Chia sẻ Công nghệ th tin CNTT

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Đây là tủ kiến thức về IT, dùng nó như tài liệu tham khảo.
Máy cần có app "WORD" và app "pdf reader" để mở những bài viết. Khi dùng PC thì nên vô website chezmoi.dk trực tiếp.
Trình độ không dễ không khó chỉ cần người đọc có ý trí, kiên nhẫn không đầu hàng nhanh.
Updated on
Oct 27, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Thêm 2 bài "Setup Wireguard VPN" và "Biểu đồ chứng khoán với Excel Data Types"