Medxpert

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Het gemak van één digitale zorgomgeving

Ben je in behandeling bij één zorgverlener, dan is het over het algemeen makkelijk om het overzicht te bewaren. Vaak zijn er echter meerdere zorgverleners tegelijkertijd betrokken om jouw gezondheid te monitoren en verbeteren. Van huisarts tot fysiotherapeut, en van het ziekenhuis tot de GGZ. Al deze instanties hebben informatie over jouw medische situatie in dossierkasten liggen. Maar heb jij zélf grip op die informatie?

De medxpert app is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die jou gaat helpen om meer grip te krijgen op jouw medische verleden, heden en toekomst. Hoe we dat doen? We werken samen met landelijke zorginstanties. Als jij de DigiD app op je telefoon hebt staan, dan zorgen we ervoor dat jouw medische dossiers via een beveiligde omgeving worden verzameld in een overzicht waar alleen jij toegang tot hebt. Ook wij kunnen jouw dossier niet inzien.

In de digitale omgeving vind je onder andere medicatie, vaccinaties & aantekeningen die gemaakt zijn tijdens consulten met de zorgverlener terug. Zo hoef je nooit meer je verhaal twee keer te vertellen en een eventuele nieuwe zorgverlener weet in één oogopslag hoe jouw medisch verleden en heden eruit ziet. En wil je zelf terughalen wat er ook alweer is besproken tijdens een consult? Dan kun je dat 24/7 inzien, zonder afhankelijk te zijn van de agenda van de zorgverlener.

Met de app van medxpert ben je verzekerd van:

Regie & controle
Het is jouw medisch dossier, jouw gezondheid. Het is dus niet aan ons of aan een zorgverlener, om te bepalen wat jij wel en niet kunt zien. In de medxpert app heb jij de touwtjes in handen: je bent de enige die toegang heeft tot de omgeving en je kunt zelf bepalen of en met wie je informatie wil delen.

Veiligheid & privacy
Niemand kan zomaar, zonder jouw toestemming, in jouw medxpert omgeving inloggen. De app is drievoudig beveiligd en gegevens kunnen alleen opgehaald worden via DigiD. Eenmaal de gegevens in de medxpert app, dan zijn ze van jou. Deze gegevens komen dus nooit bij derden als een verzekeraar terecht.

Gratis toegang tot de app
We vinden het belangrijk dat je als zorggebruiker altijd bij jouw medische gegevens kunt. Gelukkig vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport dat ook: dit betekent dat de app van medxpert geheel kosteloos is en blijft.

De belangrijkste functies van de app
* Medicatie overzicht & gebruik
* Houd controle op wat er is besproken met de zorgverlener
* Snel herhaalrecepten bestellen

Niets zo vervelend als je je voor de derde keer die week na sluitingstijd van de apotheek realiseert dat je een herhaalrecept had moeten bestellen. In de app van medxpert is een herhaalrecepten module ingebouwd waarmee je eenvoudig, snel en op ieder moment van de dag bij jouw apotheek kunt bestellen.

Het MedMij keurmerk geeft zorggebruikers zekerheid
Stichting MedMij, opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de Patiëntenfederatie Nederland, zorgt ervoor dat apps zoals medxpert voor jou kunnen bestaan. Alle organisaties in de zorg doen hieraan mee. Je leest hier meer over op PGO.nl.

Om die zekerheid aan zowel zorggebruikers als zorgverleners te kunnen bieden, is het MedMij keurmerk ontwikkeld.
Bij medxpert zijn we trots dat onze app het MedMij keurmerk mag dragen. Dit keurmerk is mede aangedragen door de patiëntenfederatie Nederland en biedt jou als gebruiker de zekerheid en belofte van een veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens.
The convenience of one digital healthcare environment

If you are in treatment with one care provider, it is generally easy to keep an overview. Often, however, several healthcare providers are involved at the same time to monitor and improve your health. From general practitioner to physiotherapist, and from hospital to mental health care. All these authorities have information about your medical situation in file cabinets. But do you have control over that information yourself?

The medxpert app is a personal health environment (PGO) that will help you to get a better grip on your medical past, present and future. How do we do that? We work together with national healthcare authorities. If you have the DigiD app on your phone, we will ensure that your medical records are collected via a secure environment in an overview that only you have access to. We cannot view your file either.

In the digital environment you will find, among other things, medication, vaccinations & notes made during consultations with the care provider. This way you never have to tell your story twice again and a possible new care provider knows at a glance what your medical past and present looks like. And do you want to recall what was discussed during a consultation? Then you can view this 24/7, without depending on the agenda of the healthcare provider.

With the medxpert app you are assured of:

Direction & control
It's your medical record, your health. It is therefore not up to us or a healthcare provider to determine what you can and cannot see. In the medxpert app you are in control: you are the only one who has access to the environment and you can decide for yourself whether and with whom you want to share information.

Security & privacy
Nobody can log in to your medxpert environment without your permission. The app is triple protected and data can only be retrieved via DigiD. Once the data is in the medxpert app, it is yours. This information never ends up with third parties such as an insurer.

Free access to the app
We believe it is important that you, as a healthcare user, always have access to your medical data. Fortunately, the Ministry of Health, Welfare & Sport agrees: this means that the medxpert app is and remains completely free of charge.

The main functions of the app
* Medication overview & use
* Keep a check on what has been discussed with the healthcare provider
* Order repeat recipes quickly

Nothing more annoying when you realize for the third time that week after closing time of the pharmacy that you should have ordered a repeat prescription. A repeat prescription module has been built into the medxpert app with which you can order from your pharmacy easily, quickly and at any time of the day.

The MedMij quality mark gives healthcare users certainty
The MedMij Foundation, set up by the Ministry of Health, Welfare and Sport together with the Patient Federation Netherlands, ensures that apps such as medxpert can exist for you. All healthcare organizations participate in this. You can read more about this on PGO.nl.

The MedMij quality mark has been developed in order to be able to offer this certainty to both healthcare users and healthcare providers.
At medxpert we are proud that our app can bear the MedMij quality mark. This quality mark was partly put forward by the patient federation in the Netherlands and offers you as a user the security and promise of a safe and reliable exchange of medical data.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Crash tijdens starten van de app opgelost.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 1, 2021
Size
66M
Installs
500+
Current Version
1.0.5
Requires Android
8.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Zorgkluis
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.