ggPartner

50K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Գումար վաստակելու հնարավորություն Ձեր սեփական ավտոմեքենայով
Վարեք Ձեր սեփական ավտոմեքենան: Գումար վաստակեք ազատ գրաֆիկով, տեղափոխելով մարդկանց Ձեր քաղաքում, օգտագործելով Ձեր սեփական Անդրոիդ հեռախոսը:

Ինչպես է աշխատում հավելվածը
Միացնելով հավելվածը Դուք կստանաք Ձեր հարևանությամբ գտնվող պատվերներ: Ձեզ կգան Ձեր գտնվելու կետից մեկ կմ շառավղի վրա գտնվող պատվերները:

Ինչպես դառնալ գործընկեր?
Գործընկեր դառնալու համար հարկավոր է լրացնել այս հայտը:
Updated on
Dec 23, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

gg Just gor better!