Terminal RCP - Zastąp Papierowe Listy Obecności

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Panel administracyjny dostępny jest pod adresem admin.workguard.app

Warto wprowadzać do biura nowe rozwiązania? Warto! Szczególnie jeśli dzięki nim, w szybki i łatwy sposób możesz rejestrować wejścia i wyjścia swoich pracowników, a także czas, który spędzają na przerwie. Zyskaj czas i pieniądze, dzięki elektronicznej aplikacji rejestru czasu pracy WorkGuard.

Ewidencja czasu pracy online pozwoli Ci:
- uporządkować dokumentację firmy – rejestracja czasu pracy pracowników odbywa się za pomocą jednego kliknięcia. Wszystkie informacje (rzeczywisty czas pracy, nadliczbowe godziny i urlopy) zapisują się w chmurze, dzięki temu masz do nich dostęp w każdym miejscu i czasie. Zamiast stosów papierów, wykorzystujesz nowoczesne zarządzanie czasem pracy i otrzymujesz pełen raport, wiarygodnych danych;
- usprawnić system kadrowo-płacowy swojej firmy – w jaki sposób? Szybkie i proste raporty będą generowały się w Twoim panelu i będą podstawą do rozliczeń z pracownikami;
- odzyskać kontrolę nad chaosem w zarządzaniu czasem pracy pracowników. Foto-potwierdzenia dają pełny obraz tego, jaki pracownik przychodzi lub wychodzi z miejsca pracy. Dokładny rejestr godzin pozwala na monitoring czasu pracy co do minuty, dzięki temu możesz płacić za faktycznie przepracowany czas swoich pracowników;
- zyskać czas i pieniądze dzięki szybkim i rzetelnym listom obecności, które możesz podglądać, będąc poza biurem.

Nie musisz obawiać się drastycznych zmian związanych z wdrożeniem aplikacji WorkGuard w swojej firmie. Dlaczego?
Zyskujesz czas i pieniądze, ponieważ RCP online wystarczy zainstalować na dowolnym urządzeniu elektronicznym – tablecie lub smartfonie. Aplikacja WorkGuard jest kompatybilna z systemami Android i iOS. Nie musisz martwić się o rozbudowę infrastruktury swojego biura, która w przypadku standardowych systemów, mogłaby kosztować nawet 10 tysięcy złotych.

Ile zatem kosztuje elektroniczna lista obecności WorkGuard?
Upewnij się, że aplikacja usprawni system zarządzania Twoją firmą, pobierając ją i korzystając z darmowego okresu próbnego, który trwa 14 dni. Okres testowy jest niezobowiązujący, nie wymaga podawania numeru karty, ani uiszczania dodatkowych opłat. Dzięki niemu, możesz za darmo korzystać z wszystkich funkcji – wprowadzić listę pracowników, nadać im PIN, udostępnić urządzenie w celu monitorowania czasu pracy oraz wykorzystać panel, jako raport z danego okresu.

Co się dzieje po skończonym czasie okresu próbnego?
Wybierz jeden z prostych pakietów abonamentu, którego cennik zaczyna się od 2 złotych netto miesięcznie za pracownika i zyskaj poczucie spokoju, dzięki codziennej rejestracji czasu pracowników w Twojej firmie.

Jakie funkcje aplikacji WorkGuard RCP przyniosą Ci efektywne zarządzanie firmą?
- foto-potwierdzenia – kontrola czasu pracy jest potwierdzona zdjęciem pracownika w chwili podjęcia akcji (podczas wejścia i wyjścia z firmy, a także przerwy);
- dokładna ewidencja czasu pracy oparta na liczniku zegara co do minuty;
- elektroniczna lista godzin pracowników, która pozwala wyliczać wynagrodzenia podstawowe, nadgodziny, pracę w weekendy, stawki dniowe lub godziny nocne;
- dane i raporty online do których możesz sięgać w każdym miejscu i czasie, a archiwizowane są w chmurze;
- powiadomienia o działaniu systemu, na przykład bateria urządzenia jest rozładowana.

Rejestr czasu pracy jest innowacyjnym rozwiązaniem, które skierowane jest w stronę nowoczesnych przedsiębiorców, chcących zyskać czas, pieniądze i kontrolę we własnej firmie, a dodatkowo wdrożyć ekologiczne rozwiązania w codzienne zadania i obowiązki. Aplikacja WorkGuard RCP nie jest dedykowana konkretnej branży. Przedstawiciele wielu zawodów mogą odnaleźć w niej swoje potrzeby, niezależnie czy zatrudnienie pracowników odbywa się na zasadach umowy stałej, zlecenie czy stawek dniowych.
The admin panel is available at admin.workguard.app

Is it worth introducing new solutions to the office? Well worth it! Especially if thanks to them, you can quickly register your employees' entries and exits, as well as the time they spend on breaks. Get time and money thanks to the WorkGuard electronic time register application.

Online work time records will allow you to:
- organize the company's documentation - registration of employees' working time is done with one click. All information (actual working time, overtime and holidays) is saved in the cloud, thanks to which you have access to it anywhere, anytime. Instead of piles of paper, you use modern work time management and receive a full report of reliable data;
- improve your company's HR and payroll system - how? Quick and simple reports will be generated in your panel and will be the basis for settlements with employees;
- regain control over the chaos in employee time management. Photo-confirmations give a full picture of what kind of employee comes or leaves the workplace. Accurate register of hours allows you to monitor working time to the minute, so you can pay for the time actually worked for your employees;
- gain time and money thanks to fast and reliable attendance lists, which you can view from outside the office.

You do not have to be afraid of drastic changes related to the implementation of the WorkGuard application in your company. Why?
You gain time and money, because RCP online just needs to be installed on any electronic device - tablet or smartphone. The WorkGuard application is compatible with Android and iOS. You don't have to worry about expanding your office infrastructure, which in the case of standard systems, could cost up to PLN 10,000.

So how much does the WorkGuard electronic attendance list cost?
Make sure that the application will improve your company's management system by downloading it and using a free trial period of 14 days. The trial period is non-binding, it does not require you to provide your card number or pay additional fees. Thanks to it, you can use all the functions for free - enter the list of employees, give them a PIN, share the device to monitor working time and use the panel as a report for a given period.

What happens after the trial period is over?
Choose one of the simple subscription packages, the price list of which starts from PLN 2 net per month per employee and gain a sense of peace thanks to the daily registration of employee time in your company.

What features of the WorkGuard RCP application will bring you effective company management?
- photo-confirmation - control of working time is confirmed by a photo of the employee at the time of taking action (during entry and exit from the company, as well as breaks);
- accurate time records based on a clock counter every minute;
- electronic list of employee hours, which allows you to calculate basic salaries, overtime, weekend work, day rates or night hours;
- online data and reports that you can reach anywhere, anytime, and are archived in the cloud;
- system operation notifications, e.g. the device battery is low.

The working time register is an innovative solution directed at modern entrepreneurs who want to gain time, money and control in their own company, and additionally implement ecological solutions in everyday tasks and responsibilities. The WorkGuard RCP application is not dedicated to a specific industry. Representatives of many professions can find their needs in it, regardless of whether the employment of employees is based on a permanent contract, commission or daily rates.
Read more
Collapse
4.4
28 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- Obsługa QR kodów
- Ulepszony interfejs
- Poprawiona szybkość działania
- Zarządzanie ustawieniami i stanem Terminal RCP prosto z panelu
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 16, 2020
Size
Varies with device
Installs
1,000+
Current Version
2.0.7
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
WorkGuard Listy Obecności Online Elektroniczne RCP
Developer
Żywiecka 132 43-300 Bielsko-Biała Poland
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.