Obchůzkový systém BlueALARM QR

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Obchůzkový systém nové generace je nízkonákladový, vysoce variabilní, sofistikovaný, nastavitelný v reálném čase, přístupný v rámci intra nebo internetu odkudkoli a kdykoli s přihlédnutím na úrovně oprávnění. Obchůzkový systém BlueALARM QR, pracuje na bázi snímání čárových a QR kódu rozmanitých tříd. Tím lze sledovat mnoho souborů věcí, aniž by bylo potřeba každou věc vybavovat drahým čipem.
Obchůzkový systém BlueALARM QR využívá jeden tag - čip - pro více úrovní, každý tag lze v reálném čase vybavit úkolem při jeho sejmutí, sdělit jinou instrukci jiné úrovni mobilního operátora (strážný, Inspektor, Supervizor apod.)
Sejmutí tagu je sdělováno online v reálném čase s možností přijetí Reportu z daného místa, například dokumentace poškození, kdy na mobilním telefonu je vystaven IR a je včetně fotodokumentace v reálném čase, uložen na server a tím doručen všem oprávněným osobám. Takto vystavený Report může verifikovat dispečer nebo jej ponechá tak, jak jej vystavil mobilní operátor.
Tím dochází nejen ke zrychlení komunikace, ale také ke zkvalitnění získávaných informací, protože lze požádat operátora na místě, aby dokumentaci doplnil nebo obohatil o další fotografie nebo video záznam apod.
Obchůzkový systém BlueALARM QR komunikuje obousměrně s dispečinkem pomocí datových vět v reálném čase.
V reálném čase také snímač (chytrý telefon s minimálním vybavením pro síť 3G, kamerou, GPS a akcelerometrem) sleduje 3D aktivity operátora a v případě mimořádných aktivit či naopak neaktivity po náhlém pádu či sesunutí nebo nárazu, vyvolá nejen lokální, ale také vzdálený alarm osoby v nouzi.
Systém BlueALARM Dispečer se skládá z:

chytrého telefonu či tabletu s OS ANDROID od verze 4.4.2, optimálně verze 6

tištěných kódů několika norem (vlastních nebo na výrobcích či věcech)

aplikace pro online provoz a ovládání obchůzkových snímačů pro PC

licence pro využití online komunikace mezi snímači a dispečerem


Aplikace vyžaduje připojení k datovým službám. Obchůzkový systém pracuje také v off-line režimu pro případ výpadku nebo neexistence připojení k datovým službám. Data jsou exportována do PC ve formátu CSV.

Systém lze provozovat ve vlastní režii v intranetu nebo prostřednictvím Virtuálního operačního střediska LokZS ČR, kdy pro provoz služby využíváte vybavení HW i SW VOS LokZS ČR formou čerpání kreditu na využívané nebo požadované služby.

Aplikace je určena pro snímač, komunikující online s BlueALARM Dispečer. Samostatně snímač nepracuje. Pro vyzkoušení, kontaktujte správce na helpdesk@bluealarm.eu
Patrol system is a new generation of low-cost, highly variable, sophisticated, adjustable in real time, accessible within intra- or internet anywhere at any time with regard to permission levels. QR BlueALARM patrol system operates using scanning barcode and QR code multiple classes. This file can be viewed many things without the need to equip every thing dear chip.
BlueALARM patrol system uses a QR tag - chip - for more levels, each tag can be equipped with a real-time task in removing it, tell a different level of instruction other mobile operator (guard, inspector, supervisor, etc.).
Removing a tag is communicated online in real time with the adoption of the Report of the site, such as documentation of damage when a mobile phone is exposed to IR and including photographs in real time, stored on a server and delivered to all the beneficiaries. The thus exposed report may verify dispatcher or maintains as it exhibited the mobile operator.
This leads not only to speed up communication, but also to improve the quality of information obtained, because you can ask the operator in place to supplement the documentation or enriched with additional photos or video recording, etc.
QR BlueALARM patrol system communicates bi-directionally with the control center using data sets in real time.
In real time, a sensor (smart phone with minimal equipment for 3G, camera, GPS and accelerometer) watching 3D activity operator in case of emergency activities or vice versa inactivity after a sudden fall or slipping or impact, causes not only local, but also remote alarm people in need.
BlueALARM dispatcher system consists of:

smartphone or tablet with Android OS from version 4.4.2, optimized version 6

Codes printed several standards (or own the goods or things)

Applications for online traffic patrol and control sensors for PC

licenses for the use of online communication between the sensors and the dispatcher


The application requires a data connection. Patrol system works well in off-line mode in case of failure or lack of access to data services. Data is exported to PC in CSV format.

The system can be operated on own account or via an intranet Virtual Operations Center LokZS Czech Republic, the services you use to operate the equipment hardware and software VOS LokZS CR through drawing on credit used or required services.

The application is designed for sensor, communicating online with BlueALARM dispatcher. Separately sensor does not work. To try to contact an administrator to helpdesk@bluealarm.eu
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Obchůzkový systém založený na GPS (Virtuální plot, rychlost, historie apod.)
Obchůzkový systém založený na kódech, snímaných kamerou (QR, CODE128 a další)
Obchůzkový systém založený na NFC (NFC)
Obchůzkový systém založený na RFID až 1000 metrů
Automatický BODYGUARD pro uživatele (3D sken pohybových aktivit v reálném čase, snímač pulsu)
Online komunikace se serverem BlueALARM Dispečer
Multimediální komunikace v reálném čase (reporty s foto nebo video apod.)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 19, 2017
Size
5.2M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
1.6 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location, Digital Purchases
Permissions
Offered By
LokZS ČR
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.