tellows - Caller ID & Block

9 749
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Stay away from spam calls!
Rate numbers and block calls with our tellows app. Benefit from the free search for caller ID and info of unknown numbers, spam call blocker, personal blacklist and more!

How the App Works
📞 Identify unknown caller immediately (Caller ID)
Decide which calls you are going to answer! Spam call, scammers or annoying calls from call centres are immediately detected with the tellows app. Incoming calls are displayed with a score from 1 (trustworthy) to 9 (not trustworthy) on the screen of your mobile phone. Besides rating, you can also recognize the name of the caller, the caller type and from where it calls

🔎 Number lookup and info of unknown caller
Thanks to the huge tellows community, you will be able to find thousands of spam numbers and details to identify them. Our database is updated constantly, no more trouble from scammers or telephone advertisements!

💬 Evaluate and comment on phone numbers
Join us and help us on our mission! Comment and evaluate unknown numbers, so we can prevent phone scams together! Connect your account and enter the tellows world on all devices.

🚫 NEW: Call blocker and custom blocklist
In the free version you can manually block calls locally.
In the Premium version you can block calls using the community and local blocklist features. All currently rated dangerous numbers are stored on your phone and can be blocked even if the phone is offline, thanks to local updated blacklist. The Premium version does not contain any advertisements.

Features at a Glance
- Identify calls in real time with free caller ID
- Use call blocker with Premium
- Block numbers manually for free
- Search phone numbers
- Rate telephone numbers
- tellows score as indicator of the trustworthiness for improved caller ID
- Detailed number lookup
- Add numbers from our database to your address book
- Login to connect to your tellows user account
- Protection from telephone harassment, persistent call centres, phone scams, nuisance and other annoying calls
- See list of incoming SMS from unknown numbers

Premium features with in-App Purchase
- Premium version without advertisement
- Block calls by importing blacklists to your phone
- Personal blacklists with all negatively rated numbers of your account
- Offline caller ID

tellows in numbers
- Rated over 7,000 times
- Over 500,000 downloads
- More than 1.8 million numbers evaluated
- More than 200,000 registered users
- Over 27,000 numbers and calls rated each month in our community
- 7 million monthly users in more than 50 countries

Visit us on the Web
Website: www.tellows.co.uk
Blog: blog.tellows.co.uk
Facebook: facebook.com/tellows
Twitter: twitter.com/TellowsWhoCalls
Instagram: instagram.com/tellows_intl/
FAQs: www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/tellows-app-faqs/#android
Drž se dál od spamových volání!
Ohodnoťte čísla a blokujte hovory pomocí naší aplikace tellows. Využijte bezplatného vyhledávání ID volajícího a informací o neznámých číslech, blokování spamových volání, osobní blacklist a další!

Jak aplikace funguje
📞 Okamžitě identifikujte neznámého volajícího (ID volajícího)
Rozhodněte se, na které hovory budete odpovídat! Spamové volání, podvodníci nebo nepříjemné hovory z call center jsou okamžitě detekovány pomocí aplikace tellows. Příchozí hovory se na obrazovce vašeho mobilního telefonu zobrazují se skóre od 1 (důvěryhodné) do 9 (nedůvěryhodné). Kromě hodnocení můžete také rozpoznat jméno volajícího, typ volajícího a odkud volá

🔎 Vyhledání čísla a informace o neznámém volajícím
Díky velké komunitě tellows budete moci najít tisíce spamových čísel a podrobností, které je identifikují. Naše databáze je neustále aktualizována, žádné potíže od podvodníků nebo telefonních reklam!

💬 Vyhodnoťte a komentujte telefonní čísla
Připojte se k nám a pomozte nám na naší misi! Komentujte a vyhodnoťte neznámá čísla, abychom mohli společně zabránit podvodům v telefonu! Připojte svůj účet a zadejte svět tellows na všech zařízeních.

🚫 NOVINKA: Blokování hovorů a vlastní seznam blokování
Ve bezplatné verzi můžete hovory místně blokovat ručně.
Ve verzi Premium můžete blokovat hovory pomocí funkcí komunitního a místního seznamu blokovaných. Všechna aktuálně označená nebezpečná čísla jsou uložena v telefonu a díky místní aktualizované černé listině mohou být zablokována, i když je telefon offline. Verze Premium neobsahuje žádné reklamy.

Stručný přehled funkcí
- Identifikujte hovory v reálném čase pomocí bezplatného ID volajícího
- Používejte blokování hovorů s Premium
- Ruční blokování čísel zdarma
- Hledání telefonních čísel
- Hodnotit telefonní čísla
- tellows skóre jako indikátor důvěryhodnosti pro vylepšené ID volajícího
- Detailní vyhledávání čísel
- Přidejte čísla z naší databáze do svého adresáře
- Přihlaste se pro připojení k uživatelskému účtu tellows
- Ochrana před obtěžováním telefonem, trvalými call centry, podvody s telefonem, obtěžováním a dalšími nepříjemnými hovory
- Viz seznam příchozích SMS z neznámých čísel

Prvotřídní funkce s nákupem v aplikaci
- Prémiová verze bez reklamy
- Blokování hovorů importováním blacklistů do telefonu
- Osobní černé listiny se všemi záporně hodnocenými čísly vašeho účtu
- ID volajícího offline

tellow v číslech
- Hodnoceno více než 7 000krát
- Více než 500 000 stažení
- Vyhodnoceno více než 1,8 milionu čísel
- Více než 200 000 registrovaných uživatelů
- V naší komunitě každý měsíc vyhodnoceno přes 27 000 čísel a hovorů
- 7 milionů uživatelů měsíčně ve více než 50 zemích

Navštivte nás na webu
Web: www.tellows.co.uk
Blog: blog.tellows.co.uk
Facebook: facebook.com/tellows
Twitter: twitter.com/TellowsWhoCalls
Instagram: instagram.com/tellows_intl/
Nejčastější dotazy: www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/tellows-app-faqs/#android
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 9 749
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

- subscription policy text update
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
9. června 2020
Velikost
5,4M
Instalace
500 000+
Aktuální verze
2.2.5
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
4,99 US$ za položku
Od vývojáře
tellows
Vývojář
tellows UG (haftungsbeschränkt) Eschenring 6 04828 Bennewitz Deutschland
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.