FIX.ba

106
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

Potreban Vam je majstor u kući, ne znate kako doći do prave osobe koja će servisirati Vaš računar, prevesti Vaš namještaj kada selite, čuvati Vašu djecu, dizajnirati novi logo Vašoj firmi, kreirati novu web stranicu, popraviti Vaš mobitel, očistiti i/ili okrečiti Vaše kancelarije? Odgovore na sva ova ali i mnoga druga pitanja od sada možete naći na jednom mjestu!

Fix.ba je online platforma osmišljena da uštedi Vaše dragocjeno vrijeme. Sa stotinama registriranih kategorija servisa i usluga, Fix je tu da pomogne korisnicima da na osnovu svojih potreba dobiju kvalitetno rješenje, a stručnjacima ponudi mogućnost da na brz i pouzdan način dođu do novih klijenata.

Kako funkcionira Fix?

Ukoliko ste korisnik kojem je potrebna usluga
Bilo da Vam je potreban ad hoc majstor u kući ili nemate vremena za poziv da zakažete manikuru, uz samo nekoliko klikova na Fix.ba rješenje će Vam uvijek biti pri ruci. Za svaku uslugu koju potražujete, potrebno je da odgovorite na nekoliko jednostavnih pitanja i mi ćemo Vaš zahtjev proslijediti iskusnim stručnjacima. S druge strane, stručnjaci će Vama poslati prijedloge svojih ponuda, a Vi treba samo da odaberete onu koja Vam najviše odgovara. Po završetku posla, imati ćete priliku da ocijenite rad profesionalca i ostavite svoj dojam na njegovom profilu.

Ukoliko ste stručnjak koji nudi uslugu
Proširite svoj posao i steknite nove klijente! Na krajnje jednostavan način kreirajte svoj profil i oglasni prostor na Fix.ba a naši klijenti će Vam se sami javiti. Pročitajte njihove odgovore na zadana pitanja i pošaljete prijedlog svoje ponude. Ukoliko Vaša ponuda bude prihvaćena i posao realiziran, po završetku istoga imati ćete priliku da ostavite dojam na Fix profilu korisnika Vaše usluge. Također, korisnik će ostaviti ocjenu na Vašem Fix profilu na osnovu koje možete postati vlasnik medalje za uspjeh i kvalitet usluge koju pružate. Medalja će biti vidljiva i prepoznatljiva za sve korisnike stranice. Na ovaj način zaobići ćete dugotrajni proces organizacije, potražnje klijenata i ogromnih ulaganja u razne marketing kampanje jer sada na brži, lakši i pouzdaniji način imate pristup velikoj bazi novih klijenata.

Kako je nastao Fix.ba?
Počeci oglasnih ploča datiraju još od 1881. godine kada se javila potreba da postoji mjesto na kojem ljudi mogu vršiti razmjenu oglasa i informacija. Međutim, za domaću kupoprodajnu zajednicu, 2009. godina predstavlja najznačajniju godinu, kada nastaje novo sredstvo za zbližavanje prodavača i kupaca, PIK.ba – Svijet kupoprodaje, spojivši jednostavno, a do tada nezamislivo - prodavače i kupce udaljene ponekad i više od 500 kilometara. Prepoznavši bitnost te kvalitet ponuda na Pik.ba, naš tim 2013. godine proširuje stranicu novom vrstom oglasa - “Servisi i usluge”. U ovom dijelu, spajaju se profesionalci, servisi i usluge koje nude, te korisnici koji iste potražuju.

2015. godine PIK.ba postao je član globalne mreže oglasnika OLX nastavljajući da djeluje pod lokalnom ekstenzijom OLX.ba. Takvo pridruživanje jasan je pokazatelj kvalitetnog rada i usluga koje OLX.ba pruža. Danas, stranicu koristi više od milion registrovanih korisnika koji oglašavaju preko 1,6 miliona aktivnih artikala.

Daljim istraživanjem, prepoznavši bitnost servisa i usluga na stranici, novom verzijom Pik.ba, izmijenjen je i dio “Servisi i usluge”. Dodavanjem opcije lokacije i filtriranjem po kategorijama, značajno je olakšano spajanje ponude i potražnje, a uvedena je i opcija ocjenjivanja pružatelja usluga. Sa ukupno 26.000 servisa i usluga u 128 kategorija na OLX.ba, konstantnim istraživanjima i brigom o korisnicima prepoznata je potreba da se 2016. godine usluge i servisi u potpunosti odvoje od OLX-a te smjeste na posebno mjesto, tj. Fix.ba.

Fix.ba - Moj stručnjak
You need a master in the house, you do not know how to get to the right person who will service your computer, translate your furniture when moving, keep your children, to design a new logo to your company, create a new website, fix your cell phone, cleaned and / or whitewash Your office? The answers to these or many other questions you can now find in one place!

Fix.ba is an online platform designed to save your precious time. With hundreds of registered service categories and services, Fix is ​​here to help users based on their needs receive a quality solution, experts offer the possibility of a quick and reliable way to get new clients.
 
How does the Fix?

If you are a customer in need of services
Whether you need an ad hoc master at home or do not have time for a call to schedule a manicure with just a few clicks on Fix.ba solution will always be at hand. For each service that you claim, you need to answer a few simple questions and we will forward your request to experienced professionals. On the other hand, experts will send you their proposals to offer, and you need only to choose the one that suits you best. Upon completion of the transaction, will have the opportunity to evaluate the work of professional and leave your impression on his profile.

If you are an expert who offers service
Expand your business and gain new customers! In an extremely simple manner, create your profile and inventory Fix.ba and our customers will themselves appear. Read their answers to the questions and submit the proposal to its offer. If your bid is accepted and the work realized by the end of the same will have the opportunity to leave an impression on the Fix profile of your services. Also, the user will leave the assessment to Fix your profile on the basis of which you can become the owner of the medals for the success and quality of service we provide. The medal will be visible and recognizable to all users of the site. In this way you will bypass the long process of the organization, customer demand and huge investments in various marketing campaigns because now faster, easier and more reliable way, you have access to a large database of new clients.

How did Fix.ba?
The beginnings of bulletin boards date back to 1881 when there was a need to have a place where people can exchange ads and information. However, for home purchase community, the year 2009 is the most important year, when created new means for bringing together sellers and buyers, PIK.ba - The world of buying and selling, combining simple, but by then the unthinkable - sellers and buyers away sometimes more than 500 kilometers. Recognizing the importance and quality of the offer on Pik.ba, our team in 2013 page expands new type of ad - "Energy Services". In this section, connect the professionals, the services and the services offered, and users who claimed the same.

2015 PIK.ba became a member of the global network Index OLX continuing to work under an extension OLX.ba. This association is a clear indication of the quality of work and services that OLX.ba provides. Today, the site is used by more than one million registered users who advertise over 1.6 million active items.

With further research, recognizing the importance of service and service on the website, the new version Pik.ba, amended and part of the "Energy Services". Adding location options and filtering by category, significantly facilitates the matching of supply and demand, which was introduced in option and evaluation of service providers. With a total of 26,000 services and services in 128 categories on OLX.ba, constant research and care about the users recognized that the 2016 service and services completely separate from OLX and placed in a special place, ie. Fix.ba.

Fix.ba - My expert
Read more
Collapse
3.4
106 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Prilagodba aplikacije novim verzijama Androida
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 11, 2019
Size
20M
Installs
10,000+
Current Version
1.0.4
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Pik d.o.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.