Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Foodio er din digitale indkøbsliste. Tilføj varer til listen, del den med din hustand, varerne organiseres efter kategori, så du nemt og hurtigt kan foretage dine indkøb.

Foodio opdateres real-time, så i kan endda være flere om at købe ind efter samme liste.

Det er også muligt at organisere dine opskrifter i form af billeder eller links. De fremsøges nemt i app'en, så du altid har dem lige ved hånden.

Du kan vælge andre brugere at lave "Husstandsdeling" med. Det betyder at alle jeres opskrifter automatisk synkroniseres, så i har adgang til dem alle.

Senere bliver det muligt at danne madplaner ud fra dine opskrifter, som også kan deles via "Husstandsdeling".

Der er mange spændende funktioner på vej! Download foodio og vær med fra starten.
————

‘Æv! Jeg glemte at købe mælk! Og det var egentlig det vi manglede mest, af sted igen!’

Kender du det?

Eller hvad med når indkøbslisten ligger derhjemme og du står nede i supermarkedet?

Med Foodio har du altid din indkøbsliste på dig, og det er nemt og hurtigt at tilføje nye ting til listen.

Da foodio kan synkronisere real time, kan du endda sidde hjemmefra og opdaterer din indkøbsliste, mens en anden i husstanden handler ind og modtager opdateringerne

Kategoriseringen af dine varer gør det nemt at komme hurtigt igennem supermarkedet. Foodio vil automatisk gruppere de varer du har tilføjet til listen under grupperne:
⁃ ‘Kølevarer’
⁃ ‘Kød’
⁃ ‘Kolonial’
⁃ ‘Husholdning’
⁃ ‘Grønt’
⁃ ‘Frost’
⁃ ‘Drikkevarer’
⁃ ‘Snacks’
⁃ ‘Diverse’

Foodio har et stort katalog af typisk tilføjede varer, men du har naturligvis også mulighed for at tilføje dine egne varer og bestemme en kategori. Foodio vil huske de varer du har tilføjet næste gang du bruger appen

Når du handler, er det nemt og hurtigt at vinge en ingrediens af ved at trykke på den, den vil herefter forsvinde fra sin kategori, og i stedet blive tilføjet nederst under ‘historik’

Du kan oprette lige så mange lister du vil. Således kan du altså både have en liste du feks deler med resten af husstand, samt oprette dine personlige lister som kun du kan se. Nogle brugere vælger også at bruge Foodio som huskeliste til andre formål end indkøb, f.eks. pakkelister i forbindelse med rejser og andre to-do’s. Foodio kan bruges som planlægningsværktøj i mange sammenhænge.

Organiser dine opskrifter i Foodio - så har du altid dine favoritopskrifter ved hånden. Du kan enten gemme links til hjemmesider eller tage et billede af en opskrift. Med både billede, tekst og kategorier bliver det nemt at fremsøge opskrifterne igen, når du leder efter den eller blot mangler inspiration. De kan naturligvis deles med andre personer i husstanden, så alle altid er med på hvilken opskrift aftensmaden skal laves efter. Med "Hustandsdeling" bliver alle opskrifter automatisk delt mellem jer.


———
Fremadrettet kommer der til at ske en masse med Foodio. I øjeblikket arbejdes der på at kunne tilføje opskrifter til en madplan, så det bliver endnu nemmere at organisere i den travle hverdag.

Vi håber på at på at kunne gøre madplanlægning og indkøb sjovere og nemmere for dig.

Rigtig god fornøjelse med Foodio
Foodio is your digital shopping list. Add items to the list, share it with your housemate, the items are organized by category so you can easily and quickly make your purchases.

Foodio is updated real-time, so you may even be able to buy more along the same list.

It is also possible to organize your recipes in the form of pictures or links. They are easily searched in the app so you always have them at your fingertips.

You can choose other users to do "Household Sharing" with. This means that all your recipes are automatically synchronized so you have access to all of them.

Later, it becomes possible to create food plans based on your recipes, which can also be shared via "Household Sharing".

There are many exciting features on the way! Download foodio and join from the start.
----

'Damn! I forgot to buy milk! And that's really what we needed most, off again! '

Do you know that?

Or what about when the shopping list is at home and you are down in the supermarket?

With Foodio you always have your shopping list on you, and adding new things to the list is quick and easy.

Since foodio can sync real time, you can even sit away from home and update your shopping list while someone else in the household is shopping and receiving the updates

The categorization of your goods makes it easy to get through the supermarket quickly. Foodio will automatically group the items you have added to the list under the groups:
⁃ 'Chilled'
⁃ 'Meat'
⁃ 'Colonial'
⁃ 'Household'
⁃ 'Green'
⁃ 'Frost'
⁃ 'Beverages'
⁃ 'Snacks'
⁃ 'Miscellaneous'

Foodio has a large catalog of typically added items, but of course you also have the opportunity to add your own items and decide on a category. Foodio will remember the items you added the next time you use the app

When you shop, it is easy and quick to flip an ingredient by pressing it, it will then disappear from its category and be added at the bottom of 'history'

You can create as many lists as you like. So you can both have a list you share with the rest of the household, as well as create your personal lists that only you can see. Some users also choose to use Foodio as a to-do list for purposes other than shopping, e.g. packing lists for travel and other to-do's. Foodio can be used as a planning tool in many contexts.

Organize your recipes in Foodio - you'll always have your favorite recipes at your fingertips. You can either save links to websites or take a picture of a recipe. With both image, text and categories it becomes easy to seek out the recipes again when you are looking for it or simply lack inspiration. Of course, they can be shared with other people in the household, so everyone is always aware of the recipe for dinner. With "House Split", all recipes are automatically shared between you.


---
Going forward, there will be a lot going on with Foodio. We are currently working on adding recipes to a food plan, making it even easier to organize in the busy everyday life.

We hope to make food planning and shopping easier and easier for you.

Really happy with Foodio
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Fejlrettelser og forbedringer.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 4, 2021
Size
27M
Installs
10+
Current Version
1.6.1
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Christoffer Ejerskov Pedersen
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.