Neste Avgang
(176)

Reviews

What's New
Versjon 4.0:
* mPower som tjenesteansvarlig!
Versjon 3.0.1:
* Flere rutetider - se rutetider frem til utgangen av neste dag!
* Ruteavvik - les meldinger om avvik i kollektivtrafikken i Troms!
* Forbedret navngivning av kjøreretning - Viapunkt-visning for sentrale bussruter i Tromsø!

Similar