100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng Mobile của hệ thống Đại học điện tử trường Đại học Giao thông Vận tải, hỗ trợ cán bộ, giảng viên khai thác thông tin từ website; tích hợp quản lý và giải quyết công việc với hệ thống Quản lý hành chính tổng hợp của Nhà trường.

Ứng dụng đang tiếp tục cập nhật chức năng hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ và quản lý đào tạo trong các phiên bản tiếp theo.
Updated on
Oct 10, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Cập nhật chức năng đăng nhập
Cập nhật tin tức, thông báo