FRESSH

Для всех
21
Перевести описание на Русский (Россия) с помощью Google Переводчика?Перевести обратно на Английский (Соединенные Штаты)

Ky është aplikacioni zyrtar i Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë. I konceptuar si një platformë
interaktive për Smartphone, 'FRESSH' kombinon informimin aktiv me ndërveprimin e përdoruesve.
'FRESSH APP' lehtëson komunikimin midis eurosocialistëve në gjithë territorin e Shqipërisë, duke
informuar në kohë reale mbi aktivitetet e fundit si dhe duke ruajtur koherencën nëpërmjet diskutimit
aktiv të gjithë përdoruesve të tij.
Qëllimi kryesor është shpërndarja dhe sofistikimi i mesazhit të majtë progresist, i cili është shtylla
kryesore përbërëse e Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë.

Si përdoret 'FRESSH APP'?

PROFILI - 'FRESSH APP' mundëson regjistrimin e anëtarëve të FRESSH anembanë Shqipërisë. Nëpërmjet

një procesi të shkurtër ju mund të krijoni profilin tuaj dhe të aksesoni gjithë funksionet e aplikacionit.

GALERI - Këtu mund të gjenden gjithë fotot nga aktivitetet më të fundit të Forumit të Rinisë

Eurosocialiste të Shqipërisë.

PARTNERËT - Në këtë seksion mund të njiheni me gjithë partnerët dhe entitetet të cilat mbështesin dita-

ditës FRESSH.

MESAZHE - Konceptuar si një nga pjesët më të rëndësishme të aplikacionit, ky seksion shërben për t'i

informuar në kohë reale gjithë përdoruesit e tij në lidhje me lajmërimet më të rëndësishme nga Qendra

e FRESSH.

LAJME - I përditësuar në kohë reale, ky seksion shërben për të informuar anëtarët e Forumit në lidhje

me aktivitetet më të fundit anembanë Shqipërisë.

EVENTE - Këtu mund të informoheni dhe regjistroni pjesëmarrjen për aktivitetet e programuara të

Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë.
Ky еште aplikacioni zyrtar я Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë. Я konceptuar си NJE platformë
interaktive PER Смартфон "FRESSH" kombinon informimin актив меня ndërveprimin электронной përdoruesve.
"FRESSH APP" lehtëson komunikimin МИДИС eurosocialistëve në gjithë territorin электронной Shqipërisë, герцог
informuar në Kohe Реале MBI aktivitetet электронной fundit си DHE герцог ruajtur koherencën nëpërmjet diskutimit
Актив të gjithë përdoruesve të Tij.
Qëllimi kryesor еште shpërndarja DHE sofistikimi я mesazhit të majtë progresist, я ČILI еште shtylla
kryesore përbërëse электронной Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë.

Si përdoret "FRESSH APP»?

PROFILI - 'FRESSH APP "mundëson regjistrimin электронной anëtarëve të FRESSH anembanë Shqipërisë. Nëpërmjet

NJE Прочези të shkurtër Ю. Mund të krijoni профилин tuaj DHE të aksesoni gjithë funksionet электронной aplikacionit.

Галери - Кету Mund të gjenden gjithë fotot нга aktivitetet меня të fundit të Forumit të Rinisë

Eurosocialiste TE Shqipërisë.

PARTNERËT - Не Кете seksion Mund të njiheni мне gjithë partnerët DHE entitetet të cilat mbështesin dita-

Dites FRESSH.

MESAZHE - Konceptuar си NJE нга pjesët меня të rëndësishme të aplikacionit, ку seksion shërben PER t'i

informuar në Kohe Реале gjithë përdoruesit электронной Tij në lidhje мне lajmërimet меня të rëndësishme нга Qendra

е FRESSH.

LAJME - Я përditësuar në Kohe Реале ку seksion shërben PER të informuar anëtarët электронной Forumit në lidhje

мне aktivitetet меня të fundit anembanë Shqipërisë.

Evente - Кету Mund të informoheni DHE regjistroni pjesëmarrjen PER aktivitetet электронной programuara të

Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë.
Подробнее…
Скрыть
4,8
Всего: 21
5
4
3
2
1
Загрузка...

Что нового

Bug Fix
Подробнее…
Скрыть

Дополнительная информация

Обновлено
8 декабря 2015 г.
Размер
4,6M
Количество установок
100+
Текущая версия
1.7
Требуемая версия Android
4.0 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Интерактивные элементы
Взаимодействие пользователей
Разрешения
Продавец
FRESSH
©2019 GoogleУсловия использованияКонфиденциальностьДля разработчиковИсполнителиО Google|Местоположение: Соединенные ШтатыЯзык: Русский
Приобретая этот продукт, вы совершаете транзакцию в Google Payments и соглашаетесь с Условиями использования и Примечанием о конфиденциальности Google Payments.