ggPartner

50K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Գումար վաստակելու հնարավորություն Ձեր սեփական ավտոմեքենայով
Վարեք Ձեր սեփական ավտոմեքենան: Գումար վաստակեք ազատ գրաֆիկով, տեղափոխելով մարդկանց Ձեր քաղաքում, օգտագործելով Ձեր սեփական Անդրոիդ հեռախոսը:

Ինչպես է աշխատում հավելվածը
Միացնելով հավելվածը Դուք կստանաք Ձեր հարևանությամբ գտնվող պատվերներ: Ձեզ կգան Ձեր գտնվելու կետից մեկ կմ շառավղի վրա գտնվող պատվերները:

Ինչպես դառնալ գործընկեր?
Գործընկեր դառնալու համար հարկավոր է լրացնել այս հայտը:
Updated on
Dec 23, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Messages, Files and docs, and App info and performance
This app may collect these data types
Location, Personal info, and Device or other IDs
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

gg Just gor better!