Blandingsforhold
(22)

Reviews

What's New
Endringer i versjon 2.1x:
- Lagt til tre egne sider med ferdige verdier for avfettinger, felgrenser og bilshampoer.
- Lagd én side for selvvalgt blandingsforhold. Utregnede verdier vises automatisk i liter, desiliter eller milliliter.
- Ny side for utregning med prosent.
- Laget varsel hvis man har glemt å skrive inn verdier eller valgt avfetting/felgrens/såpe fra liste, slik at man slipper å få "Bad arguments" feilmeldingen.

Similar