Łódzkie na weekendzik

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Program zawiera listę aż 1013 ciekawych lokalizacji z obszaru województwa łódzkiego. Są wśród nich wybrane atrakcje turystyczne, obiekty historyczne, miejsca rekreacji na świeżym powietrzu, interesujące zabytki m. in.: młyny wodne, wiatraki, skanseny, punkty widokowe, zamki, dwory i pałace, bunkry, schrony, miejsca związane z II Wojną Światową, murale, rezerwaty, ogrody, parki, drzewa pomnikowe, groty, ośrodki sportu i rekreacji, zalewy, zapory wodne, rozlewiska rzeczne, wodospady, jeziora, stawy, plaże i inne.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji nie tylko zorientujesz się co warto zobaczyć, zwiedzić w okolicy ale także łatwo wszędzie trafisz. Nawigacja automatycznie "za rękę" zaprowadzi Cię tam, gdzie jeszcze nie byłeś. Bo często zwyczajnie nie wiemy, że zupełnie niedaleko jest jakieś fajne miejsce, gdzie można miło spędzić czas.

Z poziomu programu możesz zgłaszać własne propozycje oraz polecać je znajomym za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Kliknięcie przycisku Facebooka (FB) w aplikacji automatycznie zapisuje do schowka wygenerowany tekst. Zawiera on opis, #tagi i/lub współrzędne Twojej aktualnej lokalizacji. W oknie FB wystarczy wkleić tekst ukryty w schowku (dłuższe kliknięcie w oknie "Co słychać" :)

Aplikacja jest prosta, szybka i lekka oraz całkowicie bezpłatna. Posiada prawie pełną funkcjonalność offline, tj. nie wymaga ciągłego połączenia internetowego. Do ustalania trasy dojazdu można skorzystać np. z darmowych map: Google, Here lub innych aplikacji nawigacyjnych.

Zagregowany wykaz miejsc pochodzi z dokumentacji miejscówek opisanych na stronie naweekendzik.pl oraz z przewodników, map a także innych stron internetowych m. in. zamkilodzkie.pl, www.rpdp.hostingasp.pl, www.parki.org.pl, www.zielonalodz.info, turystyczna.lodz.pl, www.pabianicki.net.pl, zwiedzajlodzkie.pl, www.galeriaurbanforms.org, dziecibalut.pl i innych.


Specyfikacja:

Wymagany system: Android w wersji min. 5


Liczba obiektów: 1013

Funkcje:

-wyszukiwanie obiektów po nazwie (menu "Szybka nawigacja" i "Pokaż na mapie")
-pokazywanie wybranego obiektu na mapie (menu "Pokaż na mapie")
-sortowanie wszystkich obiektów względem aktualnej lokalizacji z podaniem odległości (w linii prostej). Wyświetlanie miejsc znajdujących się w okolicy z dowolnej lokalizacji (przekierowanie do strony naweekendzik.pl)
-uruchamianie nawigacji GPS do wybranego obiektu (samochodowa, rowerowa, piesza w zależności od posianej mapy) - menu "Szybka nawigacja" i "Pokaż na mapie" np. dla Yanosika
-funkcja "meldowania się" w każdym obiekcie poprzez aplikację społecznościową np. Facebook, Twitter ale także Messenger, e-mail, SMS/MMS. (menu "Zamelduj się")
-automatyczne generowanie edytowalnego opisu z #tagami (menu "Zamelduj się")
-udostępnianie z poziomu smartfona własnej miejscówki (na żywo) z wygenerowaniem jej współrzędnych GPS (menu "Moja miejscówka")
-automatyczne generowanie edytowalnego opisu z #tagami, ze zdjęciem z galerii lub bezpośrednio z aparatu (menu "Moja miejscówka")
-przyciski: do strony internetowej, strony na Facebooku, e-mail do autora oraz strony aplikacji w sklepie Google Play ---> Oceń na 5 gwiazdek ***** :)
-About this application (long click menu)

***
W projekcie wykorzystano TaifunClipboard extension (bez modyfikacji)
Autor extension: Taifun
na licencji: (CC BY-SA 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Pura Vida Apps
www:
http://puravidaapps.com/clipboard.php
The program includes a list of up to 1,013 of interesting locations in the area of ​​the Lodz region. Among them they are selected tourist attractions, historical sites, places of recreation in the fresh air, interesting sights m. In .: watermills, windmills, open-air museums, viewpoints, castles, mansions and palaces, bunkers, shelters, places connected with World War II, murals, reserves, gardens, parks, monumental trees, caves, sports and recreation centers, reservoirs, dams, river backwaters, waterfalls, lakes, ponds, beaches, and more.

When you install and run the application not only to know what to see and visit in the area but also easily hit everywhere. Navigation automatically "by the hand" will take you where you've never been. Because they often simply do not know that it is quite close to some nice place to spend time.

From the program can submit their own proposals and recommend them to your friends via social networking sites. Clicking Facebook (FB), the application automatically saves to record the generated text. It describes, #tagi and / or the coordinates of your current location. In the FB just paste hidden text in the clipboard (long click on the "What's up" :)

The application is simple, fast and lightweight, and completely free. It has almost the full functionality offline, ie. Does not require a continuous Internet connection. To the driving direction can be used, eg. With free maps: Google, Here or other navigation applications.

Aggregated list of places comes with documentation spots described on page naweekendzik.pl and guides, maps and other websites m. In. zamkilodzkie.pl, www.rpdp.hostingasp.pl, www.parki.org.pl, www.zielonalodz.info, turystyczna.lodz.pl, www.pabianicki.net.pl, zwiedzajlodzkie.pl, www.galeriaurbanforms.org, dziecibalut.pl and others.


Specification:

Required system: Android min. 5


Number of properties: 1,013

Functions:

-search objects by name (the "Quick Navigation" and "Show on map")
-pokazywanie the selected object on the map (the "Show on map")
-sortowanie all objects relative to your current location from a distance (in a straight line). Displaying places in the area and from any location (directed to naweekendzik.pl)
Starts the GPS navigation to the selected object (car, bicycle, walking, depending on the inoculated maps) - the "Quick Navigation" and "View Map", eg. for Yanosika
-function "check" each object by a social application, eg. Facebook, Twitter, but also the Messenger, e-mail, SMS / MMS. (The "Check in")
-automatic generate an editable description of #tagami (the "Check in")
-udostępnianie from their smartphone spots (live) with generating its GPS coordinates (the menu "My seat reservation")
-automatic generate an editable description of #tagami, with a photo from the gallery or directly from the camera (menu "My seat reservation")
-Input: a website, Facebook page, e-mail to the author and web applications in the Google Play store ---> Rate of 5 ***** :)
-about This application (long click menu)

***
The project uses TaifunClipboard extension (without modification)
Author extension: Taifun
license (CC BY-SA 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Pura Vida Apps
website:
http://puravidaapps.com/clipboard.php
Read more
2.3
6 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Zmiany:
-Aktualizacja miejscówek (1013 obiektów)
-Alfabetyczna kolejność miejsc w modułach: "szybka nawigacja", "pokaż na mapie" oraz "zamelduj się"
-Nowa ilustracja i ikona aplikacji
-Nowy przycisk (>1K miejscówek)

Info:
Kliknięcie w przycisk Facebooka w aplikacji automatycznie generuje do schowka tekst. Zawiera on opis i/lub współrzędne GPS. W oknie FB wystarczy wkleić gotowy do publikacji tekst ukryty w schowku palcem przez dłuższe kliknięcie w oknie "Co słychać" :)
Read more

Additional Information

Updated
September 24, 2016
Size
2.6M
Installs
500+
Current Version
7.2
Requires Android
1.6 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Jakub Kozłowski
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.