FFOS Lajkaj nenasilno

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Chorvatština

Aplikacija koja podučava učenike o sigurnosti na internetu.
Aplikacija je realizirana u sklopu projekta Lajkaj nenasilno kojeg provodi Ženska udruga "IZVOR" u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom iz Osijeka (FFOS). Cilj projekta je prenijeti znanja i vještine učenicama/-ima i njihovim roditeljima/skrbnicima kako prepoznati elektroničko nasilje, kako reagirati u situacijama kada se ono neposredno događa i kako se od njega zaštititi . U konačnici, cilj je suzbijanje nasilja i govora mržnje putem Interneta i mobitela i stjecanje kompetencija za mirno rješavanje nasilnih situacija korištenjem mobitela i interneta. Naglasak će biti na odgovornom korištenju internetu i razvijanju vještina prepoznavanja potencijalno opasnih situacija i njihovog rješavanja, izgradnje povjerenja između djece, roditelja/skrbnika, nastavnica/-ka i stručnih suradnica/-ka.

Aktivnosti:
Ženska udruga "IZVOR" u partnerstvu sa FFOS provodi 9 edukativnih radionica s tri skupine učenica/-ka 7 i 8 razreda OŠ Tenje, Jagodnjak/Bolman i Darde, na kojima će učenice/-i osvijestiti nasilje putem elektroničkih uređaja kao vid nasilja kojemu su ili mogu biti izloženi djeca i mladi te će steći znanja i vještine kako to nasilje prepoznati, mehanizme zaštite i sprečavanja. Na 3 edukativne radionice za roditelje/skrbnike razvit ćemo mehanizme ranog prepoznavanja izloženosti djece el. nasilju, mehanizme zaštite i suradnje sa osobama i institucijama koje im u tim slučajevima mogu pružiti pomoć i podršku. Kroz 4 radionice na FFOS učenice/-i izrađuju aplikaciju za mobilne uređaje uz podršku stručne osobe s područja informatičkih znanosti čime će steći znanja i vještine zaštite od elektroničkog nasilja te izraditi praktičnu aplikaciju o sprečavanju elektronskog nasilja koju će moći koristiti svima. Osnivanjem Facebook zajednice stvorit će se siguran prostor na kojemu učenice/-i mogu slobodno izmjenjivati svoja iskustva i probleme. To je također platforma na kojoj ostali učenici/ce se mogu uključiti, a koji nisu direktni korisnici/uključeni u projektne aktivnosti. FB zajednica je mjesto gdje će učenice/-i moći postavljati svoje video klipove, selfije s porukom kojom promiču nenasilnu komunikaciju putem društvenih mreža, a koje će biti sastavni dio brošure. Informativno edukativni materijali koji će biti tiskani bit će diseminirani tijekom završnog skupa kada će učenice/-i okupljenima prezentirati naučeno; bit će pozvani predstavnice institucija za zaštitu djece i mladih, roditelji/staratelji, predstavnici OCD-a koji se bave područjem zaštite djece i mladih, zainteresirana javnost i mediji. Tijekom provedbe projekta provest ćemo istraživanje između učenica/ka 7. i 8. razreda tri osnovne škole uključene u projektne aktivnosti. Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o postojećoj razini znanja i svijesti o postojanju problema međuvršnjačkog nasilja putem interneta i mobitela te o prevalenciji ovog oblika nasilja u uključenim školama. Rezultati ovog istraživanja biti komparirani s prethodno izvršenim istraživanjem iz 2014. radi utvrđivanja da li je došlo do promjene u percipiranju, učestalosti i prevenciji.
Aplikace, která učí studenty o bezpečnosti na internetu.
Aplikace je realizována jako součást nenásilné Lajkaj realizuje Sdružení žen „zdroj“ ve spolupráci s Filozofickou fakultu v Osijeku (FFOS). Projekt je zaměřen na předávání znalostí a dovedností žáků / -has a jejich rodiče / opatrovníci rozpoznat elektronickou násilí, jak reagovat v situacích, kdy je to právě děje a jak se chránit před. Nakonec, cílem je předcházení násilí a nenávistných projevů na internetu a mobilních telefonů a získání způsobilosti k mírovému řešení násilných situací s využitím mobilních telefonů a internetu. Důraz bude kladen na odpovědném používání internetu a rozvoj dovedností rozpoznat potenciálně nebezpečné situace a jejich řešení, budování důvěry mezi dětmi, rodiči / opatrovník, učitel / sa odborník / s.

aktivity:
Dámské sdružení „SOURCE“ ve spolupráci s FFOS prováděných 9 vzdělávacích workshopů s třemi skupinami studenta / y 07:08 základní škole Tenje, Jagodnjak / Bolman a Darda, ve kterých žáci / s při vědomí násilí elektronickými přístroji jako formu násilí, které jsou nebo mohou být vystaveni, aby děti a mládež a získají znalosti a dovednosti rozpoznat násilí, mechanismy ochrany a prevence. Po 3 vzdělávací semináře pro rodiče / opatrovníci budou vyvíjet mechanismy včasné rozpoznání zranitelnosti dětí el. násilí, ochranné mechanismy a spolupráce s jednotlivci a instituce, které mají v těchto případech může poskytnout pomoc a podporu. Prostřednictvím čtyř workshopů FFOS studentů / s podali žádost o mobilní zařízení s podporou odborníka v oboru výpočetní techniky, které budou získávat znalosti a dovednosti ochrany elektronického násilí, a aby praktické uplatňování prevence elektronického násilí, které budou mít prospěch všichni. Vytvoření komunity Facebook vytvoří bezpečný prostor, kde si studenti / s jsou zdarma, aby si vyměnili zkušenosti a problémy. Je to také platforma, na které ostatní žáci / budou zahrnuty a které nejsou přímými příjemci / zapojené do projektových aktivit. FB komunita je místem, kde se studenti / s mohou zveřejnit své videoklipy, nalíčení se vzkazem, který podporuje nenásilnou komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, které budou nedílnou součástí brožury. Informační vzdělávací materiály, které mají být vytištěny budou šířeny během konečného souboru, když žák / s dav přítomný naučil; Budou pozváni zástupci orgánů pro ochranu dětí a mládeže, rodičů / opatrovníků, zástupců nevládních organizací zabývajících se ochranou dětí a mladých lidí, zájem veřejnosti a médií. V rámci projektu budeme provádět průzkum mezi studenty / na 7. a 8. ročníku tří základních škol zapojených do projektových aktivit. Cílem výzkumu je sběr dat na současné úrovni znalostí a povědomí o problému vzájemného násilí na internetu a mobilních telefonů a o výskytu této formy násilí ve školách zapojených. Výsledky tohoto výzkumu bude srovnatelná s dříve dokončil průzkum od roku 2014 pro určení, zda dojde ke změně ve vnímání, výskyt a prevence.
Další informace
4,6
Celkem 5
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Aplikacija
Další informace

Další informace

Aktualizováno
1. dubna 2017
Velikost
2,2M
Instalace
10+
Aktuální verze
1.0
Vyžaduje Android
1.6 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Jakopec
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.