OK KLUB (popusti promocii)
(21)

Reviews

What's New
v3:
-побрза функционалност;
-нов изменет дизајн на апликацијата;
-различен концепт на примање на нотификациите;
v4:
-поправен е багот со броевите;
v5:
-копче за подесување;
-кеширање и чување податоци во меморија;
-може да се користи без интернет конекција;
v6:
-Google Maps за локациите на локалот;
-Google Maps за најблиските локали и промоции (GPS/WIFI).

Similar

More from developer