor i këtij aplikacioni është t'ju vijë në ndihmë të gjithë kandidatëve që po përgatiten për provimin e teorisë. I përditësuar sipas legjislacionit në fuqi të Kodit Rrugor, aplikacioni sjell pyetje dhe simulime sipas përmbajtjes së manualit zyrtar të përgatitjes teorike, të publikuar në faqen zyrtare të DPSHTRR. Përmbajtja e këtyre pyetjeve është e njëjtë me pyetjet që janë në testin real teorik që zhvillohet për pajisje me lejedrejtimi të kategorive të ndryshme.
Ultimo aggiornamento
1 lug 2022

Sicurezza dei dati

Alla base della sicurezza c'è la comprensione di come gli sviluppatori raccolgono e condividono i tuoi dati. Le misure di protezione della privacy e della sicurezza dei dati potrebbero variare in base all'utilizzo, all'regione e all'età. Lo sviluppatore ha fornito queste informazioni e potrebbe aggiornarle nel tempo.
Nessun dato condiviso con terze parti
Scopri di più sulla modalità di condivisione dei dati dichiarata dagli sviluppatori
L'app potrebbe raccogliere questi tipi di dati
Informazioni personali
I dati vengono criptati in transito
Puoi richiedere l'eliminazione dei dati

Novità

Release

Assistenza per le app